WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

здачу їх на склад або матеріально відповідальній особі.
Для отримання необхідних запасів у бухгалтерії постачальника, спираючись на дані заключених договорів купівлі-продажу та інформації вказаної у довіреності, здійснюється виписка накладних-вимог на відпуск матеріалів або товарно-транспортних накладних ( за умов транспортування вантажним автомобілем).
Для обліку та контролю за надходженням та оприбуткуванням виробничих запасів, що надійшли на ТзОВ "Уніплит" використовується журнал обліку вантажів, що надійшли. Записи в журналіздійснюються відділом постачання в міру надходження виробничих запасів на склад підприємства на основі товарно-транспортних накладних, прибуткових ордерів, актів приймання матеріалів.
При оприбуткуванні виробничих запасів комірник ТзОВ "Уніплит" також використовує прибутковий ордер (Додаток В), який складається у двох екземплярах безпосередньо на ті цінності, які були ним прийняті.
Крім того при оприбуткуванні запасів на ТзОВ "Уніплит" здійснюється їх ретельна перевірка за кількістю і якістю. Якщо це надходження запасів відбулось із кількісними чи якісними відхиленнями вказаних у договорі та супровідних документах, складається комісією акт про приймання матеріалів у двох екземплярах, після чого один примірник передається до відділу постачання чи юридичному відділу до направлення листа - притензії постачальнику.
У бухгалтерському обліку підприємства операції з придбання запасів у постачальників відображаються згідно табл.2.4.
Таблиця 2.4
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження запасів від постачальника

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Перша подія - оприбуткування запасів Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Оприбутковано запаси 201 631
2 Відображено податковий кредит щодо ПДВ по оприбуткованих запасах 641 631
3 Оплачено раніше отримані запаси 631 311
4 Суму витрат на транспортування включено до первісної вартості запасів 201 631
5 Відображено податковий кредит щодо ПДВ по транспортних витратах 641 631
6 Оплачено послуги за транспортування 631 311
7 Перша подія - оплата
371
311
Проведено оплатузапасів
Продовження табл.2.4
1 2 3 4
8 Відображено податковий кредит щодо ПДВ 641 644
9 Оприбутковано запаси 201 631
10 Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту 644 631
11 Відображено взаємне зарахування заборгованості 631 371
ТзОВ "Уніплит" придбало у фірми "Сапсон" 10,8 м? пиловідходів на суму 403,20 грн, в тому числі ПДВ - 67,20. За перевезення транспортній організації сплачено 260 грн ( в тому числі ПДВ - 43,33), витрати на навантаження - розвантаження та складування запасів склали 130 грн.
В бухгалтерському обліку наведені операції по придбанню пиловідходів відображаються наступними проведеннями:
1. Оприбутковано отримані пиловідходи
Дебет 20 "Виробничі запаси" 336,0
Кредит 631 "Розрахунки з відчизняними постачальниками" 336,0
Відображено суму ПДВ:
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 67,20
Кредит 631 "Розрахунки з відчизняними постачальниками" 67,20
2. Відображено витрати за перевезення пиловідходів:
Дебет 20 "Виробничі запаси" 216,67
Кредит 631 "Розрахунки з відчизняними постачальниками" 216,67
3. Відображено суму ПДВ:
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 43,33
Кредит 631 "Розрахунки з відчизняними постачальниками" 43,33
4.Відображено витрати на навантаження - розвантаження пиловідходів та їх складування:
Дебет 20 "Виробничі витрати" 130,0
Кредит 66 "Розрахунки з оплати праці" 130,0
5. Нарахування на соціальне страхування:
Дебет 20 "Виробничі витрати" 47,58
Кредит 66 "Розрахунки з органами соціального страхування" 47,58
Собівартість придбаних пиловідходів складає:
336,0 + 216,67 + 130,0 + 47,58 = 730,25
Відповідно облікової політики ТзОВ "Уніплит" транспортно-заготівельні витрати відносяться до складу первісної вартості запасів методом середнього відсотка. Транспортно - заготівельні витрати загальною сумою відображаються на отриманому рахунку 29 " Транспортно - заготівельні витрати". Сума цих транспортно - заготівельних витрат щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного періоду і сумою запасів, що вибули. Сума транспортно - заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно - заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули. Середній відсоток транспортно - заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно - заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно - заготівельних витрат звітного місяця на суму залишків запасів на початок звітного місяця ізапасів, що надійшли у звітному місяці.
За даними бухгалтерського обліку визначення суми транспортно-заготівельних витрат, яка припадає на вибулі запаси та на залишок запасів на кінець звітного місяця (серпень) та розподіл суми транспортно - заготівельних витрат представлені в табл.2.5.
Таблиця 2.5
Визначення суми транспортно - заготівельних витрат
та її розподіл на запаси, що вибули

п/п Показники Вартість запасів,грн транспортно - заготівельні витрати, грн
1 2 3 4
1 Залишок на початок місяця 1346909,75 38483,13
2 Надійло протягом місяця 3084441,30 112613,44
3 Разом 4431351,05 151156,57
4 Середній відсоток транспортно - заготівельних витрат (ряд3 граф4 : ряд3 граф3)*100%
- 3,41107
5 Вибуло протягом звітного періоду (граф6 = ряд4 гріф4*ряд5граф3): 100% 3043254,09 103807,53
6 Залишок на кінець звітного місяця 1388096,96 47349,04
7 Фактична собівартість вибулих запасів (р5гр3 + р5гр4) 3147061,62 -
При придбанні запасів підзвітними особами оприбуткування здійснюється на основі прибуткового ордера, а документами, що підтверджують вартість придбаних запасів є товарний рахунок, акт (довідка), чек.
Бухгалтерські записи, які складаються при надходження запасів від підзвітних осіб, наведені в табл.2.6.
Таблиця 2.6
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій
з надходження запасів придбаних підзвітною особою
№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Оприбутковано виробничі запаси, придбані підзвітною особою за готівку 201 372
2 Відображено суму податкового кредиту по

 
 

Цікаве

Загрузка...