WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота

Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота

"депоновано". На депоновані суми касир складає реєстр невиданої зарплати, які здаються в банк на розрахунковий рахунок. Виплата заробітної плати проводиться на підприємстві у встановлені строки, не рідше двох разів в місяць.
Розділ 2. Облік та аналіз заробітної плати в АКБ "Форум"
2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика об'єкта дослідженн.
Методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в банках здійснює НБУ відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність". НБУ розробляє і затверджує План рахунків бухгалтерського обліку в банках, вказівки щодо його застосування, інші нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та звітності, що входять до його повноважень.
Головними завданнями бухгалтерського обліку в банках є:
- формування повної, своєчасної і достовірної інформації про функціонування банківської системи;
- сприяння ефективному проведенню грошово-кредитної політики;
- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна банку, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю грошових і матеріальних цінностей, за правильним використанням власних і залучених ресурсів.
- складання статистичної і фінансової звітності;
- використання даних бухгалтерського обліку для прийняття управлінських рішень;
- своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності.
Методологічно і організаційно бухгалтерський облік у банках, як і облік в інших сферах економіки, поділяється на фінансовий і управлінський. Кожен із зазначених видів має притаманні йому мету, призначення, коло користувачів облікової інформації і відіграє свою роль в управлінні підприємством, організацією або установою.
Фінансовий облік містить сукупність правил і процедур щодо підготовки і подачі інформації про результати діяльності суб'єкта відповідно до вимог чинних законодавчих актів. Фінансовий облік покликаний відобразити всі господарські операції за звітний період, а також забезпечити складання фінансової звітності для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів [12].
Об'єктами фінансового обліку, які підлягають обов'язковому відображенню, є :
- активи і зобов'язання установи;
- витрати за їх елементами і всі види доходів;
- фінансові результати діяльності та їх розподіл;
- господарські операції і процеси, що здійснюються із зазначеними вище об'єктами.
Фінансовий облік висвітлює результати господарської діяльності звітного періоду (прибуток або збиток) і його повинні вести всі установи, незалежно від видів їх діяльності та форм власності. За цими даними складають фінансову звітність, що регулюється стандартами різних рівнів і є відкритою для користування.
Управлінський облік ведуть суб'єкти господарювання, щоб забезпечити внутрішні інформаційні потреби керівництва при плануванні, аналізі, контролі й для прийняття відповідних рішень.
У сучасних умовах в Україні всі суб'єкти господарської діяльності, в тому числі банки, змушені вести окремо податковий облік, який здійснюють з метою накопичення даних про валові доходи і валові витрати відповідно до чинного законодавства. Податковий облік використовують для складання податкової звітності, форми, правила, порядок і терміни подання якої визначає податкова адміністрація. Зміни в податковому обліку не впливають на фінансовий облік.
- попередження можливості виникнення нестач, незаконного витрачання грошових коштів;
- скорочення затрат праці та коштів на виконання банківських операцій на базі застосування засобів автоматизації;
- належне оформлення банківських документів, що полегшує їх використання за місцем призначення, попереджує виникнення помилок при виконанні облікових операцій.
Що стосується АКБ "Форум" і його організаційно-економічної характеристики, то Акціонерний комерційний банк "Форум" на ринку України веде свою діяльність вже 12 років. Репутація банку є позитивною, діяльність досить успішна. За цей період в Україні було відкрито 36 філій та відділень. У Івано-Франківській області у 2005 році було відкрито філію банку, а вже через рік відкрили відділення в Коломиї, а також в планах на 2006 рік відкриття ще трьох відділень по області. Це підкреслює високу рентабельність діяльності а також ступінь довіри до банку.
Контрольним пакетом акцій АКБ "Форум" володіє Страхова компанія "Провіта" на чолі з Юрушевим І.Ф. На даний момент банк співпрацює по лінії кредитування із Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР), та Німецько-українським фондом (НУФ). Відповідно ЄБРР надає банку у користування з пільговим процентом - долари США; а НУФ - забезпечує банк євро та гривнями. Банк для здійснення своєї діяльності використовує широкий спектр операцій : розміщення депозитів; операції з цінними паперами; надання споживчих кредитів; кредити на розвиток малого і середнього бізнесу; агро кредити; операції з іноземними валютами; операції з банківськими металами.
Всі ці операції в комплексі характеризують діяльність АКБ "Форум".
В рейтингу банків України майже по всіх критеріям (по кількості операцій за період, по розміру кредитних портфелів, по видачах кредитів, по депозитних вкладах, та інших класифікаційних ознаках) банк із загальної сукупності всіх банків на ринку України займає дванадцяте місце.
З метою забезпечення надійного функціонування відділень Акціонерного комерційного банку "Форум" (далі - Банк), відкритих згідно з рішеннями Правління Банку, здійснення ними банківських операцій у межах переліку, що визначений Банком відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, працівники відділень Банку повинні відповідати вимогам наведених у таблиці 2.1.
Працівником відділення Банку може бути призначений дієздатний громадянин України, який не має судимості, відповідає встановленим цим Положенням кваліфікаційним вимогам та підтвердив свою професійну кваліфікацію у співбесідах за встановленою в Банку процедурою.
Спеціалісти відділення АКБ "Форум" повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
Таблиця 2.1
Економіст - наявність вищої фінансово - економічної освіти;
- знання вимог нормативно-правових актів Національного банку України за операціями, що визначено в Дозволі відділення.
Бухгалтер- операціоніст - наявність вищої фінансово - економічної освіти;
- знання вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо операційної роботи відділення Банку.
Касир - наявність вищої або середньої спеціальної освіти;
- знання вимог Інструкції про касові операції в банках України. затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 (зі змінами).
Касир валютної каси - наявність відповідного документа встановленого зразка, виданого вищим закладом освіти першого - четвертого рівнів акредитації про здобуття

 
 

Цікаве

Загрузка...