WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

автоматично формувати і роздруковувати вихідні документи. Один раз ввівши реквізити операції (кількість, суму, дату і т.д.), зразу отримуємо і проводки в журналі операцій, і вихідний (первинний) документ (платіжне доручення, накладну, рахунок, розхідний або прихідний ордер, вимогу і т.д.). Є можливим вільно змінювати поставлені з програмою форми документів або створювати нові за своїми потребами.
Звітність по синтетичному обліку
На основі введених проводок програма формує звітність і різні допоміжні документи, а саме:
" оборотно-сальдову відомість по рахунках і (або) субрахунках;
" шахматку;
" аналіз рахунку, який містить підсумки по кореспонденціях цього рахунку з усіма рахунками;
" обороти рахунку, який містить сальдо і обороти по дебету і кредиту рахунку і обороти з іншими рахунками за вказані місяці або квартали;
" зведені проводки - підсумки по всіх використовуваних кореспонденціях;
" аналіз рахунку по датах - залишки, обороти і кореспонденції з іншими рахунками за кожну дату звітного періоду;
" журнальний ордер - виборка проводок з журналу операцій по визначених рахунках, кореспонденціях та інших ознаках;
" карточку рахунку - всі проводки з даним рахунком - дозволяє отримати касову книгу, виписку з банку і т.д.
Документи можуть містити дані за місяць, квартал, рік або любий інший період часу.
Довільні звіти
Програма дає можливість створювати звіти довільної форми. В комплект поставки входить набір звітів податкової інспекції: баланс, додатки до нього, розрахунки податків і т.д. При необхідності бухгалтер може сам змінювати форму любого звіту і (або) формули розрахунку його показників.
Крім того, бухгалтер може створювати і новий звіт відповідно до своїх потреб. Найчастіше такі звіти використовуються для фінансового аналізу діяльності підприємства.
Аналітичний облік
При використанні "1С:Бухгалтерії" бухгалтер може обмежитись тільки веденням синтетичного обліку. При цьому він може вводити проводки і на їх основі отримувати оборотно-сальдові відомості, карточки рахунків, головну книгу, вести касу, обробляти банківські документи, друкувати платіжні документи і видавати звіти для податкових органів.
Але повністю можливості програми "1С:Бухгалтерія" розкриваються при веденні аналітичного обліку. В цьому випадку програма дозволяє простежувати розрахунки з конкретними покупцями і постачальниками, враховувати наявність і рух товарів і основних засобів, виконання договорів, розрахунки по зарплаті і з підзвітними особами і т.д.
Слід відзначити, що в "1С:Бухгалтерії" синтетичний і аналітичний облік тісно зв'язані один з одним. Так, при вводі проводок програма запитує реквізити як синтетичного так і аналітичного обліків. Користувач може з одинаковою легкістю отримувати звіти як по синтетичному, так і по аналітичному обліку.
Відомості аналітичного обліку
Якщо на підприємстві ведеться аналітичний облік, програма може сформувати ряд документів, які показують наявність і рух засобів по конкретних об'єктах обліку. Всі документи по аналітичному обліку формуються в грошовому і, якщо це вказано, в натуральному виразі. Видаються наступні документи:
ў оборотно-сальдова відомість, яка має в своєму складі дані про залишки і обороти по об'єктах обліку. Так, по матеріальних цінностях це будуть відомості наявності і руху матеріалів, основних засобів, товарів і т.д.
ў карточка субконто - містить всі проводки з даним об'єктом обліку. Так, по матеріалах це буде карточка складського обліку, по організаціях - досьє взаєморозрахунків з конкретною організацією і т.д.;
ў аналіз рахунку по субконто - кореспонденції з різними рахунками кожного об'єкту обліку;
ў аналіз субконто - зведення всіх операцій, в котрих використовується дане субконто;
ў обороти між субконто - обороти між одним субконто одного виду і одним або декількома субконто іншого виду.
Крім того, можна створювати звіти довільної форми, які використовують дані не тільки синтетичного, але й аналітичного обліку.
4.2 Ефективність автоматизації обліку по оплаті праці у Надвірнянській лікарні
Хоч "1С:Бухгалтерія" забезпечує повний цикл автоматизації бухгалтерського обліку, можна вважати доцільним використання її разом з іншими програмами.
При проведенні автоматизації бухгалтерського обліку, підвищується швидкість та якість обробки облікових документів. При виявленні помилок запису та розрахунків, їх можна легко усунути і зберегти оновлений варіант бухгалтерської документації, в той же час коли при виявлення помилок в паперовому варіанті приходиться переписувати помилкові цифри в певних документах.
Ще однією, досить важливою перевагою при виборі найкращого варіанту проведення автоматизації обліку, є те що "1С:Бухгалтерія" може працювати на декількох робочих місцях, і дає можливість одночасно вести кілька бухгалтерій. Програма дозволяє розділити роботу між декількома працівниками бухгалтерії, які працюють на різних комп'ютерах. За допомогою засобів переносу проводок всі введені проводки можуть бути скопійовані на комп'ютер, на котрому підводяться підсумки і формується звіт.
Автоматизація бухгалтерського обліку в лікарні дає змогу:
Забезпечити оперативне отримання інформації.
Отримати суттєву економію робочого часу спеціалістів.
Забезпечити оперативний контроль за достовірністю облікових даних по ходу та після закінчення облікового процесу.
Отримати об'єктивну картину фінансового стану і результатів діяльності лікарні, завдяки можливості щомісячно (щоквартально) формувати оборотно-сальдовий баланс (відомість) згідно з Планом рахунків в бюджетних установах.
Бухгалтерська звітність Надвірнянської центральної районної лікарні формується в автоматизованому режимі.
На сьогоднішній день в цілому досягається синхронність введення у програму 1С усіх бухгалтерськихданих відповідно до здійснення господарських операцій лікарні.
Висновок
"Кожний має право на охорону здоров я, медичну допомогу і медичне страхування", - свідчить ст 49 Конституції України. Але кожний з нас тепер також має право на вибір куди за необхідності звернутись за кваліфікованою медичною допомогою.
Дуже важливим для нас є отримування медичних послуг високого рівеня, ціна на данні послуги, результативність лікування, кваліфікація медичного персоналу. Кожний працівник працюючи у сфері охорони здоров'я, потребує оплати за виконану роботу.
Дана дипломна робота присв'ячена веденню бухгалтерського обліку оплати праці в лікарні.
Бухгалтерський облік ведеться в усіх підприємствах, установах та організаціях. Бухгалтерський облік має місце як в бюджетних так і не бюджетних установах. У бюджетних установах, зокрема у лікарнях, ведеться бухгалтерський облік, який має дещо специфічний характер через походження джерела фінансування діяльності установи. Оскільки, для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, джерелом коштів на оплату праці є кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного

 
 

Цікаве

Загрузка...