WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Суб'єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту. Аудит фінансової звітності. Скласти програму аудиту нематеріальних активів у вигляді таблиц - Реферат

Суб'єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту. Аудит фінансової звітності. Скласти програму аудиту нематеріальних активів у вигляді таблиц - Реферат

встановлення реальності та достовірності її, своєчасності та єдності методичних звітних показників.
На початку аудиту фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності встановлюється відповідність її чинним законодавчим та іншим нормативно-правовим актам (Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку тощо).
Під час аудиту показників фінансової звітності для встановлення її реальності й достовірності аудитори мають виявляти нереальну дебіторську заборгованість. При цьому особливу увагу слід зосередити на контролі позовної давності заборгованості, що рахується на балансі як реальна, а фактично термін її стягнення через суд чи арбітраж адміністрацією підприємства пропущено і вона підлягає списанню на збитки. У такому випадку аудитор зобов'язаний встановити причини утворення нереальної дебіторської заборгованості, місце її виникнення та відповідальних осіб.
Аудитор також встановлює несвоєчасно погашену кредиторську заборгованість (кредити і позики, не погашені в строк; за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк; поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, з оплати праці тощо). При цьому кожна стаття балансу має бути проінвентаризована та підтверджена актами звірки, довідками тощо.
Таким чином, аудит фінансової звітності має підтвердити реальність інформації про активи і пасиви підприємства.
Під час перевірки фінансових звітів клієнт повинен надати аудитору повну інформацію, на підставі якої останній міг би зробити висновок, що відпадає необхідність вносити суттєві зміни у фінансові звіти з тим, щоб вони відповідаливимогам норм (стандартів).
При цьому аудитору слід здійснити такі процедури:
* ознайомитися з принципами, прийомами і методами бухгалтерського фінансового обліку і способами їх застосування;
* простежити, яким чином клієнт збирає інформацію для включення у фінансовий звіт;
* упевнитися, що фінансові звіти складені відповідно до загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського фінансового обліку;
* з'ясувати, який існує зв'язок між сальдо рахунків і який вплив на результати мають відхилення.
Складовою аудиту фінансової звітності є фінансовий аналіз звітності, у процесі якого слід дати оцінку фінансової сталості й платоспроможності, зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової активності, що зроблено в наступному параграфі.
Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню недоліків, попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах жорсткої конкурентної боротьби.
3. Програма аудиту нематеріальних активів
на підприємстві ТзОВ "123"
№ Етапи аудиторської перевірки Первинні документи та бухгалтерські регістри Процедури аудиту
1 Перевірка факту наявності нематеріальних активів Конструкторська документація , договір, ліцензійна угода) акт приймання-передання, головна книга Аудитор разом із залученими спеціалістами визначає правильність вартості інтелектуальної власності. Якщо об'єкт власності вкладений у статутний капітал, то його оцінка визначається за домовленістю засновників, якщо його придбано за кошти, то він оцінюється за фактичними витратами на придбання, якщо одержано безкоштовно, то його оцінка визначається експертним методом.
2 Перевірка правильності оприбуткування нематеріальних активів Головна книга по рах. 12 "Нематеріальні активи" ,31 "Рахунки в банках", 46 "Неоплачений капітал", акти прийому-передачі, накладні Аудитору слід перевірити правильність оприбуткування об'єктів на рахунку 12 "Нематеріальні активи" у кореспонденції з рахунками 31 "Рахунки в банках", 46 "Неоплачений капітал",
3 Перевірка вибуття нематеріальних активів Головна книга по Кт12 "Нематеріальні активи" , 31 "Рахунки в банках", акти прийому-передачі, накладні Аудитор перевіряє обґрунтованість їх вибуття (продаж, списання чи безкоштовна передача). Крім того, порівнюють дані синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів, якщо облік ведеться за їхніми видами і об'єктами.
Перевірка дотримання правил оцінювання, списання і нарахування зносу Головна книга по рах 12 "Нематеріальні активи", субрахунок 133 "Знос нематеріальних активів", 46 "Неоплачений капітал" Аудитор перевіряє дотримання правил приймання, відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів, правильність їх оцінювання, списання і нарахування зносу. Для обліку амортизації нематеріальних активів використовують рахунок 13 "Знос необоротних активів", субрахунок 133 "Знос нематеріальних активів", а в дебеті - списання у разі вибуття або продажу.
Аудитору слід пам'ятати, що підставою для оприбуткування нематеріальних активів є документи, що ідентифікують ті активи.
Використана література
1. Закон України. "Про аудиторську діяльність"//Галицькі контракти.-1995.-№23.
2. Зубілевич С.Л., Голов С.Ф. Основи аудиту. - Київ: Ділова України, 1996.- с.276.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"// Все про бухгалтерський облік.- 2002, - № 84.
4. Національні нормативи аудиту.К.:Основа, 1999.-274 с
5. Фінансова звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. ФПБАУ.- К.: Лібра.- 1999.- С. 290

 
 

Цікаве

Загрузка...