WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

клієнта
Клієнт
5.4
Опис системи бухгалтерського обліку клієнта
Клієнт, аудитор
5.5
Взаємозиикаючі статті підчас проведення консолідації бухгалтерської звітності
Клієнт, аудитор
5.6
Короткий зміст запропонованих виправних проводок і перекласифікацій бухгалтерських рахунків, пов'язаних з процедурами консолідації
Клієнт, аудитор
5.7
Інші документи
Аудитор, клієнт
Розділ VI. Оцінка ризиків
6.1
Вказівки відносно ризикових моментів здійснення діяльності в конкретній галузі підприємництва
Висновки аудитора
6.2
Дані про клієнта і вказівки з виявлених проблемних питань
Клієнт, аудитор
6.3
Економічні нормативи, коефіцієнти та різноманітні економічні аналізи
Нормативні документи, клієнт, аудитор
6.4
Оцінка ризику невиявлення
Аудитор погоджує :і клієнтом
6.5
Загальна оцінка ризиків
Аудитор
6.6
Пропозиції по плануванню процесу аудиту
Аудитор
6.7
Оцінка організації контролю
Аудитор
6.8
Оцінка ризику з боку органів контролю
Аудитор
6.9
Оцінка процесу контролю над поточними операціями
Аудитор
6.10
Оцінка контролю над функціонуванням інформаційних систем (результати і висновки)
Аудитор
Розділ VII. Оцінка ризику і планування аудиту
7.1
Довідка (інформація) про підхід та процеси планування
Аудитор
7.2
Документація з оцінки ризику аудита
Аудитор
7.3
Особливі питання, на які клієнт попросив звернути увагу під час аудиту (включаючи лист-опитування якості попередньо проведеної аудиторської перевірки)
Клієнт, аудитор
7.4
Таблиця проблемних питань аудиту
Аудитор
7.5
План
Аудитор погоджує
3 КЛІЄНТОМ
7.6
Робоча програма
Аудитор
Розділ VIII. Контроль роботи інших осіб, які брали участь в аудиті
8.I
Робота внутрішніх аудиторів
Внутрішній аудитор
8.2
Робота інших аудиторів
Інші аудитори
8.3
Робота інших фахівців (юристів, податківців)
Інші фахівці
8.4
Робота, яка делегована іншим дочірнім підприємствам (філіям) аудиторської фірми
Інші аудитори
Розділ IX. Документальне оформлення аудиторських робіт (по розділах)
9.1
Аудит необоротних активів
Аудитор, копії до-кументів, що є до-казовим джерелом, аналітичні таблиці, розрахунки
9.2
Аудит запасів
- " -
9.3
Аудит коштів, розрахунків та інших активів
- " -
9.4
Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань
- " -
9.5
Аудит довгострокових зобов'язань
- " -
9.6
Аудит поточних зобов'язань
- " -
9.7
Аудит доходів і результатів діяльності
- " -
9.8
Аудит витрат за елементами
- " -
9.9
Аудит витрат діяльності
- " -
9.10
Аудит засновницьких та загальних документів
- " -
Підсумкова документація
Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та додаткової документації, що передається замовникові.
За результатами аудиторської перевірки складаються аудиторський висновок та інша документація, що передається замовнику.
Аудиторський висновок - це офіційний документ, який складається в установленому порядку за результатами проведення аудиту і містить судження-оцінку аудитора стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів.
Аудиторський висновок
Завершальним етапом аудиту є складання аудиторського висновку, який має відповідати вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність" (ст.7, 21) та національних нормативів аудиту.
Основні елементи аудиторського висновку
Аудиторський висновок складається з таких розділів.
Розділ "Заголовок", де треба записати, що аудиторська перевірка проводилася незалежними аудиторами, вказати назву аудиторської фірми, а також навести повну назву підприємства, яке перевіряється, та час перевірки.
Розділ "Кому адресується аудит" потребує чіткого визначення адресата.
Розділ "Вступ" містить дані про склад звітності, яка перевірялась, дату, на яку була складена інформація, обов'язкове повідомлення про відповідальність за складання звітності керівництва підприємства та зауваження, що аудитор зобов'язаний готувати висновок на підставі інформації, яка надійшла за результатами перевірки представленої звітності.
Розділ "Масштаб перевірки" передбачає висвітлення масштабів аудиту і змісту виконаних робіт. Цей розділ має забезпечити споживачам аудиторського висновку впевненість у тому, що аудит спланований і проведений відповідно до вимог українських нормативів або за вимогами міжнародних стандартів аудиту. Аудиторський висновок повинен містити твердження про те, що перевірка була спланована і підготовлена з достатньою достовірністю виявлених найсуттєвіших помилок звітності.
Аудитор має оцінити суттєвість помилок у системі обліку і внутрішнього контролю підприємства клієнта, виявити ступінь їх впливу на фінансову звітність.
Далі слід вказати на те, використовувався чи не використовувався принцип вибіркової перевірки інформації і що під час перевірки аудитор звертав увагу тільки на суттєві помилки.
Аудиторський висновок має містити такі заяви:
- про те, що аудитор використав конкретні тести при перевірці інформації; яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу створення звітності;
- про методологію обліку, яку використало керівництво підприємства для підготовки звітності в цілому.
Розділ "Висновок аудитора про перевірену фінансову звітність" потребує чіткого судження аудитора про звітність, правильність усіх її суттєвих аспектів відповідно до інструкцій про порядок складання звітності та чинних принципів обліку.
Розділ "Дата аудиторського висновку". Аудитор повинен про-ставляти дату аудиторського висновку на день завершення аудиторської перевірки. Завершеною вважається перевірка, коли її результати доведені до керівництва підприємства, на якому проводилася перевірка і керівництво підписало звіти, що додаються до аудиторського висновку та акту прийому-здачіроботи. Керівництво підприємства подає аудиторський висновок до відповідної податкової інспекції України не пізніше як через десять днів після закінчення аудиторської перевірки.
Розділ "Адреса аудиторської фірми" містить адресу дійсного місце-знаходження аудиторської фірми, номер та термін дії ліцензії, отриманої від Аудиторської палати України.
Розділ "Підпис аудиторського висновку". Аудиторський висновок та звітність, про яку аудитор дає свій висновок, підписується незалежними особами (аудиторами) від імені аудиторської фірми.
Висновок аудитора за результатами аудиту буває різних видів. Класифікація висновків наведена на рис. 7.3.
Рис. 7.3. Класифікація аудиторських висновків
Безумовно позитивний висновок складається у випадках, коли, на думку аудитора, виконані такі умови:
- аудитору надана вся

 
 

Цікаве

Загрузка...