WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

які саме матеріали реалізуються (чи нема серед них гостродефіцит-них);
- за якими цінами вони відпускаються (у порівнянні зі середньобір-жовими цінами на ці матеріали на момент реалізації);
- чи сплачують покупці податок на додану вартість;
- чи додержуються принципу попередньої оплати при цьому.
У практиці фінансово-господарської діяльності підприємства часто зустрічаються такі порушення, як безтоварні операції. Сутність їх полягає в тому, що підробленими документами оформлюються неіснуючі операції руху матеріальних цінностей з додержанням встановлених правил їх оформлення. Безтоварні операції можуть бути як повністю, так і частково фіктивними, але всі вони спрямовані на розкрадання матеріальних ціннос-тей або на привласнення грошових коштів. Як свідчить досвід ау-диторської роботи, найпоширенішими серед них є:
- перекриття нестач в одних місцях зберігання надлишками в інших;
- оприбуткування матеріалів, які не надійшли на підприємство, з метою привласнення призначених для їх придбання грошових коштів;
- списання фіктивно оприбуткованих матеріальних цінностей на витрати виробництва;
- приписки обсягів випуску продукції з метою фіктивного списання матеріалів;
- приховування нестач матеріальних ресурсів під час інвен-таризації.
Завдання аудиту виробничих запасів на підприємстві
ВАТ ВТШП "Галичина"
№ Аудиторські процедури Якісні аспекти
1. Перевірити фактичне існування запасів, що відображені у статті "Виобничі запаси".
наявність чи існування
2. Провести кількісну перевірку запасів за місцями зберігання, списаних на виробництво чи інші потреби.
повнота
3. Провести кількісну перевірку виробничих запасів, що знаходяться за межами підприємства.
повнота
4. Підтвердити право власності підприємства на виробничі запаси права і
зобов'язання
5. Перевірити чи запаси не включають най-менування, які не належать підприємству. права і
зобов'язання
6. Перевітири чи запаси оцінені за фактичною собівартістю.
Оцінка
7. Перевірити своєчасність і правильність проведення переоцінки запасів
Оцінка
8. Перевірити правильність оцінки запасів при вибутті
Оцінка
9. Підтвердити правильність оцінки нестач (збитків від псування запасів)
Оцінка
10. Перевірити чи запаси, що належать підприємству правильно представлені як поточні активи
Наведення і розкриття
11. Перевірити чи запаси, що не належать підприємству обліковуються поза балансом Наведення і розкриття
Тести підтвердження виробничих запасів
на підприємстві ВАТ ВТШП "Галичина"
Завдання аудиту
Аналітичні процедури
1. 1. Спостереження за здійсненням інвентаризації запасів.
2. Отримання підтверджень щодо запасів, розташованих за межами підприємства (матеріалів у дорозі, на відповідальному зберіганні у заставі тощо).
3. Перевірка поточних господарських операцій протягом року з метою підтвердження залишків на кінець року як результату.
4. Порівняння залишку запасів із записами у матеріальнизх звітах, оборотних відомостях чи відомостях обліку залишків виробничих запасів, реєстрах синтетичного обліку.
2. 1. Спостереження за здійсненням інвентаризації запасів за місцями зберігання.
2. Кількісний аналіз рівняння:
Запаси на кінець року = Запаси на початок року + Надходження - Витрати (1)
3. Перевірка віднесення операцій з запасами до даного звітного періоду (перевірка документів на прихід ТМЦ)
3. 1. Отримання підтвердження щодо кількості запасів, розташованих за межами підприємства.
2. Аналіз рівняння (1) щодо запасів розташованих за межами підприємства.
3. Перевірка віднесення операцій із запасами, що знаходяться за межами підприємства, до даного звітного періоду.
4. 1. Спостереження за інвентаризацією запасів, розташованих за межами підприємства тощо.
2. Підтвердження щодо запасів, розташованих за межами підприємства.
3. Перевірка договорів постачання, платіжних документів, документів на оприбуткування.
5. 1. Перевірка договорів постачання, платіжних документів, документів на оприбуткування.
2. Перевірка правильності врахування переходу права власності на запаси протягом звітного періоду.
6. 1. Перевірка правильності визначення фактичної собівартості запасів отриманих від постачальника як давальницька сировина, від ліквідації основних засобів, МШП, з переробки, власного виготовлення тощо.
7. Перевірка правильності проведення переоцінки.
8. Перевірка правильності оцінки виробничих запасів.
9. Перевірка правильності списання нестач: за рахунок підприємства, за рахунок винної особи, постачальників, підрядників.
10. Перевірка правильності класифікації запасів за рахунками - ознайомлення з переліком запасів.
11. Правильність віднесення запасів до позабалансових рахунків.
Цілі аудиту виробничих запасів
Якісні аспекти Цілі аудиту
Наявність чи існування Запаси, які включені у бухгалтерський баланс фізично існують
Повнота Величина запасів вміщає всі наявні матеріали та запаси.
Величина запасів вміщає, всі запаси якими володіє підприємство, і які перевозяться в цей момент чи зберігаються поза підприємством.
Права і зобов'язання. Підприємство володіє законним правом чи подібними правами на володіння запасами.
До запасів не включаються ті запаси, на які виписано рахунок замовника чи які є власністю інших осіб.
Оцінка Запаси належним чином вказані по вартості.
Неходові, надлишкові, ушкоджені та застарілі запаси правмльно ідентифіковані і оцінені.
Наведення і розкриття Запаси належним чином класифіковані в бухгалтерському балансі як обототні активи.
Застава чи передання запасів розкрите належним чином.
3.3 Робочі та підсумкові документи аудитора
Документальне оформлення аудиторської перевірки проводиться
на підставі статей 7, 21 Закону України "Про аудиторську діяльність",
національних нормативів аудиту:
- № 6 "Документальне оформлення аудиторської перевірки";
- № 26 "Аудиторський висновок";
- № 27 "Інша інформація в документах, що стосується перевіреної аудитором фінансової звітності підприємства";
- № 28 "Аудиторські висновки спеціального призначення";
- № 29 "Оцінка перспективної фінансової інформації".
Згідно з цими документами документальне оформлення аудиту складається із двох видів документів: робочого та підсумкового.
Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації - робочої та підсумкової.
Аудитор зобов'язаний вестидокументацію зі справ, які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку.
Робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки. У робочу документацію включається інформація, яка на думку аудитора є важливою для того, щоб правильно виконати

 
 

Цікаве

Загрузка...