WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків в банку - Курсова робота

Облік розрахунків в банку - Курсова робота


Курсова робота
На тему: Облік розрахунків в банку"
?
Вступ
1. Облік розрахунків на рахунках в банку ведеться на основі таких нормативних джерел.
2.Облік коштів на рахунках у банку.
2.1. Облік операцій у національній валюті.
3. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків.
3. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків.
4. Взяття на податковий облік банківських рахунків.
5.Форми безготівкових розрахунків в Україні.
6.Особливості розрахунків зовнішньоекономічної діяльності.
?
Вступ
Згідно з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банку та депозити. Для обліку наявності та руху грошових коштів що знаходяться на рахунках у банках і можуть бути використані дляпоточних операцій призначено рахунок №31 "Рахунки в банках". Готівка - це грошові знаки національної вальти України банкноти і монети, в тому числі обігові та ювелейні монети які є дійсними платіжними засобами.
Операції за рахунком №31 "Рахунки в банках" відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. На рахунку № 31 "Рахунки в банках" залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку за рахунком № 31.
Надходження коштів на рахунки №31 має великий діапазон. Найбільша сума надходження це виручка від реалізації продукції, виконаних робіт і послуг, від реалізації інших активів. Також кошти надходять із каси підприємства - депонентські суми, виручка від реалізації; суми за висунуті претензії; перерахунки сум фінансовими органами, суми від окремих осіб у погашення заборгованості з відшкодування матеріального збитку; суми вкладів, що надійшли від засновників підприємств; суми, що надійшли від дебіторів у погашення їхних боргів (за виконавчими листами); надходження від орендарів орендної плати, від орендарів за продані об'єкти; надходження коштів від внутрішньогосподарських підрозділів, що мають окремі баланси; одержані кредити банків короткострокові, довгострокові; надходження коштів цільового фінансування і цільових надходжень та ін. Розрахунки можуть здійснюватись не тільки в готівковій , але й в безготівковій формі.
Безготівкові розрахунки - це перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок отримувача. Фінансовим посередником в цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм клієнтам. Здійснення розрахункових операцій через банк знижує потребу в готівці, сприяє концентрації в банку вільних грошових коштів для кредитування, забезпечення їх збереження і більш ефективне використання оптимізує і прискорює грошовий обіг держави.
Готівкові та безготівкові грошові обороти органічно пов'язані між собою, що реалізується через перехід однієї форми обороту в іншу. Є такі види банківських розрахунків: поточний, акредетив, валютний, депозитний, картковий, кредитний, тимчасовий. При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовувати акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми за розрахунковими чеками, при чому клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти (платіжне доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек, акредитив) і зазначають їх під час укладання договору.
Банк у якому відкрито рахунки організації, установ всіх форм власності, фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, банків та їх установ, та який здійснює для них на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг передбачених Законом України "Про банки та банківську діяльність" називається обслуговуючим.
1. Облік розрахунків на рахунках в банку ведеться на основі таких нормативних джерел.
1. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" №185/94-ВР від 23.09.94 р.
2. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" №265/95-ВР від 06.07.1995 р.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Вплив змін валютних курсів" №193 від 10.08.2000 р.
4. Закон України "Про банк і банківську діяльність" №2131-111 від 07.12.2000
5. Закон України "Про порядок погашення заборгованості платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" №2181 від 21.12.2000
6. Закон України "Про платіжні системи і перекази грошей в Україні" №2346-111 від 05. 04.2001 р.
7. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" №2922-111 від 10.01.2002 р.
8. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" №349-IV від 24.12.2002 р.
9. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" №436/95 від 12.06.1995 р.
10. Постанова Правління Національного банку України "Про введення обов'язкого продажу надходжень у іноземній валюті на користь резидентів-юридичних осіб" №349 від 04.09.98 р. зі змінами і доповненнями внесеними Постановами Правління Національного банку України №365 від 14.09.98 р., № 408 від 01.10.98 р., №39 від 27.01.99 р., № 62 від 12.02.99 р., №141 від 24.03.99 р.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" №663 від 23.04.1999 р.
12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про службові відрядження" №850 від 30.05.2000 р.
13. Постанова Правління Національного банку України "Положення про примусове списання (стягнення) і договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників ( крім банків) на території України" №850 від 30.05.2000 р.
14. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в України в національній валюті" №149 від 16.04.2003 р.
15. Наказ Державної податкової адміністрації " Порядок подання податковим органам про відкриття (закриття) рахунків в установах банків" №306 від 01.08.2001 р.
16. Постанова Правління Національного банку України " Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" №135 від 29.03.2001 р. зі змінами за №173 від 10.05.2002 р.
17. Інструкція "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах", затверджена Постановою Правління національного банку України №492 від 12.11.2003 р.
18. Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена Постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004 р.
19. Постанова "Про порядок емісії платіжних карток та здійснення операцій з їх застосування" (затверджена постановою

 
 

Цікаве

Загрузка...