WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота

Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота


Витрати на оплату праці складаються із:
" Фонду основної заробітної плати.
" Фонду додаткової зарплати.
" Інші заохочення та компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно встановлених норм (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді ставок (окладів) в відпускних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. До фонду основної заробітної плати відносяться:
" Заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки) за відпускними розцінками, тарифними ставками (окладами) робітників і посадовими окладами, незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві.
" Суми процентних чи компенсаційних нарахувань в залежності від об`єму доходів (прибутків), одержаних від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною заробітною платою.
" Суми авторського гонорару робітникам мистецтва, редакцій газет і журналів, телеграфного агенства, видавницвта, радіо, телебачення і інших підприємств та (чи) оплата їх праці, яка відбувається за ставками (розцінками) авторської винагороди, нарахованої на даному підприємстві.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлену норму, за трудові успіхи й винахідливість та за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантовані компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством; премії, пов`язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них відносяться виплати у формі винагород по наслідкам роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які передбачені актами діючого законодавства або ті, що проводяться понад встановлені затверджені акти норм.
Під час складання статистичної звітності про праці показуються грошові суми, нараховані до виплати у зв`язку з платіжними документами, за якими з робітниками були проведені розрахунки по заробітній платі. Вказані суми приводяться "брутто", тобто включаючи податки й інші утримання у відповідності з законодавством ("нетто" - грошові суми, нараховані до оплати без податку на прибуток і обов`язкових внесків робітника у фонд соціального страхування і пенсійний фонд).
До складу витрат на оплату праці включаються всі витрати підприємств на оплату праці незалежно від джерела фінансування цих (витрат) виплат.
При натуральній формі оплати праці і забезпеченні соціальної допомоги вказані виплати включаються в звіт праці в сумі, обрахованій виходячи з середньої ціни реалізації за звітний період.
Якщо продукція видається безкоштовно, то розмір заробітної плати в цьому випадку буде дорівнювати повній вартості цієї продукції; якщо вона видається за зниженими цінами - то різниці між вартістю проданої за зниженими цінами продукції і її повною вартістю.
Всі види нарахувань в іноземній валюті включаються в фонд оплати праці в національній валюті України в сумі, яка виходить шляхом переоцінки іноземної валюти по курсу Національного банку України на дату їх нарахування [45].
1.3 Побудова синтетичного та аналітичного обліку праці та її оплати
Після розрахункової обробки первинних документів по обліку виробітку, відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для розрахунків по оплаті праці, складаються розрахункові відомості, які узагальнюють статистичні дані по розрахунках з робітниками та службовцями.
Наступним етапом розрахункової роботи по розрахунках з робітниками та службовцями є формування даних синтетичного обліку розрахунків та звітності. Рахунок 66 "Розрахунки з робітниками по оплаті праці" - пасивний, балансовій, розрахунковий.
661- "Нарахована заробітна плата";
662 - "Депонована заробітна плата";
При нарахуванні заробітної плати кредитується рахунок "Розрахунки з робітниками по оплаті праці" й дебетуються рахунки в залежності від видів виробництв (основною, допоміжною), де виконуваність роботи, характер цих робіт, категорій робітників, а також від виду заробітної плати (основна, додаткова).
Облік розрахунків з робітниками та службовцями по операціях,
непов'язаних з оплатою праці (розрахунки за товари, які продані в кредит), ведеться на рахунку 39 "Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях", який має слідуючи субрахунки :
1 - за товари, продані в кредит;
2 - позика на індивідуальне житлове будівництво;
3 - позика на будівництво садових будинків;
4 - позика молодим сім'ям;
5 - на формений одяг;
6 - по акціях;
7 - заборгованість учасників по підписці на акції.
По кредиту даного рахунку відображається заборгованість робітників по виданих позиках, а по дебету - погашення цієї заборгованості; також відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, і виплата заробітної плати.
Розрахунки з працюючими при ручному способі обробки документів вносять у розрахункові відомості або розрахунково-платіжні відомості.
Розрахункові відомості по заробітній платі працюючих за місяць складаються із розділів "Нарахування заробітної плати", "Відраховано, передано, внесено, виплачено", "Належить на 1 число сума до виплати".
Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими, по-друге, вони є формою аналітичного обліку рахунка 66 (див. таблицю 1.1), [21].
Таблиця 1.1
Схема відображення операцій по рахунку 66 субрахунок 1 "Нарахована заробітна плата".
№ п/п
Найменування господарської операції Бухгалтерська проводка
Дт Кт
1 2 3 4
1 Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів робітникам основного і допоміжного виробництв та ін . 23 661
2 Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу. 91,92 661
3 Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат майбутніх періодів. 39 661
4 Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції. 93 661
5 Нарахована оплата, пов'язана з виправленням браку продукції. 24 661
6 Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам посередницьких підприємств. 92,93,
94 661
7 Нараховані суми оплати праці, пов'язані з операціями по
вибуттю (реалізації) основних засобів. 972 661
8 Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за лікарняними листками та ін.). 652 661
9 Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані
за рахунокпідприємства. 92 661
10 Нараховані суми оплати праці робітникам основного
виробництва. 23 661
11 Нараховані суми оплати праці (премії) за рахунок Фондів
економічного стимулювання, Фондів спеціального
призначення і доплат.
--
--
12 Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів цільового

 
 

Цікаве

Загрузка...