WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зносу (амортизації) основних засобів - Курсова робота

Облік зносу (амортизації) основних засобів - Курсова робота

необоротних активів"
16 "Довгострокова дебіторська
заборгованість"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
У бухгалтерському обліку відповідно до Плану рахунків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року №291, амортизаціяосновних засобів відображається на рахунку 131 "Знос необоротних матеріальних активів" субрахунок 131 "Знос основних засобів".
На даному рахунку відображається інформація про нараховану амортизації у пооб'єктному розрізі.
Рахунок 13 (субрахунок 131) відноситься до пасивних рахунків. Нарахування зносу робиться по кредиту рахунку у кореспонденції з рахунками обліку витрат на господарську діяльність.
По дебету субрахунку 131 відображається знос по основним засобам, що вибули, у кореспонденції з відповідними рахунками.
Таблиця 2.1 Відображення амортизації у бухгалтерському обліку.
№ Зміст господарської операції Бухгалтерський облік з застосуванням класу 9 Бухгалтерський облік з застосуванням класів 8, 9
Дт Кт Дт Кт
1 2 3 4 5 6
1 Нарахована амортизація основних засобів, що експлуатуються у капітальному будівництві, яке робиться господарським способом. 151 131 831
151 131
831
2 Нарахована амортизація обладнання, що безпосередньо використовується у процесі виробництва продукції (технологічне обладнання) 23 131 831
23 131
831
3 Нараховується амортизація вартості основних засобів, що використовуються у роботах, що пов'язані з освоєнням нових виробництв, а також підготовкою робіт сезонного характеру 39 131 831
39 131
831
4 Збільшується сума зносу об'єкту основних засобів у зв'язку з його до оцінкою (збільшення первісної вартості об'єкту основних засобів у частині його зносу). 423 131 831
423 131
831
5 Нарахована амортизація основних засобів загально виробничого характеру 91 131 831
91 131
831
6 Нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського характеру 92 131 831
92 131
831
7 Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються при реалізації продукції 93 131 831
93 131
831
8 Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються у дослідженнях та розробках 941 131 831
941 131
831
?
1 2 3 4 5 6
9 Нараховується амортизація вартості основних засобів, що експлуатуються у сфері обслуговування виробництва та житлово-комунальній сфері. 949 131 831
949 131
831
10 Нараховується амортизація вартості основних засобів, що використовуються для усунення результатів надзвичайних результатів. 99 131 831
99 131
831
11 Списується сума зносу об'єктів основних засобів у зв'язку з його вибуттям. Зменшується сума зносу об'єкту основних засобів у зв'язку з його уцінкою при умові, що раніше наданий об'єкт не до оцінувався 131 10 131
831 831
10
12 Зменшення суми зносу раніше до оцінених об'єктів основних засобів. 131 423 131
831 831
423
2.3. Необхідність здійснення обліку зносу (амортизації) основних засобів
Вартість виробничих потужностей адекватна функціональній (виробничій) корисності предметів протягом усього строку їх експлуатації (тобто періоду, протягом якого майно, що відноситься до основних засобів, здатне виконувати функції, що приносять прибуток їх власнику).
Відповідно з принципами бухгалтерського обліку вартість виробничих потужностей повинна рівномірно розподілятися протягом передбаченого строку їх експлуатації шляхом розподілу (списання) на звітні періоди, протягом яких ці потужності будуть мати виробничу корисність (знос). Його мета - розподілити вартість матеріальних активів довгострокового використання на витрати протягом передбаченого строку експлуатації на основі застосування систематичних та раціональних записів, тобто це процес розподілу, а не оцінки. У наданому визначенні є кілька значних моментів:
По-перше, усі матеріальні активи довгострокового використання, крім землі, мають обмежений строк експлуатації. Внаслідок обмеженості строку служби вартість цих активів повинна розподілятися на витрати протягом усіх років їх експлуатації. Двома головними причинами обмеженості строку служби активів є фізичний та моральний знос (застаріння).
Під фізичним зносом розуміють поступову втрату основними засобами своєї первісної споживної вартості, що відбувається не лише у процесі їх функціонування, але й при їх бездійності (зруйнування від зовнішніх впливів, атмосферного впливу, корозії). Фізичний знос основних засобів залежить від якості основних засобів, їх технічної удосконаленості (конструкції, виду та якості матеріалів, якості побудови будинків та монтажу верстатів); особливостей технологічного процесу (величина швидкості та сили різання, подачі тощо); по часу їх дії (кількість днів праці на рік, змін у добу, годин праці у зміну); ступеню захисту основних засобів від зовнішніх умов (спеки, холоду, вологості, атмосферних опадів); якості догляду за основними засобами та їх обслуговування, від кваліфікації робітників та їх відношення до основних засобів.
Фізичний знос відбувається нерівномірно навіть по однаковим елементам основних засобів. Розрізняють повний та частковий знос основних засобів. При повному зносі діючі фонди ліквідуються та замінюються новими (капітальне будівництво та поточна заміна зношених основних засобів). Частковий знос виправляється за допомогою ремонту. Але все ж таки і кожна будівля, і кожна машина повинна прийти до непотребу. Необхідність амортизації не може бути виключена регулярним ремонтом.
Моральний знос - це зменшення вартості машин та обладнання під впливом скорочення суспільно необхідних витрат на їх відбудову (моральний знос першої форми); зменшення їх вартості у результаті введення нових, більш прогресивних економічно ефективних машин та обладнання (моральний знос другої форми). Під впливом цих форм морального зносу основні засоби стають відсталими по своїй технічній характеристиці та економічної ефективності.
У сучасних умовах все більше значення приймає облік морального зносу. Поява нових, більш сучасних видів обладнання з підвищеною виробністю, покращеними умовами обслуговування та експлуатації часто робить економічно доцільно заміну старих основних засобів ще до їх фізичного зносу. Несвоєчасна заміна морально застарілих основних засобів призводить до того, що на них виробляється більш дорога та гіршої якості продукція у порівнянні з виготовляємою на більш удосконалених машинах та обладнанні. А це зовсім недопустимо в умовах ринкової конкуренції.
Бухгалтера звичайно не роблять різниці між фізичним та моральним зносом, так як їх цікавить строк

 
 

Цікаве

Загрузка...