WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Терміни подання декларації про прибуток підприємства та відповідальність за несвоєчасне її подання. Основи формування декларації про доходи фізичних о - Реферат

Терміни подання декларації про прибуток підприємства та відповідальність за несвоєчасне її подання. Основи формування декларації про доходи фізичних о - Реферат

органу декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду. А податковий орган, у свою чергу зобов'язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати довідку про податкових зобов'язань з цього податку, яка здається органом митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур.
Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке заповнення, і у разі заповнення декларації іншою особою така декларація має містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про платника податку. Платник податку до 1 березня року, наступного за звітним, має право звернутися із запитом до відповідного податкового органу з проханням заповнити річну податкову декларацію, а податковий орган зобов'язаний подати безоплатні послуги із такого заповнення. Відмова посадової особи податкового органу подати зазначені послуги, звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або неправильне заповнення декларації.
Сума податкових зобов'язань донарахована податковим органом, підлягає сплаті, до відповідного бюджету у строки, встановлені законом. Асума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації.
Форма декларації визначається центральним податковим органом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики, виходячи з таких умов:
- загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містить відомостей про доходи або витрати, які отримує незначна кількість платників податку;
- декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання;
- розрахунки окремих видів доходів, які отримує незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках до декларації, які заповнюються виключно такими платниками податку за наявності таких доходів;
- декларація та додатки до неї, повинні складатися з використанням загальновживаної технології державною мовою, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;
- декларація та додатки до неї повинні містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов'язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податковий кредит.
2.Податкові декларації з ПДВ подаються за базовий податковий період, що дорівнює:
а) календарному місцю - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця;
б) календарному кварталу - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.
Якщо останній день терміну подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.
Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену податній ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну.
Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість.
Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником ПДВ.
Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана без виправлень і помарок; у рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений пропуск. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в декларації.
Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку, достовірність даних підтверджується:
Підписом платника, якщо платник - фізична особа, в інших випадках - підписами відповідальних осіб та печаткою, а в разі подання декларації в електронній формі - електронним підписом підзвітних осіб, зареєстрованих у порядку визначеним законодавством.
Податкова декларація з ПДВ має таку структуру:
- Вступна частина
- І. Податкові зобов'язання
- ІІ. Податковий кредит.
- ІІІ. Розрахунки з бюджетом за звітний період.
- ІV. Результати розрахунків з податку на додану вартість.
Одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації. До податкової декларації додаються:
- додаток 1. "Розрахунок експортного відшкодування";
- додаток 2. "Розрахунок коригування сум ПДВ"
- додаток 3. "Розрахунок частки бюджетного відшкодування".
В поданій декларації з податку передбачені окремі рядки для об'єктів, що оподатковуються за різними ставками:
- операції, що оподатковуються за ставкою 20%;
- операції, що оподатковуються за нульовою ставкою;
- операції, що не є об'єктом оподатковування;
- операції, що звільненні від оподаткування.
Платники податку, які за будь-який період за останні 12 календарних місяців не досягли обсягу оподатковуваних операцій, складають податкову декларацію за спрощеною формою, у якій відсутня відмітка "Ознака бюджетного відшкодування" та "ознака експортного відшкодування".

 
 

Цікаве

Загрузка...