WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ревізія і контроль - Реферат

Ревізія і контроль - Реферат


Реферат
на тему:
Ревізія і контроль
Зміст
1. Нормативні джерела інформації при проведенні ревізії кредитних операцій 3
2. Способи фінансового контролю 6
Література 12
1. Нормативні джерела інформації при проведенні ревізії кредитних операцій
Задачі ревізії кредитних операцій наступні:
Перевірити обґрунтованість одержання, ефективність використання і своєчасність погашення банківських кредитів.
Перевірити правильність відображення операцій в облікових регістрах.
Перевіряються:
- обґрунтованість одержання кредиту (кредитний договір);
- ефективність використання кредиту;
- своєчасність погашення;
- виписки банків по позичкових рахунках;
- правильність зведень про наявність сезонних закупівель ТМЦ для отримання кредиту на ці мети;
- причини надходження позичок понад нормативні запаси ТМЦ і на тимчасові потреби.
Підприємства можуть одержувати позики в інших осіб і організацій. Ці позики також вважаються кредитною заборгованістю і повинні перевірятися при ревізії.
При перевірці використовується журнал-ордер №4 і обліковий регістр по рахунках 50, 60, 68, 95, а також виписки банків.
Одним з найвагоміших моментів, які характеризують фінансове становище підприємства, є стан розрахунків з дебіторами та кредито-рами.
Розрахунки між контрагентами здійснюються через установи банків шляхом безготівкового розрахунку, міни майна (бартер), по-гашення боргових зобов'язань.
Основним завданням аудиту розрахунків є:
1) встановлення реальності дебіторської та кредиторської заборгованості;
2) перевірка наявності простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості;
3) встановлення дебіторської та кредиторської заборгованості, з якої минув строк позивної давності;
4) перевірка списання заборгованості, строк позовної давності з якої минув;
5) перевірка правильності обліку дебіторської та кредиторської заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалізації та видів реалізації;
6) перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості.
Джерелами інформації для проведення аудиту розрахунків з постачальниками, покупцями та замовниками, дебіторами та кредиторами є:
1) Регістри синтетичного обліку і звітність (баланс (форма № 1), Головна книга).
2) Регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків (журнали-ордери № 6, 11, 8, 7; відомості № 16, 15 та ін. ).
3) Первинні документи з обліку розрахунків (накладні, рахунки-фактури, договори та ін.).
Нормативна база:
1) Положення "Про організацію бухгалтерського обліку звітності в Україні", затверджене Постановою КМУ від 03.04.1993 р. № 250.
2) "Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Мінфіну від 07.05.1993 р. № 25.
3) Інструкція "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріаль-них активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів та розрахунків", затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69.
4) Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.
5) 5 . Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
6) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237.
7) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Міністерства фінансів України від
31.01.2000 р. № 20.
2. Способи фінансового контролю
Під фінансовим контролем розуміють перевірку спеціальними уповноваженими органами встановлених форм, фінансових відносин, а також вивчення їхньої позитивної і негативної сторін для подальшого удосконалювання.
Фінансовий контроль необхідний керівнику підприємства і його команді щоб відповісти на наступні питання:
чи буде давати прибуток підприємство і який при цьому рівень рентабельності.
чи в змозі підприємство виконати свої зобов'язання перед кредиторами й іншими особами.
чи варто залучати інвестиції або робити якісь фінансові вкладення в інші види діяльності.
Фінансовий контроль забезпечує вірогідність цієї інформації.
Фінансовий контроль може бути: внутрішній, зовнішній, відомчий, позавідомчий, обов'язковий (плановий), ініціативний (позаплановий).
Сферою фінансового контролю є практично всі операції, які здійснюються з використанням грошей, а в деяких випадках і без них (бартерні угоди і т.п.). При цьому виходять з положення про неможливість виключення прямого або опосередкованого взаємозв'язку формування і використання фінансових ресурсів, фондів коштів з будь-якими видами діяльності або бездіяльності.
Отже, ті самі об'єкти можуть піддаватися не тільки фінансовому контролю, але й іншим видам контролю (при кредитуванні, розрахунках, ціноутворенні і т.д.). Але навіть при збігу конкретного предмета перевірки й аналізу фінансовому контролю властива особлива спрямованість в оцінці стану цих об'єктів, що відповідає його призначенню. Так, здійснюючи перевірку ефективності менеджменту підприємств і особливо банків, аудиторські фірми дають оцінку розмірів утворених резервів, що безпосередньо має відношення до визначення кінцевої величини оподатковуваного об'єкта. Контролю підлягають не тільки погано працюючі підприємства й організації, але і ті підприємства, що мають нормальні результати діяльності.
Конкретні форми і методи організації фінансового контролю це практичне втілення об'єктивно властивих фінансам як економічній категорії властивостей контролю.
Фінансовий контроль включає перевірку:
- дотримання вимог економічних законів, оптимальності пропорцій розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і національного доходу;
- складання і виконання бюджету (бюджетний контроль);
- фінансового стану й ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємств і організацій, бюджетних установ, а також податковий контроль;
- інші напрямки.
Перед фінансовим контролем стоять наступні задачі:
- сприяння збалансованості між потребою у фінансових ресурсах і розмірами грошових доходів і фондів народного господарства;
- забезпечення своєчасності і повноти виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом;
- виявлення внутрівиробничих резервів росту фінансових ресурсів, у тому числі по зниженню собівартості і підвищенню рентабельності;
- сприяння раціональній витраті матеріальних цінностей і грошових ресурсів на підприємствах, в організаціях і бюджетних установах, а також правильному веденню бухгалтерського обліку і звітності;
- забезпечення дотримання діючого законодавства і нормативних актів, у тому числі в області оподатковування підприємств, що відносяться до різних організаційно-правових форм;
- сприяння високій віддачі

 
 

Цікаве

Загрузка...