WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.
Підприємство самостійно визначає свою облікову політику і вибирає форму ведення бухгалтерського обліку з дотриманням принципів, встановлених законодавством. Формування облікової політики підприємства здійснюється головним бухгалтером і затверджується наказом або розпорядженням
Рис.2.3.Схема організації обліку запасів на підприємстві
керівника. Ступінь свободи підприємства у формуванні обліковоїполітики обмежений державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка надана переліком методик і облікових процедур і визначається можливістю вибору конкретних способів оцінки, калькуляції, переліку бухгалтерських рахунків тощо. Отже. облікова політика підприємства - це не просто сукупність способів ведення обліку, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображеня фактів господарського життя в обліку.
На вибір облікової політики підпримства впливають такі фактори:
1. Форма власності та організаційно-правова форма (ТзОВ, ВАТ, ЗАТ тощо).
2. Галузь або вид діяльності (промисловість, будівництво, торгівля, транспорт тощо).
3. Система оподаткування (звільнення від різних податків, ставки податків, пільги з оподаткування).
4. Ступінь свободи дій в умовах переходу до ринку (можливість самостійного прийняття рішень з питань ціноутворення, вибору партнерів).
5. Стратегія фінансово-господарського розвитку (цілі й задачі економічного розвитку організації на довгострокову перспективу, очікувані напрямки інвестицій, тактичні підходи до вирішення перспективних задач).
6. Наявність матеріальної бази (забезпеченість комп'ютерною технікою та іншими засобами оргтехніки, програмно-методичне забезпечення тощо).
7. Рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості, ініціативності та підприємливості керівників.
8. Система матеріальної зацікавленості працівників в ефективності роботи підприємства та матеріальної відповідальності за виконання своїх обов'язків.
9. Обсяг діяльності, середньоспискова чисельність працівників тощо.[72]
Облікову політику підприємства повинні знати:
- керівник підприємства, який несе відповідальність за її формування;
- бухгалтер підприємства за участю якого можна грамотно і всебічно обгрунтувати зміст облікової політики;
- аудитор, оскільки облікова політика є одним з обєктів дослідження, з вивчення яких розпочинається процес аудиторської перевірки;
- податковий інспектор, адже від багатьох принципів облікової політики залежить порядок формування того чи іншого об'єкту оподаткування.
При веденні бухгалтерського обліку необхідно забезпечити:
- незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна;
- повноту відображення в обліку за звітний період всіх господарських операцій, що були проведені за цей час, та результатів інвентаризації майна і забов'язань;
- правильність віднесення доходів та витрат до відповідних звітних періодів, незалежно від часу надходження доходів та оплати витрат, якщо інше не встановлено чинним законодавством;
- розмежування в обліку поточних витрат на виробництво та капітальних інвестицій;
- тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.
При формуванні облікової політики передбачається майнова відокремленість і безперервіність діяльності підприємства, послідовність застосування облікової політики.[56]
Облікова політика ТзОВ "Уніплит" висвітлена в Наказі про облікову політику і містить перелік всіх пунктів прийнятої на звітний рік облікової політики.(Додаток Г)
Наказ про облікову політику ТзОВ "Уніплит" складається з чотирьох розділів:
1. Загальні положення.
2. Організація бухгалтерського обліку.
3. Організація податкового обліку.
4. Організаційні питання.
Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів, що використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації.Перелік документів затверджений в наказі керівника підприємства про облікову політику і включає:
- робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні і аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку;
- форми первинних облікових документів, що застосовуються для формування фактів господарської діяльності, за якими передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої господарської звітності;
- порядок проведення інвентаризації активів і зобовязань;
- методи оцінки активів і зобовязань;
- графік документообігу;
- порядок контролю за господарськими операціями.
Відповідно до принципу послідовності ТзОВ "Уніплит" постійно з року в рік застосовує обрану облікову політику.
2.3. Облік надходжень та вибуття запасів на виробництво
Є різні шляхи шляхи надходження запасів на підприємство, зокрема це: придбання за плату, виготовлення власними силами, безоплатне надходження, внесення до статутного фонду та інші.
На ТзОВ "Уніплит" запаси надходять від постачальників за плату.
Придбання запасів на ТзОВ "Уніплит" планується відділом постачання. Цей відділ веде спеціальну відомість, в якій записуються дані про виконання договорів постачання, а також дані про асортимент запасів, їх кількість, ціну.
Придбання запасів на ТзОВ "Уніплит" у постачальників здійснюється виключно на договірних засадах, шляхом укладення договорів.
ТзОВ "Уніплит" співпрацює як з великими так і малими підприємствами, а також останнім часом підприємство співпрацює з приватними підприємцями.
ТзОВ "Уніплит" має широке коло постачальників, які забезпечують підприємство базою для виробництва продукції. При виборі постачальників підприємство враховує : ціну запасів, якість запасів, надійність постачальника, можливість отримання знижок та можливість відстрочення оплати за них.Найбільшими постачальниками є ДП "ДОЗ", ВАТ "Вигода ЛК", ВАТ "Вигодський лісокомбінат", ДП "Будівельник", ВАТ "ВЛК" , ДП "Вигода", ЗАТ "Вигодський ДОК", ТзОВ "Сократ - Свінг", СП "Богдан" та інші.
Для отримання запасів від постачальника по факту здійсненої передоплати або на підставі заключеного договору бухгалтер ТзОВ "Уніплит" виписує своєму працівникові довіреність на одержання цінностей. Довіреність на одержання цінностей (Додаток В) від постачальника за договором , рахунком - фактурою, або іншим документом, що їх замінює, видається довіреній особі під розписку і реєструється в журналі реєстрації довіреностей. Особа, якій видана довіреність, зобов'язана не пізніше наступного дня після доставки на ТзОВ "Уніплит" запасів подати бухгалтеру довіреність разом з документами на відпуск нею запасів та

 
 

Цікаве

Загрузка...