WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зносу (амортизації) основних засобів - Курсова робота

Облік зносу (амортизації) основних засобів - Курсова робота

амортизації, тобто використовується подвоєна ставка амортизаційних відрахувань, що розрахована методом прямолінійного списання.
При цьому норму амортизації при використанні прямолінійного методу можна розрахувати так:
НА = А / АВ (3.7)
Переробивши надану формулу, отримаємо норму амортизації для наданого методу:
НА = 2 х (А / АВ) = 2 х ( АВ / Т) / АВ = 2 / Т (3.8)
Наданий метод нарахування амортизації, а саме при розрахуванні норми річної амортизації, не передбачає обов'язкової наявності ліквідаційної вартості об'єкту основних засобів. При цьому виконується правило, при якому сума амортизації останнього року розраховується таким чином, щоб залишкова вартість об'єкту наприкінці періоду його експлуатації була не менше, ніж його ліквідаційна вартість.
Таблиця 3.4. Нарахування амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості, грн.
Рік Амортизаційні відрахування за рік Накопичена амортизація (знос) на кінець року Залишкова вартість на кінець року
0 - - 20 000
1 2 х 20% х 20 000 = 8 000 8 000 12 000
2 2 х 20% х 12 000 = 4 800 12 800 7 200
3 2 х 20% х 7 200 = 2 880 15 680 4 320
4 2 х 20% х 4 320 = 1728 17 408 2 592
5 20 000 - 2 000 - 17 408 =592 18 000 2000
Кумулятивний метод.
Річна сума амортизації за цим методом визначається як перемноження амортизуємої вартості та кумулятивного коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишилися до кінця очікуємого строку служби об'єкту основних засобів, на суму чисел років його корисного використання.
Сума чисел років - це результат суми порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об'єкт.
У нашому прикладі сума чисел років корисної експлуатації обладнання рівна 15 (1+2+3+4+5).
Річна норма амортизації визначається як співвідношення залишеного строку служби ( на початок звітного періоду) та суми чисел років.
У нашому прикладі ця норма встановить:
У 1-й рік експлуатації - 5/15
У 2-й рік експлуатації - 4/15
У 3-й рік експлуатації - 3/15
У 4-й рік експлуатації - 2/15
У 5-й рік експлуатації - 1/15
Для визначення річної суми амортизаційних відрахувань норму амортизації відповідного року помножаємо на різницю між первинною вартістю об'єкту та його ліквідаційною вартістю, тобто на амортизуєму вартість.
А = НА х (ПВ - ЛВ) (3.9)
Нарахування амортизації характеризується даними таблиці 3.5.
Таблиця 3.5. Нарахування амортизації кумулятивним методом.
Рік Амортизаційні відрахування за рік Накопичена амортизація (знос) на кінець року Залишкова вартість на кінець року
0 - - 20 000
1 5/15 х 18 000 = 6 000 6 000 14 000
2 4/15 х 18 000 = 4 800 10 800 9 200
3 3/15 х 18 000= 3 600 14 400 5 600
4 2/15 х 18 000 = 2 400 16 800 3 200
5 1/15 х 18 000 = 1 200 18 000 2 000
Якщо строк експлуатації об'єкта достатньо довгий, то сума чисел років визначається за формулою кумулятивного числа:
(( Т + 1) х Т) / 2 (3.10)
Треба зазначити, що застосування методу залишкової вартості, а також кумулятивного методу визначення сум амортизації є найбільш прогресивним з точки зору методології бухгалтерського обліку. Доцільність використання цих методів пояснюється наступним:
1) найбільша ефективність використання основних засобів приходиться на перші роки їх експлуатації, коли вони фізично та морально ще нові;
2) накопичуються грошові кошти для заміни об'єкта у випадку його морального застаріння та інфляції;
3) забезпечується можливість збільшення частини витрат на ремонт амортизуємих об'єктів, що приходяться на останні роки використання таких об'єктів без відповідного збільшення витрат виробництва за рахунок того, що сума нараховуємої амортизації у ці роки зменшується.
Крім розглянутих норм та методів нарахування амортизації, підприємство має право застосовувати норми та методи нарахування амортизації основних засобів, що передбачені податковим законодавством, а саме ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Отже треба зазначити, що у бухгалтерському обліку на відміну від податкового нарахування амортизації робиться не в цілому по групі, а по окремому об'єкту основних засобів щомісячно.
Крім того, від'ємність у бухгалтерському обліку від податкового буде на суму:
- амортизації невиробничих основних фондів;
- поточних ремонтів більш 5% балансової вартості основних фондів на початок року;
- вартості вибувших об'єктів, що відносяться у податковому обліку до 2, 3 груп;
- вартості безкоштовно отриманих основних засобів.
У податковому обліку норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної групи основних фондів на початок звітного (податкового) періоду у наступних розмірах (у розрахунку на календарний період):
- група 1 - 1,25%;
- група 2 - 6,25%;
- група 3 - 3,75%.
Платник податків може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних засобів групи 3, що придбалися після вступання у силу Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", по наступним нормам (у розрахунку на кожний рік):
- 1-й рік експлуатації - 15%,
- 2-й рік експлуатації - 30%,
- 3-й рік експлуатації - 20%,
- 4-й рік експлуатації - 15%,
- 5-й рік експлуатації - 10%,
- 6-й рік експлуатації - 5%,
- 7-й рік експлуатації - 5%
У податковому обліку окремий об'єкт основних фондів групи 1 амортизується до досягнення вартості такого об'єкту 100 мінімумів доходів громадян, що не оподатковуються - 1700 грн.
При досягненні об'єктом залишкової вартості - 1700 грн., відповідно до пп. 8.3.7, п. 8.3 ст. Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", його залишкова вартість дорівнюється до нуля, а сума 1700 грн. відноситься до складу витрат відповідного звітного кварталу.
Амортизація основних фондів груп 2, 3 виконується до досягнення такої групи нулевої вартості.
Крім того у податковому обліку облік основних засобів ведеться:
- групи 1 по кожній окремій будові, споруді або їх структурному компоненту, та у цілому по групі як сума вартості окремих об'єктів,
- групи 2 ведеться по їх сукупній вартості незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів,
- групи 3 ведеться по їх сукупній вартості, або пооб'єктно, у випадку застосування прискореної амортизації.
Розглянемо на нашому прикладі податкові методи нарахування амортизації. Припустимо, що у нашому прикладі обладнання відноситься до 3 групи. Тоді квартальна норма амортизації буде дорівнювати 3.75 %.
Таблиця 3.6. Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості згідно з податковим законодавством, грн.
Рік Квартал Амортизаційні відрахування за квартал Накопичена амортизація (знос) на кінець

 
 

Цікаве

Загрузка...