WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Об’єкти аудиту та їх класифікація. Аудит установчих документів підприємства. Скласти програму аудиту основних засбів підприємства у вигляді таблиці (к - Реферат

Об’єкти аудиту та їх класифікація. Аудит установчих документів підприємства. Скласти програму аудиту основних засбів підприємства у вигляді таблиці (к - Реферат

підприємств, що перебували у власності держави;
-документи, що підтверджують права власності засновників на майно, внесене в оплату придбаних ними акцій під час державної реєстрації товариства за участі державних або муніципальних підприємств;
-свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, державної податкової інспекції, Пенсійному фонді, у Фонді зайнятості. Фонді соціального страхування;
-договір на банківське обслуговування;
-зареєстровані зміни до установчих документів;
-проспект емісії;
-реєстр акціонерів для акціонерних товариств;
-виписки з протоколів річних зборів акціонерів;
-виписки з протоколів зборів акціонерів, засновників;
-виписки рішень ради директорів;
-накази і розпорядження виконавчої дирекції;
-ліцензії і дозволи на визначені види діяльності;
-листування з засновниками й акціонерами;
-журнали реєстрації видачі доручень і повноважень під час реєстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації та іншим особам (крім керівника) економічного суб'єкта;
-внутрішні положення.
В процесі експертизи аудитору вдається встановити юридичний статус клієнта та його право функціонування у відповідності до чинного законодавства, використовучи наступні документи: статут та устоновча угода, свідоцтво про державну реєстрацію, про реєстрацію в Державній Податковій Службі, органі Державної статистики, у відділеннях позабюджетнихфондів тощо. В ході ознайомлення з цими документами визначається, коли і де зареєстровано підприємство; його організаційно-правова форма; в якому банку відкритий р/р; хто є засновником підприємства. Вивчаючи види діяльності, що здійснюються підприємством, аудитор повинен встановити їх відповідність тим, які зафіксовані в його статуті.
Аудитор одержує також уявлення про організаційну структуру підприємства та бухгалтерії зокрема; наявності філій та представництв, про повноваження керівників всіх рівнів при прийнятті управлінських рішень тощо.
Програма аудиту основних засобів
На підприємстві ВАТ "Зоря"
№ Етапи аудиторської перевірки Первинні документи та бухгалтерські регістри Процедури аудиту
Перевірка правильності організації аналітичного обліку ОЗ Акти приймання-здавання об'єктів, акти на списання, інвентарна картка, картка обліку руху основних засобів, інвентарний список, розрахунки амортизації), дані аналітичного і синтетичного обліку Аудитор перевіряє правильність ведення інвентарних карток індивідуального і групового обліку основних засобів, своєчасне заповнення всіх реквізитів у них. Якщо карток на окремі об'єкти немає, аудитор пропонує керівництву підприємства відновити аналітичний пооб'єктний облік основних засобів.
Перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризації ОЗ інвентарний список, розрахунки амортизації, дані аналітичного і синтетичного обліку Достовірність даних про наявність і рух основних засобів перевіряють зіставленням суми за інвентарною карткою із сумою, показаною в описі інвентарних карток. Встановлюють відповідність даних аналітичного обліку основних засобів їхньому залишку за рахунком 10 "Основні засоби" на відповідні дати
Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування основних засобів рахунок 10 "Основні засоби" Головної книги , акти введення в експлуатацію, акти приймання-передання основних засобів Слід документально перевірити операції зі оприбуткування основних засобів, правильність оформлення їх,
перевірка операцій зі списання основних засобів рахунок 10 "Основні засоби" Головної книги, акти приймання-передання основних засобів
Документальна перевірка законності і доцільності вибуття ОЗ і відображення його в обліку. Аудитор також перевіряє правильність переоцінки основних засобів за відновною вартістю, її відображення в бухгалтерському обліку.
перевірка вибуття основних засобів внаслідок ліквідації об'єктів, що стали непридатними через їх старіння і зношеність акт про ліквідацію основних засобів, головна книга по рах. 131, 972, 64 Аудитор перевіряє правильність оформлення і своєчасність відображення операцій щодо списання основних засобів. Встановлюють правомірність списання витрат щодо ліквідації основних засобів, повноту оприбуткування цінностей, що надійшли від ліквідації та їх відображення в обліку
Перевірка правильності проведення річної інвентаризації основних засобів баланс підприємства у статті "Основні засоби" (код рядка 031) їх первісна (балансова) та залишкова (код рядка 030), головна книга в рах. 10, 42 Аудитом правильності проведення річної інвентаризації основних засобів слід з'ясувати, чи реально відображені в балансі підприємства у статті "Основні засоби" (код рядка 031) їх первісна (балансова) та залишкова (код рядка 030) вартість, а також сума нарахованого зносу. Причому ця сума стосується як власних, так і орендованих основних засобів.
правильність ведення обліку амортизації основних засобів Установчі документи, головна книга Превіряється правильність нарахування амортизації хгідно обраної облікової політики
Використана література
1. Давидов Г.М. Аудит:Навч. посіб.- 3-те вид., стер.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2002, - 363с.
2. Зубілевіч С.Я, Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Либідь, 1996.- 267с.
3. Облік і аудит основних засобів: Бондар М.І. автореф .К 2001.
4. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2002.- 233 с.
5. В. Шилин "Сравнение национальных и международных методологических и организационних принципов аудита" // Бухгалтерский учет и аудит, №2, 2002

 
 

Цікаве

Загрузка...