WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків в банку - Курсова робота

Облік розрахунків в банку - Курсова робота

нормативно-правовими актами Національного банку,що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток;
" Поточні рахунки виборчих фондів.
Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений термін або без зазначення такого терміну під визначений відсоток і підлягають поверненню клієнту відповідно до чинного законодавства України та умов договору.
Договір банківського рахунка та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі. У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначають:
" вид банківського вкладу;
" сума, що вноситься або перераховуєтьсяна вкладний (депозитний) рахунок;
" тармін дії договору;
" розмір і порядок сплати відсотків;
" умови дострокового розірвання договору;
" інші умови за погодженням сторін.
Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для формуваня Статутного фонду господарського товариства (у національній та/або іноземній валютах) та один поточний рахунок (у національній та/або іноземній валютах) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.
Юридичні особи - нерезиденти можуть відкривати в банках України поточні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземній валютах у порядку, встановленому цією Інструкцією. У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунка на облік органом державної податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахуванням коштів.
Банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів для відкриття рахунків на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:
1) підписи осіб на заяві про відкриття поточного рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів і звірені з підписами, що наведені в картці із зразками підписів і відбитка печатки;
2) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
3) нотаріальне засвідчення документів і копій документів;
4) документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави.
У разі відкриття поточного рахунка клієнту в його заяві уповноважений працівник банку зазначає дату відкриття та номер рахунка. На заяві клієнта мають бути зазначені підписи одного з керівників банку або уповноваженої ним особи, на яку згідно з внутрішніми положеннями банку покладається обов'язок приймати рішення про відкриття поточних рахунків клієнтів.
Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктом господарювання такий:
1. Якщо суб'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунка здійснюється в такому порядку: Особи (особа), які (яка) від імені юридичної особи або відокремленого підрозділу відкриваютьпоточний рахунок, мають: пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження; подати документи (копії документів), засвідчені у встановленому порядку, визначені Інструкцією. На підставі вищезазначених документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком. Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунка.
2. Якщо юридична особа не має рахунка в цьому банку, то для відкриття поточного рахунка потрібно подати такі документи: заява про відкриття поточного рахунка (Додаток 3); копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого установчого документа, установчого акта.
Якщо фізична особа - підприємиць не має рахунків у цьому банку, то для відкриття поточного рахунка їй потрібно подати до банку такі документи:
" Заяву про відкриття поточного рахунка, що підписана фізичною особою - підприємцем;
" Копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи;
" Копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи на облік в органі податкової служби;
" Копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду;
" Картку із зразками підписів, засвідчену підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.
У статті 3 Інструкції також наведено порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземній валютах: відокремленому підрозділу, якщо він не має в цьому банку рахунків; професійній спілці або об'єднанню профспілок; орендному підприємству тощо, а також, якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок або вкладний рахунок.
Відкриття поточного рахунка фізичній особі здійснюється в такому порядку:
" Фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт яабо документ, що його замінює, а також документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податку;
" Фізична особа - резидент заповнює заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів;
" Між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунка.
Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:
- пред'явити паспорт або документ, що його замінює, документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додаткового пред'являть документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податку;
- подати документи визначені главами 11 та 12 цієї Інструкції для відкриття іноземним представництвами поточних рахунків типу "H" i "П" у національній валюті.
На підставі цих документів працівник банку здійснює іденифікацію іноземного представницва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком в іноземній валюті. Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунка. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах вкладено в статтях 3-17 Інструкції.
Усі юридичні особи незалезно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів і відбитка печатки у двох примірниках. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підпису розрахункових документів.
Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам. Право другого підпису належить головному

 
 

Цікаве

Загрузка...