WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

інформація і пояснення, необхідні для цілей аудиту;
- інформація цілком достатня для відображення реального стану суб'єкта перевірки;
- наявні адекватні дані з усіх питань, суттєвих для достовірності й повноти змісту інформації;
- фінансова документація складена на основі прийнятої на підприємстві системи бухгалтерського обліку, а сама система задовольняє існуючі законодавчі та нормативні вимоги;
- звітність складена на основі дійсних облікових даних і не є суперечливою;
- звітність складена належним чином за затвердженою формою.
Якщо під час перевірки в аудитора виникли заперечення або сумніви щодо правильності тих чи інших використаних суб'єктами перевірки рішень, але йому представлено переконливі (обгрунтовані на законодавчому та нормативному рівні) докази цих рішень, то у своєму висновку аудитор не зобов'язаний посилатися на ці рішення і така ситуація не змінює безумовності позитивного висновку.
Аудитор не може видати безумовно позитивний висновок у разі:
- непевності, коли він не може сформулювати свою думку;
- незгоди, якщо сформульоване судження аудитора суперечить даним перевіреної фінансової інформації. Причини непевності:
- обмежені обсяги аудиторської роботи через недостатність не-обхідної інформації і пояснень, без чого аудитор не може виконати всі необхідні аудиторські процедури (незадовільний стан обліку, обмеження у часі);
- ситуаційні обставини, непевність у правильності висновку з певної ситуації.
Причини незгоди:
- неприйнятність системи або способів обліку;
- розходження у судженні відносно відповідності фактів або сум фінансової звітності даним обліку;
- незгода щодо ступеня та способу відображення фактів у обліку та звітності;
- невідповідність проведення або оформлення операцій нормам законодавства та іншим вимогам.
Наявність будь-якого ступеня непевності або незгоди є підставою для відмови щодо винесення безумовно позитивного висновку. Подальший вибір виду висновку залежить від ступеня непевності або незгоди: нефундаментальний або фундаментальний.
Наявність нефундаментальних непевностей та (або) незгод дає аудитору підстави сформулювати умовно-позитивний (із застереженнями) висновок.
Наявність фундаментальної незгоди є підставою для видання не-гативного висновку, а також для відмови щодо видання висновку.
В усіх випадках формулювання висновку, який відрізняється від безумовно позитивного, аудитор має описати всі суттєві причини свого судження (непевностей та незгод). Ця інформація повинна бути коротко викладена в окремому розділі висновку, який передує формулюванню висновку або відмові від висновку. У цьому ж параграфі може бути посилання на більш детальне обговорення зазначених моментів у іншій документації, яка передається клієнтові.
Якщо аудитор видає умовно позитивний висновок і заперечення, пов'язані з наявністю нефундаментальної непевності, то він формулює відмову від свого висновку з конкретного питання (на підставі приведених у попередньому параграфі аргументів), а в останньому висловлює своє судження за допомогою тих самих формулювань, що й для безумовно позитивного судження.
Якщо заперечення у висновку пов'язані з наявністю нефунда-ментальної незгоди, аудитор формулює цю незгоду за конкретними моментами (висловлює своє судження на підставі раніше наведених аргументів), а за відсутності цих моментів висловлює своє позитивне судження.
Окремим випадком є ситуація, коли прорахунки й відхилення, виявлені під час перевірки, були ліквідовані до моменту складання аудиторського висновку. У цьому випадку також є підстави для видання умовно позитивного висновку. Аудитор наголошує на тому, що показники фінансового стану є достовірними з урахуванням ліквідації цих відхилень станом на відповідну дату (попередню дату складання аудиторського висновку).
Якщо аудитор відмовляється від видання висновку про звітність, він аргументує неможливість сформулювати висновок про стан справ.
У різних обставинах стандартна форма аудиторського висновку може змінюватись. Будь-які зміни щодо стандартного позитивного висновку називаються "відхиленням" від нього. Такі зміни бувають трьох видів:
1) обмеження;
2) модифікація аудиторського висновку;
3) доповнення до аудиторського висновку.
Висновок з обмеженнями відображає:
- посилання на наявність відхилень від чинних в Україні принципів обліку;
- обмежений масштаб аудиторських процедур;
- неможливість надання аудиторського висновку за неперевіре-ною звітністю або у зв'язку з порушенням незалежності аудитора;
- неможливість винесення аудиторського висновку, який підтвер-джував би достовірність звітності, через неадекватність достовірної інформації. :
В аудиторському висновку необхідно описувати будь-яку нестачу інформації, що спричинила до неможливості виконання процедури аудиту. В основному така нестача пояснюється:
- неможливістю підтвердити дебіторську і кредиторську забор-гованість;
- незадовільними результатами інвентаризацій та інших майнових стосунків.
У аудитора можуть виникати сумніви і щодо деяких інших пер-винних документів. Це небажання клієнта, щоб аудитор виконував дії, пов'язані з прямими стосунками зі своїми контрагентами, які необхідні аудиторові для підтвердження чи непідтвердження первинних та інших документів. У цьому випадку аудитор зобов'язаний вирішити проблеми достовірності інформації іншими можливими альтернативними методами. За умови позитивного результату аудитор не вносить у свій висновок обмежень і видає позитивний висновок.
Модифікація аудиторського висновку
Модифікований аудиторський висновок - це висновок, який містить додаткові пояснення, але у сам висновок обмеження не вносяться.
Як правило, модифікований аудиторський висновок містить такі моменти:
- проблеми невизначеності або непевності у безперервній діяльності підприємства;
- зміни принципів обліку протягом періоду перевірки;
- виправлення, які необхідно внести в облік підприємства за результатами аудиту;
- опис принципів обліку, які відрізняється від чинних в Україні принципівобліку;
- роз'яснення з приводу використання висновків інших аудиторів;
- пояснення щодо попередніх аудиторських висновків.
Доповнення до аудиторських висновків
Доповнений (розширений) аудиторський висновок - це висновок, додаток до стандартних розділів якого містить коментарі і відомості з різних питань:
- важливості інформації;
- недоліків щодо поданої звітності або аналітичного обліку;
- різні пояснення, у тому числі щодо стосунків з контрагентами, економічних ризиків, судових процесів.
Висновок з такими поясненнями буде позитивним.
Алгоритм вибору аудитором висновку показаний на рис. 7.4.
Рис. 7.4. Алгоритм вибору висновку
Додаткова підсумкова документація, що передається замовникові
Ця документація не є обов'язковою і передається замовнику тільки в тому випадку, якщо аудитор вважає це необхідним або якщо це обумовлено договором.
Додаткова підсумкова

 
 

Цікаве

Загрузка...