WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

інформація оформляється як додаток до аудиторського висновку, якщо аудитор у висновку посилається на неї. В іншому випадку додаткова документація не є самостійним документом.
Форму і зміст додаткової документації визначає аудитор самостійно, але дотримуючись таких визначених назв:
- "Аудиторський звіт";
- "Звіт про проведення аудиту";
- "Звіт про результати проведення аудиту";
- "Звіт про експрес-огляд";
- "Експрес-огляд";
- "Зауваження та рекомендації за результатами аудиторської перевірки";
- "Лист-інформування клієнта"
Після закінчення аудиту як мінімум один примірник додаткової
підсумкової інформації передається замовнику. Така інформація має
конфіденційний характер.
Термін збереження підсумкової інформації визначається виходячи з практики аудиторської діяльності, юридичних вимог та інших додаткових міркувань.
Аудиторський висновок
За результатами проведення аудиту виробничих запасів.
Згідно з договором № 24 від 8 листопада 2005 р.
Аудитором Гайною Іриною Миколаївною.
Сертифікат аудитора № А 0025552 виданий рішенням Аудиторської палати України № 80 від 20.07.2002 р.
Фірми "Аудит-сервіс Іnc"
На підставі ліцензії № 0046 виданої АПУ 20 січня 2002 р.
Проведено аудиторську перевірку Відкритого акціонерного товариства виробничо-торгівельного швейного підприємства "Галичина№.
За даними фінансового обліку і звітного періоду з 9 листопада 2005 р. до 14 листопада 2005 р.
Аудитором перевірено таку документацію: товарно-транспортні накладні, вимоги, накладні, лімітно-забірні картки, акти приймання матеріалів, супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи постачальників, доручення, журнали реєстрації доручень, митні декларації, документи, що обґрунтовують купівельну ціну та первісну вартість запасів; матеріали інвентаризації, картки складського обліку, матеріальні звіти, журнал-ордер № 5, Головну книгу, баланс підприємства та форми звітності, розрахунки природних втрат, акти псування.
Аудитор керувався законодавством України у галузі господарської діяльності та фінансової звітності, оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, національними нормативами аудиту з врахуванням міжнародних норм та стандартів.
У результаті проведення аудиту встановлено таке. Надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів (виробничих запасів) і пасивів підприємства, що перевіряється.
Господарсько-фінансова діяльність здійснюється згідно з чинним законодавством, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
Фінансова звітність складається на основі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 31 грудня 2004 року за результатами операцій на період з 31 грудня 2003 року до 31 грудня 2004 року.
Керівник аудиторської фірми: Аудитор:
В.К. Орлова_______________ Гагіна І.М.______________
(підпис) (підпис)
Висновок
На підприємствах у процесі виробництва використовується велика кількість різних матеріалів. З метою скорочення матеріальних затрат у процесі виробництва і втрат у відходах, зниження собівартості, ліквідації невиробничих втрат тощо необхідно вишукувати внутрішні резерви. При цьому велике значення має правильна організація бухгалтерського обліку матеріалів, а також основи його побудови.
Для правильної організації бухгалтерського обліку матеріалів на підприємствах потрібні складські приміщення, з відповідним обладнанням, пристосуваннями та вимірювальними приладами, правильна організація складського господарства, наявність інструкції з обліку запасів, правильне групування запасів, розробка номенклатури запасів, розробка норм запасу і норм витрат запасів, встановити матеріально-відповідальних осіб.
Облік матеріалів здійснюється за такими напрямками: кількісний і вартісний облік, облік заготівки і придбання матеріалів та розрахунків з постачальниками; наявності і руху матеріалів на складах, використання матеріалів у процесі виробництва; реалізації матеріальних цінностей і розрахунків з покупцями.
Основою побудови обліку виробничих запасів є планово-облікова класифікація, оцінювання, документальне оформлення наявності та руху запасів, система рахунків.
Облік матеріальних цінностей організовують за назвою сировини і матеріалів, а в межах кожного виду - за розділами, групами, сортами і окремими найменуваннями, тобто за окремими номенклатурними номерами, одиницями виміру кількості та якості за історичною собівартістю.
Основними документами при надходженні матеріалів є товарно-транспортні накладні, приходні ордери, накладні, приймальні акти тощо. Важливим елементом документального оформлення операцій з обліку матеріалів є облік доручень, які є бланками суворої звітності.
Документальне оформлення видачі матеріалів зі складу залежить від різних умов: технології і організації виробництва, частота відпуску, в усіх випадках в документах, які відбивають видачу сировини і матеріалів має бути зафіксовано, кому, що, скільки, на які потреби відпущено.
Видачу з матеріалів зі складів оформляють з допомогою лімітно-забірних карток, вимог, накладних, забірних листків (карток), нагромаджувальних відомостей. Використання лімітно-забірних і забірних карток значно зменшує кількість документів.
Для реалізації і безкоштовної передачі матеріальних цінностей за розпорядженням інших організацій складають накладну на відпуск матеріалів на сторону (форми № М-14 або 15). Внутрішнє пересування матеріалів зі складу на склад оформляють спеціальною накладною (форми № М-12-однорядкова і М-13-багаторядкова).
Порядок і терміни проведення інвентаризації виробничих запасів регламентуються Положенням з інвентаризації. Підприємства повинніпроводити інвентаризацію залишків матеріалів не рідше як один раз на рік, за станом на 31 грудня. Позачергово проводиться в разі зміни матеріально-відповідальних осіб. Перед складанням річного звіту залишки матеріальних цінностей мають бути перевірені протягом IV кварталу. Дані інвентаризації фіксуються в описах або актах. Описи складають окремо: за місцями зберігання як належні так і неналежні підприємству; придатні і непридатні, зіпсовані, нестандартні тощо.
Результати інвентаризації регулюються таким чином: за результатами пересортиці провидиться залік нестач надлишками, втрати цінностей у межах встановлених норм відносяться на витрати; за уточненими даними відображаються у системі рахунків відхилення, які спричинені випадковими обставинами; нестачі цінностей понад норми втрат і втрати від псування, коли конкретні винуватці не встановлено регулюються згідно з діючими положеннями про бухгалтерський облік і баланси; сума нестачі підлягає відшкодуванню

 
 

Цікаве

Загрузка...