WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

відпочинку або у розмірі одинарної годинної ставки понад посадовий оклад (ст. 72, 107 КЗпП України).
Лікарі та середній медичний персонал можуть залучатися за їх згодою до чергувань понад місячну норму робочого часу без займання штатних посад з оплатою з фонду оплати праці.
У цьому разі оплата роботи, яка виконується у робочі дні тижня, проводиться в одинарному розмірі понад оклад, а у вихідний день за графіком, святковий чи неробочий день - у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад (статті 106, 107 КЗпП України).
За чергування у нічний час проводиться додаткова оплата в розмірах, установлених у п. 4.1 розділу 4 цих Умов. У разі продовження працівником роботи внаслідок неявки працівника, якого замінює, до моменту закінчення зміни та неможливості замінити його іншим працівником оплата проводиться за фактично відпрацьовані години як робота в надурочний час (ст. 106 КЗпП України).
Чергування понад місячну норму робочого часу не є сумісництвом.
Залучення працівників до чергувань понад місячну норму робочого часу можливе тільки в тих випадках, коли в закладі відсутні вакантні посади за цією спеціальністю.
Табелі ведуться в розрізі цехів, відділів, дільниць та інших структурних підрозділів підприємства. Відповідальність за точність наведених даних покладається на табельників або інших відповідальних осіб.
В табелі вказується перелік всіх працюючих відповідно присвоєних табельних номерів по окремих відділах, цехах.
В Надвірнянській ЦРЛ застосовується два способи ведення табелів:
1). Суцільна реєстрація - при цьому записується всі виходи і невиходи на роботу;
2). Вибіркова реєстрація - при цьому відмічають тільки відхилення від нормального робочого режиму.
Табелі використовуються також для економічного аналізу (5-а сторінка ф.П-12), де наводяться дані про відпрацьовані людино-дні, щорічні відпустки, відпустки на навчання, хвороби, неявки з дозволу адміністрації, в тому числі і вихідних людино-днів та деякі інші показники використання робочого часу.
Завдання табельного обліку:
1). Забезпечення контролю заявками на роботу і закінчення роботи;
2). Одержання даних про фактично-відпрацьований працівниками час і передача даних у бухгалтерію для розрахунків з ними;
3). Виявлення причин запізнень або неявки на роботу;
4). Складання звітності про наявність працівників, їх рух і стан трудової дисципліни.
Порядок ведення встановлений основними положеннями обліку праці, якщо на підприємстві застосовується авансування працівників, то табель складається двічі.
Найчастіше використовується форма П-13, яка призначена лише для обліку використання робочого часу, а розрахунок зарплати по кожному працівнику проводиться окремо.
Облік відпрацьованого часу має важливе значення для визначення продуктивності праці, яка встановлюється шляхом ділення обсягу продукції за місяць на число відпрацьованих днів і годин. Такий показник точніше характеризує продуктивність, ніж показник виробітку продукції на одного працюючого. Доцільно також при калькулюванні собівартості продукції визначити кількість витраченого сукупного робочого часу на виробництво однієї одиниці продукції та аналізувати динаміку цього показника. Він краще характеризує процеси виробництва, ніж вартісні показники, на які великій вплив справляє інформація.
Отже, відпрацьований час треба ретельно фіксувати в табелях, аналізувати втрати робочого часу та використовувати інформацію для пошуків резервів підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції.
Згідно діючого законодавства нарахування на фонд заробітної плати оформляється наступними бухгалтерськими проводками (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Нарахування на фонд заробітної плати
№ Зміст операції Бухгалтерський облік Податковий облік
п/п Дт Кт Дт Кт
1 2 3 4 5 6
1 Фонд оплати праці
- основні бюджетні кошти
- спеціальні бюджетні кошти
802
811 661 661
641 641
321
323
2 Відрахування на формування обов'язкового державного Пенсійного фонду ( 31,8 % )
- основні бюджетні кошти
- спеціальні бюджетні кошти
802
811 651 651
321
323
3 Відрахування до фонду соціального страхування ( 2,9 % )
- основні бюджетні кошти
- спеціальні бюджетні кошти
802
811 652 652 321
323
4 Відрахування до фонду безробіття
( 1,3 % )
- основні бюджетні кошти
- спеціальні бюджетні кошти
802
811 653 653
321
323
Утримання, які проводяться із заробітної плати, представляють собою форму стягнення з працівників лікарні податків та інших платежів. Згідно з діючим законодавством, з заробітної плати робочих та службовців бухгалтерія підприємства утримує податок з доходів фізичних осіб (див. табл. 3.2), суми по виконавчих листах, по виконавчим надписам нотаріальних органів; грошові нарахування, які державними органами контролю, штрафи, які встановлюються в адміністративному порядку. З заробітної плати також утримується :
1-2% - у Пенсійний фонд;
1,0% - у фонд соціального страхування;
1% - профспілкові внески (див. табл. 3.4).
0,5% - фонд безробіття.
Таблиця 3.2
Проводки про утримання прибуткового податку
Зміст операції Дт Кт
Утримання прибуткового податку 661 641
Перерахування прибуткового податку 641 311
Після утримання прибуткового податку проводиться відрахування аліментів:
на 1 дитину - 25 %
на 2 дитини - 33 %
на 3 і більше - 50 %
Кожний місяць утримуються профспілкові взноси у розмірі 1 %. Також утримуються суми авансів за першу половину місяця. По виконавчим листам за рішенням суду або фінансових органів із заробітної плати робітників та службовців утримується сума на користь третьої особи. Крім того, на підприємство можуть надходити документи з виконавчим підписом про одноразове відшкодування за безкоштовний проїзд, за порушення суспільного порядку. Утримання проводиться або в установленій сумі, або у визначеному проценті. Документи, які надійшли реєструються успеціальній книзі за прізвищами та табельними номерами.
Після нарахування суми заробітної плати бухгалтерія проводить розрахування утримань. Різниця між нарахованою сумою заробітної плати та утримань представляє суму до видачі для кожного робітника. В залежності від договору заробітна плата робітника може виплачуватись один або два рази у місяць. В останньому випадку в першу половину місяця видається аванс, а в другу - проводиться повний розрахунок заробітної плати за місяць. Грошові кошти для виплати заробітної плати підприємство отримує по чеку розрахункового рахунку банку. Разом з чеком підприємство представляє банку всі необхідні платіжні документи по перерахуванням іншим організаціям та особам, на користь яких пройшло утримання із заробітної плати. Видача заробітної плати проводиться за платіжною відомістю. В ній заповнюється табельний номер робітника, його П.І.П. Дані

 
 

Цікаве

Загрузка...