WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

аналогічно середньому медперсоналу. Відмінність полягає в тому, що норматив кількості ліжок на один пост дещо більший.
Кількість посад обслуговуючого персоналу встановлюється за типовими штатними нормативами.
Крім бюджетних асигнувань, джерелом фінансування медичних закладів можуть бути доходи, які надходять від підприємств, організацій, установ за укладеними угодами на проведення медичного обслуговування їх працівників, доходи від надання платних послуг (видача довідок та ін.), надходження від спонсорських і благодійних внесків.
Ці доходи використовуються на цілі, визначені кошторисом доходів та видатків установи, в тому числі, і на оплату праці персоналу.
2.3 План рахунків бюджетної установи - лікарні
План рахунків бухгалтерського обліку - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх фінансових операцій і забезпечення потреб складання фінансової звітності згідно з вимогами бюджетного процесу на відповідний бюджетний рік. На його підставі організовується вся система бухгалтерського обліку.
В плані рахунків кожній назві рахунку надається умовне цифрове позначення - код (шифр). На практиці замість назв рахунків пишуться їх коди, що план рахунків в Україні є обов'язковим для всіх бюджетних установ переліком рахунків бухгалтерського обліку. В ньому передбачені всі необхідні рахунки для обліку фінансової діяльності бюджетних установ. План рахунків має наступні основні характеристики (табл. 2.1.).
Таблиця 2.10
Показники План рахунків
Групування рахунків 8 класів Л
Нумерація синтетичних рахунків Балансові та позабалансові рахунки - 2 цифри
Субрахунки Більшість субрахунків до кожного рахунку законодавчо затверджені
Нумерація синтетичних субрахунків Затверджені номери з 3-х цифр
Аналітичні рахунки Відкриваються установою самостійно; номери повинні починатись з номеру відповідного рахунку/субрахунку
Характеристика Плану рахунків
План рахунків бухгалтерського обліку складається з класів, в кожному яких згруповані рахунки, що відповідають економічному змісту об'єктів обліку. Підставою для побудови Плану рахунків є їх класифікація за економічної ознакою.
Діяльність бюджетних установ в порівнянні з не бюджетними установами обліковується трохи інакше, як діяльність не бюджетних. Відповідно в бухгалтерському обліку бюджетних установ використовується план рахунків, який призначений тільки для обліку в бюджетних установах України.
План рахунків бюджетних установ, розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, та операції з виконання сільських, селищних і міських.
Таблиця 2.11
План рахунків бухгалтерського бюджетних установ
(Затверджений наказом Міністерства фінансів України 10.12.1999 № 114)
КОД РАХУНКІВ НАЗВА РАХУНКІВ
Розділ І. Балансові рахунки КЛАС 1.
Необоротні активи 10 Основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи
12 Нематеріальні активи
13 Знос необоротних активів
КЛАС 2.
Запаси 20 Виробничі запаси
22 Малоцінні та швидко зношувані предмети
23 Матеріали та продукти харчування
КЛАС 3.
Кошти, розрахунки та інші активи 30 Каса
31 Рахунки в банках
32 Рахунки в казначействі
33 Інші кошти
34 Короткострокові векселі одержані
36 Розрахунки з різними дебіторами
КЛАС 4.
Власний капітал 40 Фонд у необоротних активах
41 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах
42 Результати виконання бюджетів
43 Результати виконання кошторисів
44 Результати переоцінок
КЛАС 5.
Довгострокові зобов'язання 50 Довгострокові позики
51 Довгострокові векселі видані
52 Інші довгострокові зобов'язання
КЛАС 6.
Поточні зобов'язання 60 Короткострокові позики
61 Поточна заборгованість зобов'язаннями
62 Короткострокові векселі видані
63 Розрахунки за виконані роботи
64 Розрахунки із податків і платежів
65 Розрахунки з страхування
66 Розрахунки з оплати праці
67 Розрахунки за іншими операціями і кредиторами
68 Внутрішні розрахунки
69 Кошти бюджетів
КЛАС 7.
Доходи 70 Доходи загального фонду
71 Доходи спеціального фонду
72 Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт
73 Доходи бюджетів
КЛАС 8.
Витрати 80 Видатки із загального бюджету
81 Видатки спеціального фонду
82 Виробничі витрати
Розділ ІІ. Позабалансові рахунки КЛАС 0.
Позабалнсові рахунки
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ ЛІКАРНІ
3.1 Організація оплати праці в лікарні
Основою організації оплати праці, згідно з статтею 96 Кодексу Законів про працю України, в Надвірнянській центральній районній лікарні є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт за їх складністю, а працівників - залежно від їх кваліфікації й відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона служить підставою для формування і диференціації розмірів заробітної плати.
При складанні трудової угоди встановлюють кожному працівникові розмір тарифної ставки (посадового окладу), види доплат, компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, визначена, як правило, в грошовому вимірнику, яку відповідно до трудової угоди власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Джерелами коштів на оплату праці працівникам лікарні, це асигнування з бюджету, а також частка доходів, одержаних у результаті їх господарської діяльності.
Держава згідно з Законом України "Про оплату праці" здійснює регулювання оплати праці працівників як бюджетних так і не бюджетних установ, шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій, а також шляхом прогресивного оподаткування доходів громадян.
Отже, заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник абоуповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу.
Порядок нарахування заробітної плати, належної працівникам Надвірнянської центральної районної лікарні, залежить від форм оплати праці, що застосовуються в бюджетній установі, в даному випадку - лікарні.
При погодинній оплаті праці основним документом, який служить підставою для нарахування заробітної плати, є табель використання робочого часу (ф. № П-12 і № П-13).
У цьому разі для розрахунку погодинного заробітку працівника достатньо знати його розряд, погодинну тарифну ставку даного розряду і кількість відпрацьованих годин за табелем. При розрахунку заробітної плати за посадовим окладом останній

 
 

Цікаве

Загрузка...