WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів підприємства. Надходження готівки в касу - Контрольна робота

Облік грошових коштів підприємства. Надходження готівки в касу - Контрольна робота

кульковою ручкою, вільні рядки підлягають закресленні" Видаються чеки матеріально-відповідальній особі керівником. При невидачі продавцярозрахункового документу (касового чи товарного чеку) на підприємство накладається штраф.
Надходження готівки безпосередньо у касу підприємства оформляється прибутковим касовим ордером. При прийманні грошей в касу підприємства видається квитанція за підписами головного бухгалтера і касира. На прибутковому касовому ордері і на корінці цього ордеру ставиться штамп підприємства.
Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові документи мають був заповнені бухгалтерією тільки чорнилом темного кольору, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів та іншими способами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання документів. У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи.
Приймання і видача грошей за касовими ордерами може проводитися тільки в день складання.
Після оформлення прибуткові касові ордери реєструються в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів. Після реєстрації прибутковий касовий opдер дається до виконання касирові.
Під час одержання прибуткових касових ордерів або видаткових документів касу зобов'язаний перевірити:
а) наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видаткові документі - дозвільного підпису керівника підприємства або осіб, ним уповноважених;
б) правильність оформлення документів;
в) наявність перелічених у документах додатків.
У разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає документи де бухгалтерії для належного оформлення.
Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж після одержання або видачі за ними грошей підписуються касиром, а долучені до них документи погашаються штампом або надписом "Оплачено" та "Отримано" із зазначенням дати (число, місяць, рік).
Після отримання коштів в касу і видання квитанції про сплату, касир зобов'язаний здійснити запис у Касову книгу.
При внесенні коштів в касу слід пам'ятати, що прибутковий касовий ордер приймається до виконання тільки у день його оформлення. Коли до кінця робочого дня кошти не внесені, то прибутковий касовий ордер анулюється (перекреслюється) касиром і ставиться надпис "анульовано". В бухгалтерії такий же запис здійснюється в журналі реєстрації прибуткових касових ордерів, у графі "примітка". Анульовані касові ордери зберігаються в бухгалтерії в окремій папці на протязі 36 місяців
При порушенні порядку проведення розрахунків через каси підприємств прибутковими та видатковими касовими ордерами накладається штраф, розмір якого встановлений чинним законодавством.
Інвентаризація каси
Контроль за додержанням касової дисципліни можна поділити на внутрішній і зовнішній.
Внутрішній контроль здійснюється спеціальною інвентаризаційною комісією призначеною наказом керівника. У встановлені строки, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводиться раптова ревізія каси. Ревізія каси перш за все передбачає інвентаризацію наявності грошових коштів та інших цінностей, які є в касі підприємства Інвентаризація проводиться за обов'язкової участі касира.
Перед інвентаризацією, касир зобов'язаний скласти останній звіт з документами за поточний день і дати розписку, де вказано, що гроші, які поступили в касу оприбутковані відповідно відображені як в прибуткових, так і у видаткових касових ордерах, а всі наявні документи представлені інвентаризаційній комісії. Даний звіт подається в бухгалтерію.
Подальшою процедурою є перерахунок готівки. Його спочатку проводить касир, а потім член інвентаризаційної комісії. Як правило, вся готівка в касі перераховується покупюрно. Під час ревізії в касі можуть знаходитися відомості на зарплату, виплата по яких не закінчена (3 дні). В даному випадку перевіряючий перераховує фактично виплачені суми і в акті ревізії їх відмічає окремою строчкою. Окремою строкою в акті вказується також кількість та сума наявних в касі грошових документів, до яких відносяться поштові марки, марки державного мита, гербові марки, цінні папери за їх номінальною вартістю та бланки суворої звітності.
Визначена в процесі інвентаризації сума грошових коштів та грошових документів, відображається в спеціальному документі форми N-інв.-15 "Акті інвентаризації грошових коштів". В цій формі вказується результат інвентаризації: недостача (списується на матеріально-відповідальну особу) або надлишок (який зараховується в доход підприємства). На кожен випадок відхилення касир зобов'язаний дати пояснення про його причини.
Перевірки касової дисципліни здійснюються також зовнішніми контролюючими органами. До цих органів належать: Державна податкова адміністрація України, Державна контрольно-ревізійна служба України, фінансові органи та установи банків.
У випадку відсутності касира по поважних причинах (хворобі), призначається спеціальна комісія в складі керівника, головного бухгалтера, ревізора та представника громадськості.
Особливу увагу обслуговуючі установи банку повинні приділяти перевірці цільового використання готівкових коштів у значних (понад 50 тис. грн.) розмірах, знятих підприємствами, чи приватними підприємцями зі свого рахунку.
Бухгалтерський облік готівкових коштів
Для обліку готівки в плані рахунків передбачено активний ЗО рахунок "Каса". Він має такі субрахунки:
301 "Каса в національній валюті"
302 "Каса в іноземній валюті"
Окрім вказаних субрахунків можна відкривати субрахунки для операційних кас на підприємствах, які займаються торгівельною діяльністю.
По дебету рахунку відображають надходження готівкових коштів, а по кредиту їх використання.
Аналітичний облік можна вести за окремими касирами та в розрізі видів іноземних валют.
Для обліку коштів в дорозі та грошових документів призначено активний рахунок 33 "Інші кошти", який поділяється на такі субрахунки:
331 "Грошові документи в національній валюті"
332 "Грошові документи в іноземній валюті"
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
По дебету 331 та 332 субрахунків відображають надходження у касу грошових документів (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, путівок тощо) в національній та іноземній валютах, а по кредиту - їх списання.
По дебету 333 та 334 субрахунків обліковується готівка внесена до кас банків, Ощадбанків, поштових відділень для зарахування на банківський рахунок, але ще не зарахована. По кредиту відображається зарахування готівки банком на рахунок підприємства.
Кореспонденція рахунків з обліку готівки та інших коштів підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...