WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування фізичних осіб в Україні, та аналіз їх надходжень до бюджету - Курсова робота

Система оподаткування фізичних осіб в Україні, та аналіз їх надходжень до бюджету - Курсова робота


Курсова робота
Система оподаткування фізичних осіб в Україні, та аналіз їх надходжень до бюджету.
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Податки з доходів фізичних осіб в умовах перехідної економіки.
1.1.Суть системи оподаткування доходів фізичних осіб та її розвиток на Україні.
1.2.Оподаткування фізичних осіб контексті світового досвіду.
1.3.Місце податків з доходів фізичних осіб у системі податків і зборів України.
Розділ 2. Облік платників податків фізичних осіб в органах державної податкової служби (на прикладі Коломийської оДПІ).
2.1.Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, мета та порядок його складання.
2.2.Взяття на облік фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної податкової служби.
2.3.Реєстрація платників ПДВ фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності.
2.4.Облік платників податку з доходів фізичних осіб.
2.5.Облік фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, але мають джерела доходів.
Розділ 3. Контроль розрахунків з бюджетом по податках з доходів фізичних осіб.
3.1.Загальні положення контрольно-перевірочної роботи податків з доходів фізичних осіб.
3.2.Первірочні дії контролю за діяльністю фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.
3.3.Перевірка дотримання суб'єктом господарювання нормативних положень щодо податку з доходів фізичних осіб.
3.4.Перевірка платника податку з власників транспортних засобів.
3.5.Перевірка порядку справляння державного мита.
3.6.Особливості порядку оформлення матеріалів документальних перевірок фізичних осіб.
Розділ 4. Аналіз податкових надходжень по податках з доходів фізичних осіб і соціально-економічний розвиток регіону.
4.1.Взаємозвязок оподаткування і соціально-економічного розвитку регіону.
4.2.Динаміка і структура податкових надходжень по податках з доходів фізичних осіб і їх територіальна відмінність.
4.3.Оцінка податкоспроможності регіону.
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ВСТУП
При переході до ринкових відносин Україна не взяла на успадкування системи доходів державного бюджету, яка існувала в колишній командно-адміністративній системі, а взяла новий курс, тобто формування доходної частини податковими методами. Хоч у нашій податковій системі є багато недоліків, але наша держава прагне піднятися до рівня розвинутих країн світу. Для цього треба зробити ще не мало. Потрібно переглянути повністю законодавство України щодо оподаткування, щоб податки не були важким тягарем для платників, не ставили їх у скрутне становище, а щоб допомагали розвитку виробництва, підприємницькій діяльності.
Податкова система в Україні сьогодні потребує реформування. Головною причиною цього - порівняно високий податковий тягар і те що податки не стимулюють розвитку процесів, які можуть зупинити економічну кризу: зростання обсягів виробництва, структурну перебудову господарства, підвищення ступеня ділової активності суб'єктів господарювання. В удосконаленні системи оподаткування важливе місце займає становлення податкової служби країни. Тому що від чіткості дії податкової служби щодо виконання своїх функцій на всіх рівнях залежить хід процесу адаптації податкової системи України до ринкових суспільно-економічних відносин. Світовий досвід підтверджує такі основні напрями діяльності податкової служби: спроможність організувати виконання нових податкових законів, своєчасно проаналізувати і визначити вплив на стимулювання вітчизняного виробництва, виявлення недоліків і внесення пропозицій законодавцю щодо оптимізації системи оподаткування, забезпечення збору податків і обов'язкових платежів з одночасною оптимізацією бази оподаткування.
Вибір даної теми дипломної роботи обумовлений її актуальністю, значимістю у сучасних умовах розвитку України, а також чисто професійними інтересами, характером виконуваної роботи.
В сучасній вітчизняній економічній літературі нажаль недостатньо монографічних досліджень з питань оподаткування фізичних осіб. Слід відмітити серйозні дослідження з питань оподаткування, зокрема, "Податкова система України"(колективу авторів В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко, В.М. Суторміна), "Держава, податки, бізнес"(того ж колективу) опубліковані у 90-х роках. Серед авторів, які займаються дослідженням проблем оподаткування фізичних осіб слід відмітити Андрущенко В.Л., Василик О.Д., Германчук П.К., Мороз С.К., Огонь Ц.Г., Суторміна В.М., Чуприна О.В., Федосов В.М.
Метою даної дипломної роботи є дослідження системи оподаткування фізичних осіб в Україні, та аналіз їх надходжень до бюджету.
Для дослідження поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- суть, необхідність, розвиток та місце податків з доходів фізичних осіб у дохідній частині бюджету;
- облік платників податків фізичних осіб в органах державної податкової служби;
- контролю розрахунків з бюджетом по податках з доходів фізичних осіб;
- проаналізувати систему оподаткування фізичних осіб в Україні на прикладі Коломийської оДПІ Івано-Франківської області і діючу на Україні практику оподаткування фізичних осіб, зокрема, податку з доходів фізичних осіб, податку за землю; податку на промисел, місцевих податків та зборів та інших.
Методичну основу дипломної роботи склали законодавчі, підзаконні та нормативні акти по темі дослідження і методи дослідження економічних явищ і процесів.
Базою для написання дипломної роботи послужили дані Коломийської оДПІ.
Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та списку літератури.
В першому розділі досліджується питання суті, необхідності, розвитку та місце податків з фізичних осіб в доходах бюджету.
Другий розділ присвячений обліку платників податків фізичних осіб на прикладі Коломийської оДПІ.
В третьому розділі відображено методику здійснення контролю розрахунків з бюджетом по податках з доходів фізичних осіб.
В четвертому розділі йдеться про аналіз податкових надходжень по податках з доходів фізичних осіб і соціально-економічний розвиток регіону.
Робота складається із ….. сторінок, …..таблиць,…формул.
Розділ 1. Податки з фізичних осіб в умовах перехідної економіки.
1.1.Суть системи оподаткування фізичних осіб та її розвиток в Україні.
Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються у бюджеті. Джерелами формування цих коштів можуть виступати:
- по - перше, власні доходи держави, які вона отримує від виробничої та інших видів діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, які згідно діючого законодавства належать

 
 

Цікаве

Загрузка...