WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

несуттєво;
- в Швейцарії в консолідованій звітності запаси можна оцінювати на основі фактичних поточних витрат, відновлювальної вартості або на основі аналогічних витрат;
- в Італії для довгострокових контрактів незавершенівироби обліковуються або після завершення контракту, або за процентним виконанням робіт;
- у Великобританії заборонено використовувати методи ФІФО та базового запасу. Довгострокові контракти за незавершеними проектами обліковуються за методами "частки виконання", "завершення контракту";
- у США при виконанні методу ЛІФО в обліковій політиці обов'язково потрібно визначити суму поточної відтворювальної вартості (вартості руху) запасів, а також вплив на результати діяльності зменшення партії запасів.
В США використовується метод ЛІФО-долар, за яким вартість запасів обліковується, виходячи з індивідульних цін одиниці запасів. При використанні методу оцінки запасів базового року вони перераховуються в долари, а ті запаси, які надходять у наступні періоди, для них використовуються цінові індекси. При цьому базовий рік приймається на 100.
Крім широкого вибору методів оцінки запасів передбачено також можливість використання двох систем їх обліку - періодичної та постійної.[24]
1.3. Нормативно -правова база з обліку та
аудиту виробничих запасів
При організації бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів необхідно користуватись законодавчими та нормативними документами України, їх характеристика наведена в табл.1.5.
Таблиця 1.5
Характеристика нормативно - правової бази з обліку і
аудиту виробничих запасів
№ Назва нормативного документу Ким і коли затверджений Коротка характеристика
змісту норм. документу
1 2 3 4
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " №996-XIV ВР від 16 липня 1999р. Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності в Україні.
2 Закон України "Про аудиторську діяльність" №3125-ХІІ від 22 квітня 1993р. Визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні
3 Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 3 квітня 1997р. Із змінами і доповненнями Визначає платників податків, об'єкти, базу і ставки оподаткування, порядок обліку звітності та сплати податку до бюджету.
Продовження табл. 1.5
4 Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР від 22.05.1997р. із змінами і доповненнями. Визначає порядок оподаткування прибутку підприємств
5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Наказ Міністерства фінансів №83 від 31.03.1999р. Визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Міністерства фінансів №87 від 31.03.1999р. Визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.
7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансовий результати" Наказ Міністерства фінансів №87 від 31.03.1999р. Визначає зміст і форму Звіту про фінансові результати та загальні вимоги до розкриття його статей.
8 Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
Наказ Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р.із змінами і доповненнями від 27.12.05р. Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виробничі запаси та їх розкриття у фінансовій звітності.
9 Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку " План рахунків бухгалтерського обліку та інструкції. Наказ Міністерства фінансів України №246 від 20 жовтня 1998р. Та від 30.11.99р. №291 Визначає основні рахунки та субрахунки обліку виробничих запасів.
10 Інструкція "По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активі, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків." Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.94р. №69 із змінами і доповненнями від 26.06.2000р. №115 Визначає порядок проведення інвентаризації виробничих запасів, та основні вимоги, щодо оформлення результатів інвентаризації.
11 Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей. Наказ Міністерства фінансів №87 від 16.05.1996р. Визначає механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.
12 Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.99р. №116 Визначає механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.
13 Порядок проведення до оцінки залишків матеріальних цінностей Наказ Міністерства фінансів №69 від 11.08.1994р. Регулює порядок проведення до оцінки залишків матеріальних цінностей
14 Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів" Наказ Міністерства статистики України №193 від 21.06.96р. Визначає перелік та форму типових первинних документів ,які можуть використовуватися підприємствами при обліку сировини та матеріалів.
15 Наказ Мінфіну України "Про кореспонденцію рахунків" Наказ Міністерства фінансів №143 від 28.03.2002р. Визначає типові бухгалтерські проведення пов'язані з обліком надходження, вибуттям та виробництвом виробничих запасів.
16 Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів №356 від 29.12.2000р. Надає методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку з обліку виробничих запасів.
Основою бухгалтерського обліку є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Цей закон визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Цей закон поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством. Відповідно до цього закону бухгалтерський облік ґрунтується на таких принципах : обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичність.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про товарно-виробничі запаси та розкриття їх у фінансовій звітності визначає П(С)БО 9 "Запаси", загальна структура якого наведена на рис.1.5.
Рис. 1.5. Характеристика П(С)БО 9

 
 

Цікаве

Загрузка...