WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування фізичних осіб в Україні, та аналіз їх надходжень до бюджету - Курсова робота

Система оподаткування фізичних осіб в Україні, та аналіз їх надходжень до бюджету - Курсова робота

доходах федерального бюджету США спостерігаються тенденція до зростання федеральних податків на соціальне страхування: 1960 р. -12,4%, 1970 р. -20,9%, 1980 р. -27,7%, 1986 р. - 36,9%,1992 р. -36,8%. В той же час, в Україні питома вага внесків до фонду соціального захисту населення становить не більше 5% від суми всіх доходів бюджету України. Це свідчить про те, що в Україні недостатньо розвинута система соціального захисту населення, тобто немає відповідної фінансової бази, яка б дозволила проводити оптимальну політику у сфері соціального страхування та захисту населення.
Найбільшу питому вагу в місцевих податках з населення в США становить місцевий прибутковий податок. Ставки прибуткового податку в штатах в порівнянні із ставками федерального прибуткового податку невисокі. Оподаткування доходів населення в штатах проводиться по єдиній схемі, але ставки тавеличина пільг різні в різних штатах. Важливою рисою місцевого оподаткування є те, що суми місцевого прибуткового податку, сплачені платником в бюджет штатів і місцевих органів, виключаються при сплаті ним федерального прибуткового податку. Таким чином відбувається само розподіл цього податку між місцевими та федеральним бюджетами, тобто поповнюється одночасно дохідна частина місцевих та федерального бюджетів.
Важливу роль у місцевому оподаткуванні відіграють також такі податки як податок на майно та на спадщину. Якщо в українському законодавстві передбачено тільки плата за землю, то в США об'єктом оподаткування є:
- нерухоме майно;
- реальне (матеріальне) особисте майно;
- нематеріальні активи;
- об'єкти і установки комунальних та інших підприємств, залізнодорожні об'єкти.[34]
Таким чином, система оподаткування фізичних осіб в Україні порівняно з аналогічною системою розвинутих країн світу має такі суттєві недоліки:
1)низька частка прибуткового податку з громадян в доходах бюджетів України, яка є наслідком низького рівня заробітної плати і низького рівня життя населення,
величезної кількості ухилень від сплати даного податку у тіньовому секторі економіки;
2)внески до державного фонду соціального призначення мають найбільшу питому вагу в доходах бюджету. Але їхнє зіставлення із внесками у фонди соціального страхування розвинутих країн свідчить про відставання України від більшості країн.
1.3. Місце податку з доходів фізичних осіб у системі податків
і зборів України
Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються у бюджеті. Джерелом таких коштів можуть виступати :
- по-перше, власні кошти держави, котрі вона отримує від виробничої діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, які згідно законодавства належать державі;
- по-друге, податки, які сплачують юридичні і фізичні особи із своїх доходів.[25]
Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури як сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи. Там де великі податки не може бути мови про свободу і людську гідність, творчу працю і забезпечене майбутнє. Великі податки були причиною багатьох соціальних конфліктів, кровопролитних воєн, занепаду цілих цивілізацій. Великі податки нічим не можуть бути виправдані. Вони свідчать лише про те, що держава неефективно веде своє господарство, робить якісь нерозумні та невиправдані затрати, нехтує інтересами своїх громадян, байдужа до них. І податки - це термометр у господарському організмі і якщо температура висока, то крах організму неминучий.[29]
В будь-якій державі громадяни зобов'язані віддавати частину своїх доходів на загальнодержавні потреби. Досконалість форм і методів передання цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних та правових інститутів. Створення податкової системи - це не тільки практична, але й дуже серйозна наукова проблема. Вона вимагає глибокого аналізу господарського життя в країні, доходів населення і бюджету української сім'ї; тільки на основі таких матеріалів можна зробити висновок про діяльність введення того чи іншого податку, спрогнозувати його вплив на соціальні процеси. Система оподаткування населення досить проста. Вона включає прямі і непрямі податки і збори та добровільні внески. Прямі податки поділяються на загальнодержавні та місцеві. Об'єктом оподаткування є доход, 90% якого становить заробітна плата. Всього за 2000 - 2004 роки надходження податкових платежів, які сплачують фізичні особи постійно збільшується. Так, якщо у 2000 році надходження від фізичних осіб складали 13%, у 2002 році - 19,1%, то у 2004 році вони вже сягають 23% від усіх податкових надходжень Зведеного бюджету (Дод.А). У місцевих бюджетах питома вага прибуткового податку ще більша і коливається від 25 до 60%. Тобто податки і збори з фізичних осіб є не лише суттєвим важелем в наповненні дохідної частини бюджету, але й істотно впливають на показники податкових органів.[25]
В структурі податкових надходжень від фізичних осіб домінуючу роль відіграє податок з доходів фізичних осіб і, в першу чергу, та його частина , яка утримується із заробітної плати та інших доходів громадян за основним та неосновним місцем роботи. Водночас протягом 2000 - 2004 років спостерігається збільшення податку з доходів фізичних осіб в структурі надходжень від фізичних осіб (Дод.Б).
Отже те, що податок з доходів фізичних осіб займає одне із важливих місць в доходах бюджетів України пояснюється :
по-перше, його фіскальною роллю, тобто податок з доходів фізичних осіб забезпечує поповнення дохідної частини того чи іншого бюджету;
по-друге, тим, що податок з доходів фізичних осіб виступає основним регулятором в системі регулювання доходів фізичних осіб.
До інших податків, які сплачуються фізичними особами потрібно віднести податок з власників транспортних засобів, державне мито, плата за землю, єдиний податок, плата за торгові патенти. Всі ці податки не мають чітко вираженого фіскального значення для бюджету. Проводячи аналіз надходжень від цих податків неможливо об'єктивно визначити їх роль в системі оподаткування фізичних осіб, бо платниками даних податків і зборів виступають як фізичні особи, так і юридичні особи, відповідно і дані про обсяг надходжень від них є об'єднаним. Загальною рисою цих податків і зборів є те, що вони як податки , що сплачуються фізичними особами не відіграють великої фіскальної ролі для бюджетів. Кожен з цих податків і зборів в основному регулює суспільні процеси пов'язані з об'єктами оподаткування. [39]
Одним з ефективних фіскальних важелів для різних податкових систем є оподаткування фізичних осіб. Основною метою введення податку з доходів фізичних осіб є

 
 

Цікаве

Загрузка...