WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Об’єкти аудиту та їх класифікація. Аудит установчих документів підприємства. Скласти програму аудиту основних засбів підприємства у вигляді таблиці (к - Реферат

Об’єкти аудиту та їх класифікація. Аудит установчих документів підприємства. Скласти програму аудиту основних засбів підприємства у вигляді таблиці (к - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
"Аудит"
Об'єкти аудиту та їх класифікація. Аудит установчих документів підприємства. Скласти програму аудиту основних засбів підприємства у вигляді таблиці.
ПЛАН
1. Об'єкти аудиту та їх класифікація
2. Аудит установчих документів підприємства
3. Скласти програму аудиту основних засбів підприємства у вигляді таблиці.
Список використаної літератури
1. Об'єкти аудиту та їх класифікація
Об'єктами аудиту є юридичні й фізичні особи, при цьому перевірці підлягають окремі господарські засоби і процеси, сукупність яких характеризує виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і окремих посадових осіб за відповідний період, що складає поняття об'єктів контролю. До об'єктів можна віднести й економічні процеси, матеріально-технічне постачання, виробництво, збут продукції, продуктивність праці, собівартість, прибуток тощо.
Є складні й прості об'єкти дослідження.
До простих належать об'єкти, які містять декілька елементів. Наприклад, товарна продукція є простим об'єктом для контролю, але їй притаманні такі елементи: якість, асортимент, конкурентоспроможність на ринку, естетична привабливість тощо.
До складних належать об'єкти з невизначеною структурою, яка підлягає дослідженню. Наприклад, автоматизацію технологічного процесу відносять до складних об'єктів аудиту, на вході яких відомі затрати на впровадження, а на виході - вироблена продукція. Але ті елементи, які характеризують її, тобто фактори, що впливають на результативні показники (ефективність нової техніки), можна встановити при подальшому дослідженні із застосуванням методів економічного аналізу.
Таким чином, предмет аудиту має свою конкретизацію в об'єктах, що характеризуються контролюючими параметрами.
Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон-тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефективності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутрішнього аудиту,
Внутрішній аудит передбачає попередній контроль на стадії розг-ляду первинних документів, під час візування договорів, наказів, кош-торисів. У такому разі внутрішній аудит претендує на роль про-філактичного заходу.
Представляємо організаційну модель внутрішнього аудиту (табл.1).
Таблиця 1
Об'єкти внутрішнього
аудиту Джерела інформації Методичні прийоми і способи аудиту
Майнові ресурси (основні засоби, МШП, сировина, матеріали, товари тощо) Законодавчі акти Суцільні перевірки
Касові, банківські операції (звіти касира, виписки банку)
Нормативні документи з обліку і аудиту
Вибіркові перевірки при аудиторському тестуванні
Праця і заробітна плата
Первинні й зведені документи Інвентаризація
Розрахунки з постачальниками, покупцями та іншими дебіторами,
кредиторами Регістри бухгалтерського обліку Лабораторний аналіз і експертні перевірки
Власний капітал (статутний, пайовий,
резервний, додатковий тощо) Баланси і фінансові звіти Економіко-математичне моделювання
Витрати Засновницькі документи (статут, протоколи зборів
засновників, свідоцтво, ліцензія) Методи порівняльного аналізу
Фінансові результати Акти перевірок (довідки, висновки) по-даткової адміністрації, банку, державних фондів тощо Технологічний і хіміко-технологічний контроль
Прогнозування результатів діяльності
Перевірка якості товарів, складання рекламаційних актів
Оформлення результатів перевірки і їх реалізація (групувальні відомості, акти обстежень, аудиторські висновки)
Основними об'єктами внутрішнього аудиту є:
o стан і ведення бухгалтерського фінансового обліку;
o фінансова звітність, її вірогідність;
o стан необоротних активів і запасів;
o забезпеченість підприємства власними обіговими коштами;
o платоспроможність і фінансова стійкість;
o система управління підприємством;
o робота економічних і технічних служб підприємства;
o оподаткування: правильність визначення доходу, що підлягає оподаткуванню, своєчасність і повнота сплати податків;
o планування, нормування і стимулювання;
o внутрішньогосподарський контроль;
o виробничо-господарська діяльність;
o достовірність проектно-кошторисної документації тощо. Основними процедурами внутрішнього аудиту є:
o вивчення засновницьких документів;
o дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського фінансового (управлінського) обліку, фінансової звітності;
o зустрічна перевірка документів і господарських операцій, порівняння даних синтетичного і аналітичного обліку тощо.
2. Аудит установчих документів підприємства
Предметом пильної уваги аудитора в процесі перевірки є різні документи, що містять вичерпну інформацію про діяльність підприємства. Це установчі та інші документи підприємства, накази, розпорядження, протоколи зборів засновників, первинні документи та облікові реєстри по всім рахункам бухгалтерського обліку та звітність.
Аудит установчих документів полягає в ретельній перевірці дотримання юридичних норм під час заснування товариства, тобто відповідність його чинному законодавству.
Для цієї перевірки використовуються такі основні документи:
-статут економічного суб'єкта;
-установчий договір;
-патент для суб'єктів малого підприємництва;
-протоколи зборів засновників;
-свідоцтво про державну реєстрацію;
-документи, пов'язані з приватизацією й акціонуванням

 
 

Цікаве

Загрузка...