WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Визначення обліку. Види, користувачі, міжнвродні стандпрти, основи, вимірники, мета і завдання бухгалтерського обліку - Реферат

Визначення обліку. Види, користувачі, міжнвродні стандпрти, основи, вимірники, мета і завдання бухгалтерського обліку - Реферат


Реферат на тему:
Визначення обліку. Види, користувачі, міжнвродні стандпрти, основи, вимірники, мета і завдання бухгалтерського обліку.
?
План.
1. Визначення обліку. Види обліку. Користувачі облікової інформації
2. Міжнародні та міжурядові організації і стандарти бухгалтерського обліку
3. Концептуальні основи бухгалтерського обліку
4. Вимірники обліку
5. Мета і завдання бухгалтерського обліку
1. Визначення обліку. Види обліку. Користувачі облікової інформації
Облік - це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксації (реєстрації) фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об'єктами, то такий облік називається господарським.
Господарський облік - це облік господарської діяльності підприємства та суспільства загалом, тобто це спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрація господарських фактів і явищ (верстат, будинок, пісок тощо) та господарських процесів (виготовлення продукції, надання послуг, реалізація, розподіл фінансових результатів тощо).
Залежно від природи облікової інформації господарський облік поділяють на такі взаємопов'язані між собою види:
o оперативно-технічний;
o статистичний;
o бухгалтерський. Оперативно-технічний облік ведеться безпосередньо на місцях здійснення господарських операцій реєстрація виходу працівників на роботу, щоденні витрати сировини, матеріалів, щоденний випуск продукції тощо), у тому числі тих, які не можуть бути відображені іншими видами обліку. Дані оперативно-технічного обліку необхідні для поточного спостереження на розвитком господарських процесів, їх оперативно-о планування, аналізу й управління.
Статистичний облік використовують при вивченні кількісних і якісних характеристик масових соціально-економічних явищ і процесів, закономірностей їх розвитку за конкретних умов місця і часу (перепис населення, використання робочого часу, якість виготовленої продукції, середня заробітна платня працівників тощо). Дані про господарські факти, явища і процеси статистичний облік отримує з оперативно-технічного бухгалтерського обліків.
Провідне місце в системі господарського обліку займає бухгалтерський облік, який становить основу інформаційного забезпечення управління підприємством.
Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Бухгалтерський облік охоплює систему суцільної, безперервної і взаємопов'язаної реєстрації та підбиття підсумків підприємницьких і фінансових операцій підприємства в документах, книгах та записах із подальшими аналізом, перевіркою та звітуванням про результати здійснення цих операцій перед зацікавленими особами. На відміну від інших видів господарського обліку, бухгалтерський облік ґрунтується на документуванні всіх господарських процесів і відображенні їх у системі бухгалтерських рахунків із використанням методу подвійного запису, його регламентують міжнародні й національні нормативні та законодавчі акти.
Для ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно:
1) знати законодавчу і нормативну базу щодо ведення бухгалтерського обліку;
2) уміти оформляти й обробляти первинні бухгалтерські документи та реєстри;
3) складати бухгалтерську звітність, аналізувати отримані результати, звітувати перед зацікавленими особами (працівниками підприємства, його власниками, інвесторами, діловими партнерами тощо).
Облікова інформація необхідна для вирішення зовнішніх і внутрішніх завдань управління економікою підприємства. Вона має широке коло користувачів, які можна поділити на внутрішні та зовнішні стосовно підприємства (див. рис. 1.1.1).
Внутрішніми користувачами облікової інформації є:
o власники підприємства;
o управлінський персонал;
o робітники і службовці підприємства.
Зовнішніми користувачами облікової інформації є:
o ділові партнери підприємства на ринку (дійсні й потенційні інвестори, постачальники, замовники, покупці, клієнти; банківські й небанківські кредитні установи; інші кредитори);
o органи державного і міжнародного регулювання та контролю (органи податкової служби; органи державної статистики; органи державних і міжнародних цільових фондів; органи державних і міжнародних комісій і комітетів);
o фінансові аналітики та радники;
o широка громадськість (громадські організації, профспілки).
Облік існує стільки ж часу, скільки і процес обміну. Перші письмові свідчення культури (манускрипти) мають посилання на певні дані, отримані внаслідок облікових робіт того часу.
Облік розвивався відповідно до економічних запитів суспільства. До XV ст. його розглядали як додаток до торговельної діяльності. Вперше бухгалтерський облік як окрему складову господарського обліку визначив італійський чернець і математик Лука Пачолі. Він 1494 р. написав трактат "Про рахунки і записи", в якому обґрунтував поняття бухгалтерських рахунків і принцип подвійного запису.
У XVII-XVIII століттях промислова революція в Англії дала новий поштовх розвиткові обліку. З того часу розпочався збір даних про затрати на виготовлення одиниці продукції. На початку XX століття лідерство у сфері обліку перейшло від Англії до США.
У 1990 р. облік отримав статус професії, ставши подібно до юридичної, медичної, інженерної та архітектурної справ самостійним видом діяльності, який потребує ліцензії, дотримання кодексу професійної етики, обов'язкового мінімуму кваліфікації та освіти.
?
Класифікація користувачів облікової інформації
2. Міжнародні та міжурядові організації і стандарти бухгалтерського обліку
Облікові системи різних країн світу формувалися під впливом національних економічних, політичних і культурних особливостей їх розвитку. Однак інтеграційні процеси у світовому господарстві, особливо серед країн з розвиненою ринковою економікою, спричинили до необхідності уніфікації принципів обліку в міжнародному масштабі. Було створено низку міжнародних організацій, які вирішують питання стандарти-зації бухгалтерського обліку та звітності.
До них належать:
o Комітет міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASC), заснований 1973 р. у Лондоні організаціями професійних бухгалтерів США, Австралії, Канади, Мексики, Франції, Німеччини, Нідерландів, Великобританії, Японії, Ірландії, який розробляє і поширює стандарти ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності. Комітетом розроблено 39 міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), з яких сьогодні діє 34;
o Міжнародна федерація бухгалтерів, створена в Мюнхені 1977 p., яка розробляє етичний, освітній та аудиторський напрями бухгалтерського обліку;
o Міжурядова робоча група експертів з міжнародних стандартів обліку та звітності при ООН, створена в 1982 p., якавивчає питання обліку та звітності в міжнародних корпораціях.
Крім того, ведуться окремі дослідження з питань стандартизації й уніфікації обліку та звітності на підприємствах країн - членів Європейського Союзу. На сьогодні в межах ЄС прийнято п'ять Директив (законів), що визначають єдині підходи до бухгалтерського обліку і звітності, зокрема Четверту Директиву "Форма і зміст річного фінансового звіту компаній" (25.07.1978 p.), Сьому Директиву "Вимоги до підготовки консолідованої фінансової звітності та методи підготовки" (13.06.1983 р.) тощо.
Окрім ЄС існують інші регіональні організації, які займаються питаннями стандартизації бухгалтерського обліку, а саме: Американська асоціація обліку, Асоціація бухгалтерів Азії та тихоокеанського регіону, Африканська рада бухгалтерського обліку тощо.
Розроблені міжнародними організаціями нормативні документи не регулюють техніку та методику обліку. Вони мають і матимуть свої особливості в

 
 

Цікаве

Загрузка...