WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків в банку - Курсова робота

Облік розрахунків в банку - Курсова робота

"Правління НБУ №367 від 27.08.2001 р.").
20. Постанова Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" №32 від 09.02.2005 р.
21. Лист Національного банку України "Про окремі норми Положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні" №11-111/680-1907 від 01.03.2005 р.
2.Облік коштів на рахунках у банку.
2.1. Облік операцій у національній валюті.
Рахунок №31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів що знаходяться на рахунках у банках і можуть бути використані для поточних операцій.
Рахунок №31 "Рахунки в банку " має такі субрахунки:
№ 311 "Поточні рахунки в національній валюті";
№ 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";
№ 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";
№ 314 "Інші рахунки в банку";
На дебеті рахунка № 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, на кредиті - їх використання.
Субрахунки № 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", № 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.
Операції за рахунком №31 "Рахунки в банках" відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. Якщо у виписках банку виявляються операції, помилково проведені на рахунку №31 "Рахунки в банку", то вони відображаються відповідно по дебету або кредиту рахунка №31 в кореспонденції з рахунком № 374 "Розрахунки за претензіями". Про помилки письмово сповіщають установу банку і вимагають їх иправлення. Помилки, допущені в операціях рахунка №31 "Рахунки в банках", необхідно своєчасно виявляти і слідкувати за їх обов'язковим і точним виправленням установою банку. Не виявлені або не виправлені помилки тягнуть за собою збитки грошових коштів і мають бути зрештою списані нв збитки підприємства. На рахунку №31 "Рахунки в банках" залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку за рахунком №31 "Рахунки в банках".
Аналітичний облік на рахунку № 31 "Рахунки в банках" здійснюється за виписками банку, і лише за наявності на підприємстві розрахункових субрахунків відкривають окремі аналітичні рахунки для обліку відповідних. У разі необхідності деталізація кожного аналітичного рахунка здійснюється за виписками банку.
Виписки банку. Основою для запису операуій на рахунку № 31 "Рахунки в банках" є виписки з цього рахунка. Періодично (здебільшого кожного дня) банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій. Виписка обов'язково подається на 1-ше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюються, чи всі записи належать до підприємства-власника рахунка. Виписка є основою для записів у реєстрах (журналу-ордера №2 і допоміжної відомості №2) операцій на рахунку № 31 "Рахунки в банках". Записи банку і підприємства мають бути ідентичними, але потрібно врахувати, що рахунок № 31 "Рахунки в банках" підприємства є активними, а для банку ці рахунки підприємств є пасивними рахунками. Тому на дебеті у Виписці банку буде показана сума коштів, списана з рахунка підприємства, а на кредиті - зарахована на нього сума, відповідно сальдо у Виписці буде на редиті рахунка.
Сальдо на рахунку №31 "Рахунки в банках" завжди має бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.
Виписка банку змінює регістр аналітичного обліку за рахунком, а тому обов'язово має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебетіі кредиті, а також залишки коштів на пчаток і кінець періоду. Форма виписки наведена у Додатку 1).
Найбільша сума надходження - це виручка від реалізації продукції, виконаних робіт і послуг, від реалізації інших активів і т.д. Кошти надходять також із каси підприємства - депонентські суми, виручка від реалізації.Оплата (списування коштів) з рахунків №31 "Рахунки в банках" теж має великий діапазон. Оперограму операцій на поточному рахунку (№31) в банку наведено в (Додатку 2).
3. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків.
Інструкція "Про прорядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах" затверджена Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.200 р. Ця Інструкція розроблена відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.
Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими структурними підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, поточних і вкладних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим блокам політичних партій.
Порядок відкриття банками рахунків клієнтів, використання коштів за ними і порядок їх закриття визначаються цією Інструкцією.
Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.
Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунка поточні рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні депозитні рахунки.
Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
До поточних рахунків належать:
" Рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України.
" Поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України.
" Поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній валюті постійним представництвам.
" Карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цією Інструкцією та відповідними

 
 

Цікаве

Загрузка...