WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

661 "Розрахунки із заробітної плати";
Субрахунок 662 "Розрахунки зі стипендіатами";
Субрахунок 663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит";
Субрахунок 664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках";
Субрахунок 665 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування";
Субрахунок 666 "Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків";
Субрахунок 667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків";
Субрахунок 668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання";
Субрахунок 669 "Інші розрахунки за виконані роботи".
На субрахунку 661 "Розрахунки із заробітної плати" обліковуються розрахунки з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установ, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. На суму нарахованої заробітної плати і допомоги здійснюється запис у кредит субрахунку 661 і дебет відповідних субрахунків класу 8 "Витрати".
Виплачена заробітна плата записується в дебет субрахунку 661 і кредит субрахунку 301 "Каса в національні валюті".
В установах, де виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення, яке і є меморіальним ордером з заробітної плати та стипендій (меморіальний ордер №5).
Записи в ордері систематизуються за функціональною класифікацією т* найменуванням установ, що обслуговуються.
При нарахуванні заробітної плати та стипендій за рахунок коштів спеціального фонду вони систематизуються і за видами коштів спеціального фонду.
Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до форми №405 після виведення підсумку за коштами загального фонду. На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, в тому числі на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення та ін.).
У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером, і одержані дані, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, записуються до книги "Журнал-головна".
Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма №405-авт. Складання відомості за формою №405-авт здійснюється на підставі розрахунково-платіжних відомостей.
Нарахування заробітної плати (незалежно від того, перебувають працівники в штаті установи чи ні) здійснюється наступним чином:
за рахунок коштів загального фонду:
Дт 801, 802 Кт 661
за рахунок коштів спеціального фонду:
Дт811, 812, 813 Кт 661
Нарахування працівникам допомоги за тимчасовою непрацездатністю:
- за перші п'ять днів непрацездатності: Дт 801, 802, 811-813 Кт 661
- починаючи з шостого дня непрацездатності: Дт 652 Кт 661
Із нарахованої заробітної плати на підставі таблиці вирахування, виконавчих листів, відомостей на виплату заробітної плати проводяться такі відрахування:
Податок з доходів фізичних осіб:
Дт 661 Кт 641
відрахування, пов'язані із обов'язковим державним страхуванням:
Дт 661 Кт 651, 652, 653, 654
Крім вищезазначених відрахувань можуть утримуватись профспілкові внески, за умови членства в профспілковій організації; аліменти за виконавчими Устами; за дорученням працівників, утримання із заробітної плати за товари, "Роздані в кредит; суми, що належать до перерахування в установи банків на ЇІОіади; суми за договорами добровільного страхування:
Дт 661 Кт 663, 664, 665, 666, 667, 668.
Виплата заробітної плати здійснюється на підставі платіжних та розрахунково-платіжних відомостей і в обліку відображається наступним чином: видано заробітну плату: Дт 661 Кт 301
видано матеріальну допомогу: Дт 661 Кт 301
депоновано заробітну плату: Дт 661 Кт 671
видано депоновану заробітну плату: Дт 671 Кт 301
1.4 Нормативно-правове забезпечення обліку оплати праці в лікарні Процес регулювання оплати праці почався з 1991р., коли було прийнято ЗУ "Про підприємства в Україні" і їм було надано право самостійно встановлювати системи, форми, визначати розмір оплати праці.
У 1992р. затверджено декрет КМУ "Про оплату праці", на підставі якого у 1995р. прийнято ЗУ "Про оплату праці", що регламентує питання тарифікації та оплати праці.
З 1993р. введено в дію ЗУ "Про колективні договори і угоди", якими передбачено порядок укладання угод і договорів з питань організації праці, визначення умов та порядку встановлення розміру оплати праці.
Здійснення будь-якого господарського процесу обов'язково пов'язане із застосуванням праці та її оплатою. Облік цього процесу має забезпечити контроль за використанням праці, рівнем її оплати, здійсненням розрахунків з робітниками і службовцями. Зрозуміло, що саме цей облік потребує особливої точності, оскільки він зачіпає матеріальні інтереси людей.
Праця - це цілеспрямована свідома діяльність людини в результаті якої утворюються споживчі вартості: продуктом праці є створення всіх матеріальних і духовних цінностей. Вона спрямована на здійснення процесу виробництва і на доведення продукту до споживача.
Зарплата - це винагорода обчислена, як правило, у грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникам за виконану ним роботу.
Основними показниками праці і заробітної плати є:
1. чисельність робітників;
2. фонд оплати праці;
3. їх професії та кваліфікації;
4. преміальні виплати;
5. витрати робочого часу тобто кількість відпрацьованих годин;
6. кількість виготовленої продукції або обсяг виконаних робіт;
7. розрахунки з кожним працівником згідно діючого законодавства.
Основними завданнями обліку праці і заробітної плати є:
- документальне оформлення відпрацьованого часу;
- контроль за використанням фонду оплати праці і премій;
- контроль за дисципліною праці і повним використанням робочого часу;
- контроль за виконанням завдань по росту продуктивності праці;
- своєчасний і правильний розподіл нарахованої заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування по напрямках затрат при визначенні вартості продукції;
- здійснення правильних і своєчасних розрахунків по заробітній платі;
- збір інформації і групування показників по праці заробітноїплати для складання бухгалтерської і статичної звітності.
Підвищення рівня заробітної плати на зазначених засадах вимагає здійснення на державному, регіональному, галузевому рівні, а також на рівні підприємництва організаційних та економічних заходів, спрямованих на пошук необхідних для цього коштів.
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА

 
 

Цікаве

Загрузка...