WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків в банку - Курсова робота

Облік розрахунків в банку - Курсова робота

бухгалтеру, а якщо немає такої посади - особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, а акож іншим уповноваженим на це особам.
Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі:
- проведення реорганізації в межах одного банку;
- проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, перетвореня;
- зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;
- зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів.
Поточні рахунки клієнтів банків закриваються:
" На підставі заяви клієнта;
" На підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи.
" На підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію суб'єкта господарювання;
" У разі смерті власника рахунка - фізичної особи (за зверненням до банку спадкоємців);
" На інших підставах, передбачених чинним законодавством України або договором між банком і клієнтом.
У разі закриття поточного або вкладного (депозитного)рахунка суб'єкта господарювання банк протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунка (включаючи день закриття рахунка) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби.
Кориспонденцію рахунків з обліку коштів в національній валюті наведено у Дод. 4
4. Взяття на податковий облік банківських рахунків.
Наказом Державної податкової адміністрації №306 від 01.08.2001р. затверджено "Порядок подання податковим органам про відкриття (закриття) рахунків в установах банків". Цим порядком встановлюється послідовність дії платників та органів державної служби при взятті на податковий облік банківських рахунків (Додаток 5).
Повідомлення про відкриття (закриття) рахунка в установі банку суб'єкти підприємницької діяльності (платники) направляють відповідно до чинного законодавства України до державного податкового органу, де вони взяті на податковий облік.повідомлення протягом трьох робочих днів здня відкриття або закриття рахунка в установі банку (включаючи день відкриття або закритя) подається платником особисто або направляється поштою на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення.
Повідомлення раєструється відповідним підрозділом податкової служби з обробки вхідної кореспонденції за умови заповнення всіх реквізитів. Корінець повідомлення зі штампом відповідного підрозділу податкової служби та датою реєстрації повертається платнику.
У триденний тармін після дати одержання повідомленняплатника орган державної податкової служби направляє до установи банку, у якому відкритий рахунок, або повертає платнику для наступної передачі до установи банку корінець повідомлення платника з відміткою про взяття рахунка на податковий облік.
У випадку відмови про взяття рахунка на податковий облік платнику направляється повідомлення за формою ДЗ (додаток 3 до Порядку) про недостатність даних у поданому ним повідомленні та про необхідність усунення виявлених недоліків та повторного подання повідомлення.
Згідно зі ст. 381 Цивільного кодексу України один із основоположних принципів безготівкових розрахунків в Україні є самостійне розпорядження власників коштами, що належать їм і знаходяться на рахунках у банку. Списання цих коштів без їх згоди можливе тільки у виадках, передбачених чинним законодавством України, а також за рішеннями судів і виконавчими написами нотаріусів.
Стаття 10 Закону України "Про порядок погашення заборгованості платників податку перед бюджетами і державними цільовими фондами" № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р. подає право податковим органам погашати заборгованість шляхом стягнення коштів, що знаходяться на рахунках платника.
Стаття 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. передбачає право банку на примусове списання сум боргового зобов'язання за кредитним договором на підставі наказу, виданого керівником банку (за умови, якщо таке право банку передбачено крадитним договором).
Відповдно до Закону України "Про виконавче провадження" № 606-ХІV від 21.04.99 р. (ст. 50) примусове списання коштів з рахунків підприємства для виконання рішень судів, виконавчих написів нотаріусів та інших виконавчих документів проводиться державними виконавцями.
Порядок примусового списання коштів із рахунків клієнтів у банках регулюється Законом України "Про платіжні системи і переказ грошей в Україні" № 2346-111 від 05.04.2001 р., а також виданою на його основі Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті , затвердженою Постановою Правління НБУ №135 від 29.03.2001 р.
Списання коштів в іноземній валюті також проводитья на підставі Інструкції з урахуванням особливостей, викладених у Положенні про примусове списання (стягнення) і договірне спписання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України, затвердженому Постановою Правління НБУ №416 від 01.10.2001 р.
Примусове списання коштів з рахунка боржника здійснюється шляхом направлення до його банку розпорядження - на бланку Платіжної вимоги.
Платіжна вимога на примусове списання коштів приймається банком стягувача протчгом 10 днів з дня її складання, а банком платника протягом 30 днів. По закінченні цього терміну вимога банком не повинна здійснюватись і підлягає поверненню стягувачу (п.10 розд. 5 Інструкції).
Статтею 32 Законом України №2346-ІІІ від 05.04.2001 р. передбачена і відповідальність банків за неправильне і неправомірне списання коштів з рахунків клієнтів.
Щоб запобігти випадкам халатного ставлення працівників банку до грошей своїх клієнтів, укладаючи договори на розрахунково-касове обслуговування, бажано включити пункти, що передбачають відповідальність банку за неправомірне списання коштів.
5.Форми безготівкових розрахунків в Україні.
В Україні безготівкові розрахунки здійснюються згідно з Інструкцією "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" №135 від 29 березня 2001 р. зі змінами №173 від 10.05.2002 за такими формами:
" Платіжними дорученнями;
" Платіжними вимогами-дорученнями;
" Чеками;
" Акредитивами;
" Векселями;
" Пластиковими картками та ін.;
" Електронними розрахунковими документами.
Підприємство самоствійно обирає форму розрахунків з іншими підприємствами, організаціями й установами. Банк на договірній основі здійснює касово-розрахункове обслуговування своїх клієнтів, списує грошові кошти з рахунків підприємств у черговості, яку визначає керівник підприємства згідно з Положенням "Про безготівкові розрахунки в господарському обігу

 
 

Цікаве

Загрузка...