WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Процедура укладання договорів на проведення аудиту, критерії вибору клієнта аудиторською фірмою і навпаки. Аудит грошових коштів у дорозі. Скласти про - Реферат

Процедура укладання договорів на проведення аудиту, критерії вибору клієнта аудиторською фірмою і навпаки. Аудит грошових коштів у дорозі. Скласти про - Реферат

договору).
2. Аудит грошових коштів у дорозі
Аудитом грошових коштів у дорозі слід встановити законність і обґрунтованість кожного запису за рахунком 33 "Інші кошти". Своєчасність і повноту зарахування грошових коштів у дорозі на відповідні рахунки в банках встановлюють звіркою записів за кредитом рахунка 33 "Інші кошти" (субрахунок 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті") і дебетом рахунків, призначених для обліку грошових коштів. При цьому з'ясовують, чи немає серед сум у дорозі нестач готівки в касі або фактів привласнення цих сум окремими посадовими особами.
Встановлюють тривалість перебування окремих сум коштів у дорозі, оприбуткування їх на початку наступного місяця на рахунок у банку.
На рахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" враховується грошовий виторг від реалізації товарів, переведений у банк через інкасаторів, пошту або Ощадбанк. Кошти, здані безпосередньо в банк, на вищезгаданому рахунку враховують тільки в тому випадку, коли вони здані у вечірню касу наприкінці останнього робочого дня, а зараховані на рахунок підприємства у перший день наступного місяця.
Завдання аудитора - перевірити повноту і своєчасність зарахування на рахунки в банках кожної суми виторгу.
Для встановлення можливих зловживань за кожною сумою на рахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" (з минулим терміном перерахування) дебет рахунка зіставляють з документами, що підтверджують відправлення грошей, а кредит - із випискою банку або прибутковим касовим ордером. У разінесвоєчасності чи неповноти зарахування грошей на рахунок у банку негайно повідомляють начальнику контори зв'язку, адміністрації Ощадбанку і разом з ними встановлюють причини та винних осіб. Якщо у інкасаторських сумках виявляють нестачу чи надлишки грошей, перевіряють їх у звітах каси або роздрібних торговельних підприємств. Якщо виторг здавав касир, то проводять інвентаризацію каси, результати виводять з урахуванням виявлених у інкасаторській сумці розходжень сум виторгу; якщо виторг здано магазином, у якому немає касира, то виправлення вносять у товарно-грошові звіти.
3. Скласти програму аудиту статутного капіталу.
Програма аудиту статутного капіталу
на підприємстві ВАТ "ХХХ"
№ п/п Етапи аудиторської перевірки статутного капіталу Первинні документи і бухгалтерські регістри Процедури аудиту
1 ознайомлення з особливостями виробничо - господарської діяльності, засновницькими або установчими документами Статут, баланс підприємства і Головна книга по рахунку 40 "Статутний капітал" та 67 "Розрахунки з засновниками", прибуткові касові ордери, виписки банку з поточного рахунку, акти на приймання матеріальних цінностей в рахунок внесків аудитор здійснює контроль повноти надходження внесків засновників методом порівняння даних аналітичного обліку з рахунків 40, 67 про суми внесків з первинними документами про їх оплату.
2 перевірка своєчасності розрахунків з внесків до статутного капіталу установчі документи, журнал 7 по рахунку 46 "Несплачений капітал" і Головна книга порівнюють фактичні внески по датах у розрізі засновників з установленними в документах на заснування підприємства
3 перевірка правильності оподаткування коштів, переданих до статутного капіталу господарюючого суб'єкта його засновниками
3 внески у вигляді нематеріальних активів (майнові права, торгові знаки, права на користування природніми ресурсами, землю, інтелектуальну власність) акти про приймання з додатками відповідної документації перевірка достовірності їх наявності, зв"язок з виробничою діяльністю. Часто мають місце зарахування нематеріальних активів як внесків тільки на підставі актів приймання, без належно оформленої документації щодо конкретного виду, із завищенням оцінки.
4 Перевірка зміни величини статутного капіталу Голоана книга по Кт рахунку 40
облікові реєстрів з аналітичного обліку по рахунках 40, 67 Перевірка обгрунтованості змін величини статутного капіталу, та візуального контролю про наявність змін у засновницьких документах, документі про перереєстрацію статутного капіталу при новому, додатковому випуску акцій, підвищенні їх номінальної вартості або зменшенні (при викупі акцій у власників акцій) чи зниженні їх номінальної вартості.
Контроль кореспонденції рахунків стосовно правильності ведення обліку операцій по статутному капіталу, а також методики ведення облікових реєстрів з аналітичного обліку по рахунках 40, 67.
5 Перевірка зміни величини статутного капіталу з частині ОЗ Головна книга за рахунками 10 "Основні засоби" та 15 "Капітальні інвестиції", 40 "Статутний капітал" баланс, прихідні, розхідні накладні, акти прийому-передачі. Виявлення реальності, повноти та своєчасності збудованих чи придбаних об'єктів, облік яких здійснюється у складі ОЗ. Для цього необхідно перевірити наявність актів прийому і експлуатації таких об'єктів, їхню інвентарну вартість, вказану у цих актах, та проектно - кошторисну документацію.
Якщо перевіркою встановлено факти безкоштовної передачі чи отримання ОЗ чи МЦ, треба з'ясувати чи відображені ці операції в бухгалтерському обліку на рахунку 40, а у разі необхідності здійснити необхідні зустрічні перевірки за відповідними рахунками. При цьому слід перевірити первинні бухгалтерські документи - накладні на відпуск, визначити у яких кількостях та за якою ціною були передані цінності або ОЗ.
Використана література:
1. Закон України "Про господарські підприємства" № 1577-12 від 19.09.91, з наступними змінами і доповненнями.
2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91, з наступними змінами і доповненнями
3. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. -672с.
4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 416 с.
5. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - Аудиторська палата України, К.,1999 - 275с.
6. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...