WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку міжнародних розрахунків в банках України - Контрольна робота

Організація обліку міжнародних розрахунків в банках України - Контрольна робота

банку одержати від імпортера (платника, боржника) безпосередньо або через інший банк зазначену суму або підтвердження того, що сума буде виплачена у встановлений термін.
В основі інкасової форми розрахунку лежить домовленість експортера зі своїм банком, що передбачає його зобов'язання передати товарно-супровідну документацію імпортеру тільки за умов виплати останнім вартості відвантаженого товару або домовитися про це з банком, розташованим у країні імпортера.
Розрізняють два види інкасо: чисте та документарне.
Чисте інкасо означає інкасо фінансових документів, що не супроводжуються комерційними документами, тобто банки обробляють тільки вексель (простий або переказний), чек чи інші фінансові документи і не обробляють рахунок-фактуру, коносамент, транспортну накладну тощо.
Документарне інкасо - інкасо фінансових документів, що супроводжуються комерційними документами; являє собою своєрідний компроміс між авансовим платежем (коли покупець розраховує на експортера, який має відправити товар відповідно до замовлення й оплати) і торгівлею за відкритим рахунком (коли експортер розраховує на покупця, який має оплатити відправлений йому товар).
Важливою ознакою документарного інкасо є те, що якщо банку дано вказівку обробляти комерційні документи, до яких входить і коносамент, експортер має змогу зберегти контроль над своїм товаром, поки імпортер (покупець) не заплатить за них або не акцептує переказний вексель. Це зумовлено тим, що коносамент є документом на право власності, й тому банк контролює це право на поставлені товари і має право їх передавати покупцю після того, як він виконає всі умови експортера, зазначені в інкасовому дорученні.
Існує кілька видів операцій з використанням документарного інкасо. Це так звані "документи проти платежу", "документи проти акцепту" і "акцепт із платежем проти документів".
Завдяки значно меншим формальним вимогам ця банківська послуга дешевша і гнучкіша порівняно з документарним акредитивом. Розрахунок за інкасову форму вигідніший імпортеру, оскільки зберігає його право власності на товар до моменту оплати розрахункових документів. Водночас при розрахунках документарним інкасо експортер, який відвантажує товар, не може бути упевнений у тому, що покупець вчасно оплатить відвантажений товар.
Отже, інкасова форма розрахунків застосовується в тому разі, коли експортер не сумнівається у своєму контрагенті за договором, оскільки між двома сторонами діють перевірені часом відносини; політичні, економічні й правові умови у країні імпортера стабільні; у країні покупця немає імпортних обмежень, якщо такі є, останній завчасно отримав усі необхідні дозволи на здійснення угоди; у країні експортера немає твердих обмежень щодо термінів здійснення розрахунків за отриманий товар.
Задача
За умовою задачі з обліку г/о, які відбулися в комерційному банку в листопаді-грудні, необхідно скласти відповідні бухгалтерські проведення.
Банк "Гарант" розпочав свою діяльність 1 листопада поточного року. Банком зареєстровано статутний фонд в розмірі 10 млн.грн. Із загального обсягу статутного фонду внесено 8,5 млн.грн. в безготівковій формі, решта заборгованості одержана готівкою. 1 листопада банк підписав угоду з "Новим банком" на проведення семінару-навчання з працівниками банку "Гарант" щодо впровадження в систему обліку комерційних банків МСБО. Семінар буде проведено у період з 1 по 15 грудня. За навчання працівників під час семінару банк "Гарант" сплатив 15 листопада 1000 грн, 9 листопада видано аванс головному бухгалтеру в розмірі 15000 грн на оплату витрат на відрядження. Мета відрядження - підвищення кваліфікації. Термін відрядження 20 днів.
Банком виконано 1 грудня передплату за проведення аудиту міжнародною аудиторською фірмою "Інтераудит" в період з 15.12 по 31.12. Банк орендує приміщення, щомісячна орендна плата 4000 грн, сплачується 1 числа поточного місяця (за поточний місяць). Банк сплачує рахунки за комунальні послуги 1 числа наступного місяця, а отримує їх в останній робочий день поточного місяця в сумі 1500 грн. 28.12 банк оплатив 11000 грн за проведення реклами з надання послуг юридичним і фізичним особам. Визначити фінансовий результат діяльності банку за звітний період враховуючи обороти по рахунках 7 класу на кінець звітного періоду 983100 грн, по рахунках 6 класу 1500000 грн.
Розв*язання
№ Зміст господарських операцій листопад
Сума, грн Проводка
Дт Кт
1 Зареєстрований статутний фонд 10000000 3630 5000
2 Внесено в рахунок статутного фонду кошти безготівковим шляхом 8500000 1200 3630
3 Решта коштів внесена готівкою до каси 1500000 1001 3630
4 Проведено перерахунок коштів (оплата навчання працівників за час семінару-навчання) 1000 7451 1200
5 Видано аванс в під звіт гол.бухгалтеру для поїздки у відрядження 15000 7452 3550
3550 2620
2620 1001
№ Зміст господарських операцій грудень
Сума, грн Проводка
Дт Кт
1 Проведено передоплату за проведення аудиту міжнародною аудиторською фірмою "Інтераудит" 7450 3519
2 Проведено розрахунок по щомісячній орендній платі 4000 7421 3678
3678 1200
3 Проведено розрахунки за комунальні послуги 1500 7455 3519
3519 1200
4 Проведено розрахунок за проведення реклами з надання послуг юридичним і фізичним особам 11000 7455 3519
3519 1200
5 Визначено та відображено фінансовий результат (прибуток) 1500000
983100
516900 Клас6 5999
5999
5999 клас7
5040
Список використаної літератури
1. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.
2. Банківська енциклопедія / Під ред. А. М. Мороза. - К.: Ельтон, 1993. -328 с.
3. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. I. Савлук, М. Ф. Пуховкін та ін. / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.
4. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1994. - 397 с.
5. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 480 с.
6. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни"Банківські операції" / Керівник авт. колективу А. М. Мороз. - К.: КНЕУ, 1998.-448 с.
7. Калина А. В., Кочетков А. А. Работа современного коммерческого банка; Учеб.-метод, пособие. - К.; МАУП, 1997. - 224 с.
8. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит. - М.: СП "Космополис", 1991. -480 с.
9. Кочетков В. Н. Анализ кредитоспособности клиентов. Кредитные риски; Учеб.-метод, пособие. - К.; УФИМБ, 1995. - 16 с.
10. Коцовсъка Р., Ричаківська В., Табачук Г., Вовнюк М. Операції комерційних банків; Курс лекцій. - Львів; Центр Європи, 1997. - 276 с.
11. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи, 1996.
12. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. - К.: КНЕУ,2001.-602с.
13. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.
14. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996.
15. Вступ до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. - К.: Лібра, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...