WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТзОВ "Уніплит" на приєднання до нього ТзОВ "Деревообробний комбінат "Вигода". Предметом діяльності даного виробництва є випуск пиломатеріалів хвойних та листяних порід, виробництво чорнових меблевих заготовок, тари, піддонів, технологічної тріски та іншихвидів деревообробки.
На теперішній момент ТзОВ "Уніплит" - багатогалузеве виробництво, в склад якого входить плитне, фанерне та лісопильно-деревообробне виробництво. Організаційна структура виробництва представлена в додатку А .
Бухгалтерський облік на ТзОВ "Уніплит" ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства в державних органах. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе власник (керівник), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на ТзОВ "Уніплит" створено бухгалтерську службу на чолі з основним бухгалтером.
Підприємством самостійно:
- визначено облікову політику;
- обрано форму бухгалтерського обліку;
- розроблено систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій;
- затверджено правила документообороту і технологію обробки облікової інформації;
- розроблено робочий план рахунків.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність ТзОВ "Уніплит" ґрунтується на принципах: обачності, повноти висвітлення, автономності, послідовності, безперервності нарахування та відповідності доходів і витрат, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника та періодичності.[1]
У формуванні сировинні бази ТзОВ "Уніплит" найбільшу питому вагу займають ВАТ "Прикарпатліс", Вигодський ЛК, ЛК "Осмолода" та Болехівський лісокомбінат. Тільки Вигодський лісокомбінат забезпечує виробництво ТзОВ "Уніплит" технологічною сировиною більше,ніж на 50 %.
Понад 60 % готової продукції соспортується в Італію, Німеччину, грецію,т Словаччину та Туреччину. Зовнішньо-економічні зв'язки ТзОВ "Уніплит" здобуло завдяки статусу постійного учасника щорічних міжнародних виставок в Мілані та Кельні.
Колектив товариства не зупиняється на досягнутому, постійно працює над вивченям передових методів управління виробництвом, над освоєнням і впровадженням у виробництво сучасних ресурсозберігаючих технологій, підвищенням кваліфікації працівників.
Основні показники діяльності підприємства наведені в табл..1.7.
Таблиця 1.7
Основні показники діяльності підприємства ТзОВ "Уніплит"
№ п/п Показник 2003 2004 2005
1 Доход (виручка) від реалізації продукції 30675,2 37565,9 63383,2
2 Собівартість реалізації продукції 24675,7 29330,4 47199,7
3 Чистий прибуток 1176,3 467,4 2599,9
4 Власний оборотний капітал 2095,0 23086,6
5 Коефіцієнт маневрування власних оборотних коштів 0,31 0,22 1,9
6 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,98 1,07 2,79
7 Коефіцієнт автономії (фінансової стійкості) 0,36 0,31 0,29
8 Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 1,25 1,22 1,06
9 Рентабельність продукції 10,81 7,65 14,44
10 Матеріаломісткість продукції 0,61 0,64 0,67
РОЗДІЛ 2
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
2.1. Характеристика первинних документів з обліку виробничих запасів та їх руху на підприємстві
Від правильно організованого первинного обліку господарських засобів залежить правильність списання вартості запасів на виробництво, оцінка незавершеного виробництва, відображення у звітності.
Основні первинні документи, якими оформляються операції з руху виробничих запасів, наведені в табл.2.1. [16]
Проте, головний бухгалтер на свій розсуд може визначитися з тим, які документи доцільно використовувати на підприємстві, враховуючи специфіку
Таблиця 2.1
Перелік форми первинних документів для обліку виробничих запасів
№ форми Назва форми
М-1 Журнал обліку, що надійшли
М-2 Довіреність
М-2а Акт списання балансів довіреностей
М-3 Журнал реєстрації довіреностей
М-4 Прибутковий ордер
М-5 Товарно - транспортна накладна
М-6 Товарно - транспортна накладна
М-7 Акт про приймання матеріалів
М-8 Лімітно-забірна картка ( на одне найменування матеріалу на багаторазовий відпуск)
М-9 Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску 2-5 найменувань матеріалів)
М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів
М-11 Накладна- вимога на відпуск (внутрішне переміщення матеріалів)
М-12 Картка складського обліку матеріалів
М-13 Реєстр приймання - здачі документів
М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі
М-15а Акт приймання- передачі устаткування до моменту
М-16 Матеріальний ярлик
М-17 Акт про виявленні дефекти устаткування
М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу
М-19 Матеріальний звіт
М-20 Накладна на відпуск товарно-матеріальних ціностей (бланк суворої звітності)
М-21 Інвентаризаційний опис
М-22 Акт про списання матеріалів відкритого зберігання
М-23 Акт про витрату давальницьких матеріалів
М-26 Картка обліку устаткування для встановлення
М-28 Лімітно - забірна картка (для будівельних організацій)
М-28а Лімітно - забірна картка
підприємства. Крім цього структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечити вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю й оперативного управління за рухом виробничих запасів.
Для своєчасного відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку на ТзОВ "Уніплит" визначений графік руху документів з обліку матеріалів до бухгалтерії підприємства для відповідного їх оформлення.(табл.2.2)
Таблиця 2.2
Графік надходження до бухгалтерії первинних
документів з обліку матеріалів
Найменування первинного документа Складання і передача документу Обробка документа Обробка і узагальнення даних в бухгалтерії
Відповідальний за складання і передачу документа Строк передачі документа Служба що прийняла документ Коли і кому передається Обробка документа і узагальнення данних Кому і коли передається документ
1 2 3 4 5 6 7
Рахунок постачальника Касир-інкасатор В день отримання Відділ матеріально -технічного постачання Щодня до бухгалтерії Оплата або підготовка відмови від оплати На другий день після отримання матеріалів завскладом
Прибутковий ордер Завскладом на час надходження матеріалів Кожного 1-го,4,8 і т.д. числа. Відділ матеріально-технічного постачання, Бухгалтерії кожного 5,9,13 -го числа Контроль за змістом, визначенням цін, запис до Обчислювальний центр не пізніше другого дня після одержання, поточний
Продовження табл.2.2
1 2 3 4 5 6 7
обчислювальний центр облікових регістрів архів
Накладна вимога Завідуючий складом щодня Відділ матеріально-технічного постачання Бухгалтерії наступного дня після отримання Контроль за визначенням цін, запис до

 
 

Цікаве

Загрузка...