WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота

Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота

2004, N 6, ст.38.)
9. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 року N 3356-XII.(В редакції Закону N 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст. 89)
10. Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР. В редакції Закону N 1114-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.55
11. Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від 20.12.2005р. № 3235-IV.
12. Закон України "Про банки і банківську діяльнісать" Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
13. Закон України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" від 26 грудня 2002 року N 372-IV.//Відомості Верховної Ради 2003, N 6, ст.54
14. Наказ Міністерства статистики "Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати" від 11.12.95 N 323.( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 5 від 13.01.2004 ).
15. Постанова від 8 лютого 1995 року № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 348 від 16.05.95.
16. Постанова КМУ " Про порядок визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку із вагітністю та пологами особам, які мають постійно обчислювальний доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за рік" від 28 червня 1997 року № 651.
17. Положення про внесення змін і доповнень до "Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України", затвердженого Правлінням Національного Банку України від 02.02.95р. №21.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
19. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 14 січня 1998 року N 16/98-ВР.
20. Наказ "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі", затверджений Міністерством статистики України від 22.05.1996 року, № 144.
21. Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" N 291 від 30.11.99
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
23. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К: "Українська консалтингова мережа". - 56 с.
24. Розрахунок суми страхових внесків на забезпечення державного пенсійного страхування.
Всеукраїнська професійно бухгалтерська газета "Все про бухгалтерський облік" // 20 квітня 2006р. №40 (1194).
25. Індексація заробітної плати за квітень 2006 р.
Всеукраїнська професійно бухгалтерська газета "Все про бухгалтерський облік" // 10 квітня 2006р. №35 (1189).
26. Новини законодавства.
Консультант приватного підприємця // № 1 (97) січень 2006р.
27. Перехідні положення з пенсійного внеску. Оформлення трудової книжки.
Консультант приватного підприємця // № 7 (103) квітень 2006р.
28. Консультації - про оплату праці
Газета "Праця і зарплата" // № 13 (497) квітень 2006р. (с. 10-11)
29. Обчислення середньої заробітної плати
Газета "Праця і зарплата" // № 14 (498) квітень 2006р.
30. Консультації про відпустки
Газета "Праця і зарплата" // № 15 (499) квітень 2006р. (с. 13)
31. Трудові відносини, оплата праці.
Спеціальний додаток до тижневика // "Дебет - кредит" листопад 2005 року
32. Порядок збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. // "Все про бухгалтерський облік" 10.04.2006р. № 35
33. Батищева Н. "Облік оплати праці за національними стандартами", "Все про бухгалтерський облік", №71, 4 серпня, с. 4.
34. Школа бухгалтера: урок 2-й. Трудові відносини. Кадри. // Дебет-кредит
№ 10'2000
35. Школа бухгалтера: Урок 4-й. Оплата праці. Практика (продовження). // Дебет-кредит № 12 '2000
36. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф.
Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672с.
37. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищ. навч. зал. / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 597с.
38. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
39. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні : Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, Тов. "Баланс-Клуб", 2001. - 832с.
40. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник / За ред. М.В. Кружельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2003. - 266с.
41. Журавель Г.П., Крупка Я.Д. Бухгалтерський облік : Особливості в галузях економіки: Навч. посіб. - Тернопіль: Ек. думка, 1999. - 449с.
42. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась. - К.: МАУП, 2005. - 968с. :
іл. Бібліогр. : с. 639-644
43. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік : Навч. посіб. - К.:
Вища шк., 2003. - 174с.
44. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навчальний посібник. - 2-ге вид. доп. і перероб. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2003. - 352с.
45. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - Київ: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2004. - 632с.
46. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс. - Навч. посібник. - К.: "Кондор". - 2003. - 128с.
47. Онищенко Т., Рудяк Ю. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік. - 2-ге видання, перероб. та доп. - X.: Фактор, 2003. -320 с.
48. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 628 с.
49. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Укр.: Навчально - практичний посібник / під. ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-клуб", 2001. 832 с.
50. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: 2000. - 260с.
51.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підруч. для студ. ек. спец. вищих навч. закладів. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002. - 784с.
52. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник / за ред.
Р.Л. Хом'яка. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект Захід"; 2003. - 820с.
53. Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 160с.
Список використаних джерел :
1. . Кодекс законів про працю України N 322-VIII від 10.12.71. В редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38
2. Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року N

 
 

Цікаве

Загрузка...