WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні принципи визначення податкового кредиту. Терміни подання декларації з ПДВ та відповідальність платників ПДВ за несвоєчасне її подання (контрол - Реферат

Основні принципи визначення податкового кредиту. Терміни подання декларації з ПДВ та відповідальність платників ПДВ за несвоєчасне її подання (контрол - Реферат

період, що дорівнює:
а) календарному місяцю - протягом 20-ти днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця ;
б) календарному кварталу - протягом 40-ка календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
Підприємства, що мали в попередньому календарному році обсяг продажу товарів (робіт, послуг) більший, ніж 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, подають податкову декларацію про податок на додану вартість щомісяця.
Якщо обсяг продажу товарів (робіт, послуг) у попередньому календарному році менший, ніж 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то підприємства можуть самостійно визначити свій базовий (звітний) період, вказавши це в заяві, що подають податковій адміністрації за місяць до початку календарного року.
Підприємство самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації, крім таких випадків :
1. підприємство не подає у встановлені терміни податкову декларацію;
2. дані документальних перевірок результатів діяльності підприємства свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях ;
3. контролюючий орган виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій підприємством податковій декларації, що призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання. В усіх вище перелічених випадках контролюючий орган зобов'язаний, самостійно визначити суму податкового зобов'язання підприємства.
Податкову декларацію приймає контролюючий орган без попередньої перевірки зазначених у ній показників.
Декларацію з податку на додану вартість подають за двома формами : повною і скороченою.
Податкову декларацію з податку на додану вартість за повною формою подають підприємства, обсяги оподатковуваних ПДВ операцій (без урахування ПДВ) яких досягли за останніх 12 календарних місяців 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Особи, які не належать за визначенням платників податку у зв'язку з меншими обсягами оподатковуваних операцій, ніж 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом будь-якого періоду за останніх 12 календарних місяців (платники податку, що раніше мали обсяг реалізації більше 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), у тому числі особи, зареєстровані як платники податку за власним бажанням (добровільно зареєстровані платники податку), а також особи, зареєстровані як платники податку на підставі того, що вони здійснюють торгівлю за готівку (кредитні дебетові картки або комерційні чеки), до податкового періоду, в якому вони досягають зазначеного обсягу оподатковуваних операцій, подають декларацію за скороченою формою. Податкову декларацію за скороченою формою подають до першого звітного періоду, в якому платник досягнув обсяг оподатковуваних операцій у розмірі 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Декларацію за повною формою подає підприємство до податкового органу за місцем його реєстрації. Подання ксерокопії не дозволяють.
Декларацію подають незалежно від того, було у звітному періоді в підприємства податкове зобов'язання, чи ні, тобто незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності.
Декларацію можна заповняти від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувати (заповнення олівцем не дозволяють), без жодних виправлень; в рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк. Суми обороту та податку в декларації проставляють у гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
Підприємство самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, зазначену в декларації. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним фінансового обліку та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджують: підписом платника, якщо платник - фізична особа, в інших випадках (особа, визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) - підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою, а в разі подання декларації в електронній формі - електронним підписом підзвітних осіб, зареєстрованих у порядку, визначеному законодавством. До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний період без зростаючого підсумку.
Підприємство, яке не подасть або несвоєчасно подає податкову декларацію чи звітний рахунок до податкового органу, налічує штраф за кожне таке неподання чи затримку.
Платник, самостійно виявивши помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, має право подати уточнений розрахунок.
При цьому самостійно виявлені платником податків помилки у податковій декларації з ПДВ минулих податкових періодів можуть бути виправлені платником шляхом :
- подання уточнюючого розрахунку в будь-якому майбутньому податковому періоді - для виправлення помилок, які спричинили завищення податкового зобов'язання, так і помилок, які спричинили заниження податкового зобов'язання. При виправлені помилок в уточнюючому розрахунку та уточнюючому (скороченому) розрахунку знаходять відображення :
- суми, які не були враховані в декларації попереднього періоду, в уточнюючому розрахунку відображають зі знаком (+);
- суми, які не були зайво в декларації попереднього періоду, в уточнюючому розрахунку відображаються зі знаком (-);
- відображення відповідних показників для виправлення помилок у податковій декларації за звітний період;
- у податковій декларації за будь-який подальший податковийперіод після періоду, в якому було допущено помилку, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені - у випадку виправлення помилок, які причинили завищення податкового зобов'язання.
Відповідно до чинного законодавства при виявлені платником заниження податкових зобов'язань і подання уточнюючого податкового розрахунку підприємству необхідно сплатити штраф у встановленому розмірі від суми уточнення. Якщо помітку виявлено до кінця граничного строку подання звітної форми, то необхідно подати з виправленими показниками. У такому випадку вказані вище штрафи не застосовуються.
2. Розрахункова частина
2.1. Задача
Розв'язання
1. Визначаємо утримання із заробітної плати у Пенсійний фонд :
525 ?0.5% = 2,63 (грн.)
1200 - 525 = 675 (грн.)
675 ? 2% = 13,5 (грн.)
2,63 + 13,5 = 16,13 (грн.)
2. Визначаємо утримання із заробітної плати у Фонд соціального страхування:
525 ? 0.5% = 2,63 (грн.)
1200 - 525 = 675( грн.)
675 ? 1% = 6,75 (грн.)
2,63 + 6,75 = 9,38 (грн.)
3. Визначимо утримання із заробітної плати у Фонд зайнятості :
1200 ? 0,5 = 6 (грн.)
4. Визначимо суму прибуткового податку :
16,13 + 9,38 + 6 = 31,51 (грн.)
1200 - 3151 = 1168,49 (грн.)
1168,49 ? 15% = 175,27 (грн.)
5. Визначимо загальну суму утримань із заробітної плати :
16,13 + 9,38 + 6 + 175,27 = 206,78 (грн.)
6. Визначаємо суму заробітної плати до видачі :
1200 - 206,78 = 993,22 (грн.)
7. Визначаємо суму комунального податку :
8 - 2 = 6 (працівників)
6 ? 17 ? 10% = 10,2 (грн.)
Журнал реєстрації господарських операцій
№ Зміст господарської операції Кореспонденція
рахунків Сума,
грн. Податковий облік
Дт Кт ВВ ВД
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Відображено нарахування заробітної плати працівнику адмінперсоналу
Відображено утримання прибуткового податку
Відображено утримання у Пенсійний фонд
Відображення утримання у Фонд соціального страхування
Відображення утримання у Фонд зайнятості
Отримано гроші в банку для виплати заробітної плати.
Виплачено заробітну плату працівникові
Сплачено суму прибуткового податку
Сплачено суму утримань до Пенсійного фонду
Сплачено суму утримань до Фонду соціального страхування
Сплачено суму утримань до Фонду зайнятості
Сплачено суму комунального податку 92
66
66
66
66
301
66
641
651
652
653
23 66
641
651
652
653
311
301
311
311
311
311
64 1200
175,27
16,13
9,38
6
993,22
993,22
175,27
16,13
9,38
6
10,2 1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 

Цікаве

Загрузка...