WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Закон України “Про податкову службу в Україні” - Реферат

Закон України “Про податкову службу в Україні” - Реферат

можуть бути прийняті особи, яких було засуджено за вчинення корисливих злочинів.
Посадові особи органів державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).
Посадові особи органів державної податкової служби підлягають атестації. Порядок атестації визначається Державною податковоюадміністрацією України.
Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:
головний державний радник податкової служби,
державний радник податкової служби I рангу,
державний радник податкової служби II рангу,
державний радник податкової служби III рангу,
радник податкової служби I рангу,
радник податкової служби II рангу,
радник податкової служби III рангу,
інспектор податкової служби I рангу,
інспектор податкової служби II рангу,
інспектор податкової служби III рангу.
Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує Державна податкова адміністрація України.
Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов'язків, не передбачених цим Законом та іншими актами законодавства України, забороняється.
6. Обговорення ДПА з громадськістю змін до закону
"Про державну податкову службу в Україні"
ДПА України з власної ініціативи розробила проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Законопроект розроблено з метою удосконалення структури та функціонування органів державної податкової служби України, забезпечення прозорих, паритетних взаємовідносин суб'єктів господарювання та органів державної податкової служби України з одночасним підвищенням рівня їх відповідальності, а також реалізації антикорупційної програми, спрямованої на розвиток та функціонування свободи підприємницької діяльності. Пропонується викласти Закон України "Про державну податкову службу в Україні" в новій редакції. Для забезпечення прав суб'єктів господарювання при здійсненні господарської діяльності, передбачено внесення змін до деяких норм Закону та, відповідно, скасування підзаконних нормативних актів, які не відповідають принципам державної регуляторної політики.
Зокрема, конкретизовано сфери контролю, функції, права, обов'язки та відповідальність органів державної податкової служби, удосконалено порядок проведення планових і позапланових перевірок суб'єктів господарювання щодо додержання ними податкового, валютного законодавства, законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, а також інших видів законодавчих актів, контроль за додержанням яких покладено на органи державної податкової служби.
Крім того, запропоновано здійснити реформування податкової міліції у службу податкових розслідувань, яка діятиме у складі органів державної податкової служби України і забезпечуватиме вилучення з тіньового сектору економіки та спрямування до бюджету коштів, прихованих від оподаткування.
Реалізація законопроекту дозволить:
- поліпшити умови діяльності органів державної податкової служби України та суб'єктів господарювання;
- узгодити нормативно-правові акти у цій сфері;
- зменшити випадки ведення господарської діяльності з порушенням норм законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;
- покращити організацію та проведення оперативно-розшукової роботи, діяльності у сфері розслідування та протидії корупційним проявам в органах державної податкової служби України;
- прискорити встановлення партнерських стосунків між органами державної влади та суб'єктами господарювання.
Це сприятиме зниженню впливу органів державної податкової служби на платників податків, обмежить державне регулювання економічних процесів, що в свою чергу призведе до збільшення державних доходів через підвищення свідомості суб'єктів господарювання щодо дотримання конституційного обов'язку зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та неподаткових платежів.
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та аналіз впливу цього регуляторного акта розміщено на веб-сайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua) в підрозділі "Проекти нормативно-правових актів" розділу "Регуляторна політика" та на сайті регуляторних актів, створеному Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України (www.rp.org.ua).
Висновок
Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.
Таким чином, особливе місце у складі органів державної влади займає державна податкова служба. Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Указу Президента України від 22 серпня 1996 р. № 760/96 "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" вона віднесена до складу виконавчих органів державної влади.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 25 листопада 2001 року
2. Закон України "Про державну службу" // Відомості Верховної Ради (із змінами згідно із Законами № 282-95-ВР від 11.07.95 та № 358-95-ВР від 05.10.95). - 1993. - № 52. - С. 490.
3. Наказ ДПА України від 29.09.2005 № 420 "Про внесення змін до Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року";
4. Стратегічний план розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року.
5. Д'яконова І. І. Податки та податкова полiтика України. - К: Наук. думка, 2003.
6. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2004. - 229 с.
7. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / Держ.подат. адміністрація України;Акад.ДПС України. - Ірпінь: Акад.ДПС України, 2003. -335 с.
8. Москаленко В. Структурна реорганізація органів ДПС України у рамках проекту модернізації // Вісник податкової адміністрації. - 2005. - №4.

 
 

Цікаве

Загрузка...