WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування фізичних осіб в Україні, та аналіз їх надходжень до бюджету - Курсова робота

Система оподаткування фізичних осіб в Україні, та аналіз їх надходжень до бюджету - Курсова робота

державі;
- по - друге, податки, які сплачують юридичні та фізичні особи з своїх доходів.
Перехід до ринкових відносин насамперед передбачає зміну форм та відносин власності. Розвиваються приватна іколективна форми власності, що означає втрату державою значної частини власних доходів. Основним джерелом формування доходів держави при провідній ролі приватної власності є податки, що і визначає їх місце у ринковій економіці. Адже податки це не тільки метод формування бюджету, це й інструмент впливу на різні сторони діяльності їх платників. Саме тому для кожної держави важливим є стан податкової системи в цілому та системи оподаткування зокрема. Між поняттям податкової системи і системи оподаткування існує певна відмінність, яка полягає в тому, що система оподаткування включає в себе значно меншу кількість елементів.[37]
Система оподаткування - це сукупність податків і зборів, що справляються до бюджету та до державних цільових фондів у встановленому законом України порядку.[1]
Платниками податків є юридичні та фізичні особи. Тому однією із двох складових системи оподаткування є система оподаткування фізичних осіб, яку треба розглядати як сукупність законодавчо встановлених на території України податків і зборів та платежів до бюджету та державних цільових фондів.
Створити ефективну податкову систему дуже не просто. Податки перебувають на перехресті економічних інтересів різних груп платників та споживачів державних ресурсів. Задовольнити вимоги усіх неможливо. Потрібні важкі пошуки компромісу.
Однак за будь-яких умов податкова система має бути стабільною. Платники податків заздалегідь повинні знати про те, що скільки і коли вони мають платити та які будуть наслідки за невиконання обов'язків податкоплатників. А в свою чергу держава зобов'язана гарантувати, що "правила гри "не будуть змінюватися протягом відомого часу.[35]
Система оподаткування в цілому та система оподаткування фізичних осіб зокрема складається з певних елементів:
1. Суб'єкт або платник податку-це та особа, яка безпосередньо його сплачує. Однак цей суб'єкт здебільшого є тільки посередньою ланкою проходження доходів. Реальним платником або носієм кожного податку є споживач.
2. Об'єкт оподаткування вказує на те, що саме оподатковується тим чи іншим податком. Іншими словами це явище чи процес, наявність якого зобов'язує сплачувати обов'язкові платежі до централізованого фонду грошових коштів держави. Об'єкт оподаткування має бути стабільним, піддаватися чіткому обліку, мати безпосереднє відношення до платника, відображати саме його вплив на даний об'єкт.
3. Одиниця оподаткування - це одиниця виміру об'єкта оподаткування. Грошовий вимір може бути безпосереднім при оцінці доходів і опосередкованим при оцінці майна, землі та ін. Фізичний вимір більш точний. Тому для тих податків, де можливе виділення одиниці виміру оподаткування у фізичному виміру в основному вона і встановлюється.
4. Податкова ставка - це законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування. Існують два підходи до встановлення податкових ставок: універсальний та диференційований. При універсальному встановлюється єдина для всіх платників ставка, при диференційованому - декілька. Мета встановлення як єдиних, так і диференційованих ставок одна - створення однакових або різних умов оподаткування для всіх платників. І встановлення податкових ставок є найважливішою та найскладнішою проблемою оподаткування. Сама недосконалість ставок може порушити як фіскальну значущість, так і регулюючу дію того чи іншого податку.
5. Джерело сплати податку - це доход платника, з якого він сплачує податок. Джерело сплати може бути безпосередньо пов'язане з об'єктом оподаткування, а може і не мати відношення до об'єкта оподаткування.
6. Податкова квота - це частка податку в доході платника. Вона може бу-ти визначена в абсолютному та відносному виразі.[31]
Система оподаткування фізичних осіб в кожній країні повинна відповідати певним принципам. Існують традиційні принципи побудови системи оподаткування, які пов'язані з ідеями видатного англійського економіста Адама Смітта і специфічні принципи. Традиційні принципи побудови системи оподаткування закріплені у Законі України "Про систему оподаткування":
- стабільність і передбачуваність - передбачає незмінність основних податкових платежів і правил стягнення податку протягом певного часу, а також логічність з економічної і правової сторони змін податкового законодавства;
- стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної активності - введення пільг щодо оподаткування прибутку спрямованого на розвиток виробництва;
- обов'язковість впровадження норм щодо сплати податків і зборів визначених на підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;
- рівнозначність і пропорційність справляння податків;
- рівність недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів;
- соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи.
- економічна обгрунтованість - встановлення податків і зборів на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з врахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;
- компетенція - встановлення і скасування податків і зборів, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими, селищними і сільськими радами.[1]
Фізичні особи є платниками податків по декількох причинах:
- фізична особа є податковим резидентом, в Україні як і в багатьох законодавствах, в якості кількісного критерію резиденства виділяється 183 календарних дні протягом року;
- здійснює економічну діяльність чи отримує доходи з джерел в Україні. Економічна діяльність є будь-яка діяльність по виробництву та реалізації товарів, а також діяльність направлена на отримання прибутку, незалежно від результатів такої діяльності. До економічної діяльності відноситься - діяльність в якості підприємця, посередницька діяльність, довірче управління майном, надання однією особою перед іншою зобов'язань здійснювати певні дії на платній основі;
- є власником майна, яке підлягає оподаткуванню;
- якщо фізична

 
 

Цікаве

Загрузка...