WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота

Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота

Такими формами є:
- табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати за формою П-12;
- табель обліку використання робочого часу за формою П-13;
- табель обліку використання робочого часу за формою П-14;
- список осіб, які працювали в понаднормовий час, за формою П-15;
- листок обліку простоїв за формою П-16. [31]
Таблиця 1.7
Основні законодавчі вимоги щодо організації трудових відносин

з/п Законодавча вимога Нормативний акт
1 Заробітна плата повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Ст. 24 Закону про оплату праці;
ст. 115 КЗпП
2 Заробітна плата натурою допускається у розмірі не більше 50% нарахованої за місяць з/п, при цьому така виплата: - повинна мати винятковий характер; - має бути передбачена у колективному договорі; - оцінюється за цінами не вищими собівартості; - не допускається товарами згідно з переліком, затвердженою постановою КМУ від 03.04.93р. №244. Ст. 23 Закону про оплату праці
3 Власник або уповноважений ним орган після закінчення строкового трудового договору, укладеного з працівником, повинен повідомити останнього про бажання припинити трудові відносини. Ст. 39 КЗпП
4 Заробітна плата працівникам за час відпустки має бути виплачена не пізніше ніж за 3 дні до її початку. Ст. 21 Закону про відпустки
5 При кожній виплаті з/п загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 50% з/п, яка належиться до виплати працівникові. При стягнені аліментів на неповнолітніх дітей гранична межа відрахувань встановлена у 70%. Ст. 26 Закону про оплату праці;
ст. 128 КЗпП
6 Тривалість щорічної основної відпустки не може бути меншою за 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік. Ст. 6 Закону про відпустки
7 Про нові або зміну діючих умов оплати праці у бік погіршення власник повинен повідомити працівника не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження або зміни. Ст. 29 Закону про оплату праці
8 Для звернення власника чи уповноваженого ним органу до суду у питаннях стягнення з працівників матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, встановлюється строк в 1 рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Ст. 223 КЗпП
9 При звільнені працівника виплату всіх належних йому сум слід здійснити у день звільнення. Порушення цього строку з вини власника зобов'язує роботодавця виплатити працівникові його сер. заробіток за весь час затримки до дня факт. розрахунку. Ст. 116, 117 КЗпП
10 Всюди де використовується наймана праця повинен укладатися колективний договір. У разі ухилення від участі у переговорах щодо укладання колективного договору настає відповідальність перед законом. Ч.7 ст. 65 ГК
Висновки до розділу 1
В даному розділі висвітлено суть теоретичних аспектів обліку заробітної плати. Заробітна плата - це грошовий дохід працівників, або витрати підприємств, установ, організацій, що залежить від кількості витраченої праці під час створення матеріального блага або конкретного товару, або витрат робочого часу при наданні послуг. Оплата праці використовується як найважливіший засіб стимулювання зростання праці, прискорення науково-технічного прогресу, підвищення якості продукції, підвищення ефективності виробництва і зміцнення дисципліни; забезпечення прямої та жорстокої залежності оплати праці від кінцевих результатів господарської діяльності трудових колективів; оптимальне поєднання інтересів трудових колективів з загальнонародними; усунення будь-якої "зрівнялівки" і верхньої межі в оплаті праці, що дає можливість послідовніше здійснювати принцип соціальної справедливості; посилення зацікавленості працівників у використанні робіт меншим числом працюючих; створення переваг в оплаті тим категоріям працівників, від яких залежить прискорення темпів наукового-технічного прогресу; чіткість і доступність механізму нарахування заробітної плати, що сприяє розумінню широкими верстами працівників у зв'язку оплати праці з результатами виробництва.
Організація заробітної плати визначається трьома елементами: тарифною системою, нормуванням праці і формами та системами оплати праці. Тарифна система, яка є основою організації оплати праці, включає в себе тарифну сітку, тарифну ставку і тарифно-кваліфікаційні довідники. Нормування праці включає два показники: норму виробітку і норму часу. Норма виробітку встановлює кількість одиниць продукції, яка повинна бути виготовлена за одиницю часу; норма часу - час, необхідний для виконання роботи в певних умовах.
Існують 2 форми оплати праці - погодинна і відрядна. При погодинній заробіток залежить від кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки (зарплата за одиницю часу); при відрядній - враховують кількості виробленої продукції і розцінок (зарплата за одиницю продукції на неї).
Застосовують 2 системи погодинної форми оплати праці - проста погодинна і погодинно-преміальна, при якій робітники крім основного заробітку отримують ще й премії.
Відрядна форма оплати праці має такі системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна і акордна.
В даний час широко поширена оплата праці по контракту, яка заключається в домовленості сторін і пов'язується з виконанням умов контракту.
Техніка підрахунку заробітної плати складається з трьох етапів: нарахування, утримання із заробітної плати та визначення зарплати до видачі на руки. При погодинній заробітній платі сума нарахованої зарплати визначається як добуток відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку. При відрядній сума нарахованої зарплати визначається множенням встановленої розцінки за одиницю виробітку на кількість виробів (якщо це пряма відрядна), визначається норма виробітку (якщо це відрядно-преміальна).
Нарахування заробітної плати здійснюється у розрахункових відомостях по кожному працівнику за видами (відрядно, погодинно, премії, інші нарахуванні, до яких відносяться доплати зароботу і святкові дні (вихідні дні), роботу в понаднормовий час, персональні надбавки, допомога по тимчасовій непрацездатності. Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаються виходячи з середнього заробітку за два попередні місяці, на основі якого обчислюється середньоденний заробіток шляхом ділення заробітку за два місяці на кількість робочих днів за цих два місяці; кількість днів хвороби і трудового стажу роботи.
Утримання із заробітної плати відображається у правій частині розрахункової відомості. Загальна сума утримань не повинна перевищувати 50% суми заробітної плати за мінусом податків.
Різниця між нарахованою сумою заробітної плати і утриманнями складає суму до видачі на руки для кожного робітника. Видача зарплати проводиться по платіжних відомостях у встановлені на підприємстві дні місяця напротязі 3-х днів, рахуючи отримання грошей в банку. По закінченню цього строку касир перевіряє, підсумовує видану зарплату, а проти тих, що не отримали її проставляє штамп

 
 

Цікаве

Загрузка...