WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

аудиторську перевірку і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації, або на кіно- чи відеоплівці.
Під час планування та проведення аудиту робоча документація допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над процесом її проведення, в ній реєструються результати аудиторських експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудитором рішень.
Основним призначенням робочих документів вважають: розробку плану перевірки; підтвердження виконання плану перевірки; систематизацію інформації, яка збирається в процесі перевірки; організацію оперативного управління процесом перевірки; створення основи для визначення ефективності виконаної роботи кожним аудитором; оцінку адекватності поточних методів аудиту, які використовуються щодо діючого господарського
законодавства.
Рис.1. - Призначення робочої документації.
Рис.2. - Функції робочої документації
Робоча документація має містити в собі опис усіх значних моментів і обставин, з якими зустрівся аудитор під час проведення аудиту. Вона повинна бути чіткою і зрозумілою, щоб за нею можна було легко з'ясувати обсяг проведеної роботи, перевірити обгрунтованість зроблених висновків. Робоча документація повинна складатися в ході виконання аудиту. Це дасть можливість врахувати найменші дрібниці роботи підприємства. Робоча документація має відображати такі відомості про кожного з об'єктів перевірки:
- використані методики і тести;
- одержана інформація;
- висновки.
Робочі документи розробляються кожним аудиторським підприєм-ством з урахуванням фахової підготовки аудиторів, їх досвіду, прийнятої організації аудиторського процесу.
Кожний робочий документ повинен бути належним чином оформ-лений:
- мати реквізити аудиторської фірми, номер і дату договору, на підставі якого проводиться перевірка;
- мати реквізити суб'єкта, що перевіряється;
- мати ідентифікаційний номер і пронумеровані сторінки;
- бути засвідченим аудитором, що проводив перевірку із зазна-ченням дати проведення аудиту.
Робочі документи зазвичай містять:
- інформацію про клієнта (юридичну, організаційну, іншу);
- копії юридичних первинних та інших документів;
- документацію про планування аудиту;
- інформацію про проведені тести систем контролю, процедури перевірки на суттєвість, аудиторські свідчення;
- висновки сторонніх аудиторів або експертів;
- висновки, зроблені аудитором для різних об'єктів аудиту.
Після закінчення перевірки робочі документи залишаються у аудитора, власністю якого вони є. Аудитор повинен забезпечити надійне зберігання робочих документів. Робочі документи можуть бути вилучені в аудитора за рішенням слідчих органів або суду.
Таблиця 7.1 Приблизний перелік робочої документації аудитЗра-
м№ п/п
Назва документа або розділу, по якому оформляються документи
Джерело інформації
1
2
3
Розділ І. Документи по організації аудиту
1.1
Лист-пропозиція клієнту
аудитор
1.2
Відповідь клієнта
клієнт
1.3
Інша кореспонденція
аудитор, клієнт, треті особи
1.4
Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, Міністерства статистики до порядку підготовки та представления фінансової звітності
Нормативні документи
1.5
Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, Аудиторської палати України до порядку підготовки та представлення аудиторського висновку
Нормативні документи
1.6
Інформація про судові справи та виставлені па адресу клієнта претензії й оцінка їх з точки зору вимог українського законодавства
Клієнт
1.7
Документація по попередньому обстеженню клієнта
Клієнт
1.8
Договір на проведения аудиту
Клієнт-аудитор
1.9
Документи, що підтверджують розрахунки з клієнтом
Банківські документи
Розділ II. Організаційна інформація, встановлена законом
2.1
Дані щодо акціонерів (основні акціонери, адреса, телефон)
Клієнт
2.2
Дані щодо директорів (прізвище, ім'я та по батькові, телефон, факс, сфера відповідальності)
Клієнт
2.3
Дані щодо секретаря (прізвище, ім'я та по батькові, телефон, факс)
Клієнт
2.4
Місцезнаходження органу управління справами
Клієнт
2.5
Копії статуту, засновницького договору, свідоцтва про реєстрацію
Клієнт
Розділ III. Інформація щодо підприємства і його діяльності
3.1
Основні види діяльності і розміщення дочірніх підприємств та філій
Клієнт
3.2
Конкретне законодавство і правила (якщо є)
Клієнт
3.3
Історія підприємства (коротко)
Клієнт
3.4
Зведені минулі результати (основні фінансові показники за ряд років)
Клієнт
3.5
Характеристика основного персоналу (освіта, досвід, кваліфікація, досягнення)
Клієнт
3.6
Опис особливостей бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
Клієнт
3.7
Схеми організації управління
Клієнт
18
Схеми послідовності операцій
Клієнт
3.9
Контакти клієнта (основні партнери і основні конкуренти)
Клієнт
3.10
Банківська інформація
Клієнт
3.11
Інформація щодо юристів
Клієнт
3.13
Важливі угоди (торговельні договори, договори про продаж з відстроченням платежу або, з орендою, договори щодо позик)
Клієнт
Особливості оподаткування клієнта
Клієнт
Розділ IV. Фінансова звітність
4.1
Баланс (ф. 1)
Копії документів клієнта
4.2
Звіт про фінансові результати (ф. 2)
Копії документів клієнта
4.3
Звіт про власний капітал (ф. 3)
Копії документів клієнта
4.4.
Звіт про рух грошових коштів
Копії документів клієнта
4.5
Примітки до звітності
Копії документів клієнта
4.6
Список виправних проводок, запропонованих клієнту
Копії документів клієнта
4.7.
Список запропонованих клієнту виправних проводок, які стосуються перекласифікації бухгалтерських рахунків
Копії документів клієнта
4.8
Форми для узагальнення інформації стосовно подальшої оцінки аудитором ймовірності нормального функціонування клієнта в реальному майбутньому
Аудитор
4.9.
Огляд деяких аспектів фінансової звітності
Аудитор
4.10
Річна звітність клієнта за попередній рік
Клієнт
4.11
Додаткова або спеціальна звітність клієнта перед державними органами
Клієнт
4.12
Інформація про розподіл дивідендів по акціях клієнта
Клієнт
4.13
Інша звітна інформація
Клієнт
Розділ V. Документи по вивченню системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
5.1
Тести контролю і висновки
Аудитор
5.2
Документи, що фіксують відхилення у структурі внутрішнього контролю
Копії документів клієнта з виснов-ками аудитора
5.3
Графік документообігу

 
 

Цікаве

Загрузка...