WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота


Дипломна робота на тему:
Бухоблік оплати праці в бюджетній установі - лікарні (Надвірнянська ЦРЛ)
?
Зміст
стор.
Вступ…………………………………………………………………………. 6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ -ЛІКАРНІ 8
1.1Сутність та специфіка бухгалтерського обліку в лікарні ……………... 8
1.2 Організація та ведення бухгалтерського обліку лікарні ……………... 11
1.3 Оплата праці в бюджетній установі в лікарні ………………………. 17
1.4 Нормативно- правове забезпечення обліку оплати праці в закладах охорони здоров'я……………………………………………………………. 25
РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 27
2.1 Економічна характеристика Надвірнянської ЦРЛ……………………. 27
2.2 Елементи організації бухгалтерського обліку по оплаті праці в Ценральні районні лікарні………………………………………………….. 33
2.3 План рахунків бюджетної установи - ЦРЛ…………………………… 37
РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ В ЦРЛ 40
3.1 Організація оплати праці в лікарні…………………………………….. 40
3.2 Порядок нарахування заробітної плати працівникам…………………. 45
3.3Утримання і вирахування з заробітної плати………………………….. 54
3.4 Порядок оформлення й облік розрахунків з оплати праці……………. 64
РОЗДІЛ 4 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ - ЛІКАРНІ 67
4.1 Ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці в умовах функціонування автоматизованих робочих місць………………………… 67
4.2 Ефективність автоматизації обліку по оплаті праці у лікарні……….. 71
Висновок……………………………………………………………………. 72
Список використаної літератури……………………………………….. 75
Додатки
Вступ
Інтеграція України у світову економічну систему, розвиток ринкових відносин стали підставою для широкого використання бухгалтерської інформації з метою підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання.
Бухгалтерський облік - це спосіб документального спостереження, відображення й контролю за господарською діяльністю виробників і господарників, а також система зберігання, вимірювання та обробки, інтерпретації і передачі інформації про господарську діяльність підприємства, установи організації внутрішнім та зовнішнім користувачам ля прийняття оптимальних рішень. Тобто, іншим словами, бухгалтерський облік - це система безперервного й взаємозв'язаного спостереження і контролю за господарською діяльністю окремого підприємства, організації чи установи з метою одержання про них поточних і підсумкових показників.
Бухгалтерський облік ведеться практично у всіх сферах суспільного життя, не залежно від того, чи це комерційних об'єктів господарювання, чи благодійних та некомерційних установ, наприклад ведення бухгалтерського обліку в закладах охорони здоров'я.
Саме методиці та особливостям ведення бухгалтерського обліку в системі охорони здоров'я і присвячена ця дипломна робота. Зокрема, особлива увага приділяється системі оплати праці в лікарні.
Об'єктом дослідження є Надвірнянська Центральна районна лікарня. Надвірнянська ЦРЛ є головною базовою установою, яка надає спеціалізовану допомогу населенню та організаційно-методичним закладам охорони здоров'я району.
Дипломна робота складається з чотирьох розідлів.
Перший розділ розкриває тоеретичні основи та особливості обліку праці, та оплати праці в бюджетних установах.
Дугий розділ дипломної роботи складається з характеристики об'єкта дослідження. Базовим об'єктом є Надвірнянська Центральна районнаа лікарня.
У третьому розділі роботи дається опис діяльності Надвірнянської центральної районної лікарні: як ведеться організація оплати праці в Надвірнянській ЦРЛ, порядок нарахування заробітної плати в лікарні, а також порядок оформлення документів по оплаті праці.
Четвертий розділ викладає теоретичні та практичні основи удосконалення ведення обліку оплати праці у бюджетній установі (на прикладі Надвірнянської центральної районної лікарні) за допомогою викоистання комп'єютерної техніки та автоматизованих робочих місць облікового персоналу у обліковому апараті ЦРЛ.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ
1.1. Сутність та специфіка бухгалтерського обліку в лікарні
Сутність бухгалтерського обліку полягає в тому, що облік базується на документування усіх господарських операцій і проведенні періодичних інвентаризації, забезпечує виявлення і мобілізацію резервів об'єкта господарської діяльності. Основними умовами правильної організації бухгалтерського обліку є використання найбільш раціональних форма та методів обліку, підвищення його технічного озброєння.
Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони багатогранного процесу розширеного відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що спричиняють рух господарських засобів, а також джерел їх утворення. Таким чином, предмет бухгалтерського обліку вивчає стан і використання коштів об'єкта господарювання в процесі господарської діяльності.
Ведення бухгалтерського обліку повинно базуватися на певних принципах. В Україні ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та складання звітності ґрунтуються на використанні наступних принципів:
o законність - звітність повинна відповідати правилам та процедурам, передбаченим законодавчими та нормативними актами;
o достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській звітності фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;
o повнота бухгалтерського обліку - всі операції бухгалтерського обліку в бюджетних установах підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій бюджетних установ, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. Повнота та достовірність в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та процедури бюджетних установ забезпечать виконання всіх правил бухгалтерського обліку, а також якщо ці правила застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій, подій та ситуацій;
o дата операції - операції реєструються в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку;
o прийнятність вхідного балансу - залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець попереднього звітного періоду;
o превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;
o суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттєвою, і якщо її відсутність або неповнота (перекручення) може вплинути на економічні рішення користувачів звітності;
o доречність - корисність інформації для підготовки та прийняттяекономічних рішень;
o відкритість - фінансові звіти мають бути достатньо

 
 

Цікаве

Загрузка...