WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Комп'ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів - Реферат

Комп'ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів - Реферат

активу.
Рахунок, па який будуть списані витрати на ремонт (модернізацію) активу по поточному рядку, задається в реквізиті "Счет модерн". Це може бути відповідний субрахунок рахунку 15 "Капітальні інвестиції", на який списуються витрати по ремонту. В цьому випадку сума витрат (по поточному рахунку) буде віднесена на збільшення балансової вартості такого об'єкту.
Якщо метою поточних витрат на ремонт є оновлення первинного ресурсу необоротного активу, в рахунку "Счет модерн" потрібно вказати один із витратних рахунків та суму поточних витрат, яка буде відображена у складі витрат поточного періоду. При цьому балансова вартість об'єкту бухгалтерського обліку не буде змінена.
Якщо ремонт здійснюється будівельним підприємством, в рядку "Сумма" табличної частини вказується вартість поточних витрат
Ліквідація необоротних активів
Для відображення в обліку факту виведення з експлуатації матеріальних і нематеріальних необоротних активів внаслідок їх реалізації чи списання передбачений документ "Ликвидация необоротных активов" або "Ликвидация необ. активов" (рис. 4.34).
Вибір варіанту вибуття необоротних активів (списання або реалізація) здійснюється в реквізиті "Вид ликвидации" діалогової форми документу.
У випадку виведення з експлуатації об'єктів основних засобів в результаті їх ліквідації на закладці "Дополнительно" потрібно вибрати варіант ліквідації, що забезпечить формування деякого набору проводок в податковому обліку (для виробничих активів) (рис 4.35).
Тут також зазначається рахунок витрат, в дебет якого списується залишкова вартість необоротних активів.
В рядку "Необоротный актив" табличної частини потрібно вказати об'єкт, який підлягає списанню з обліку, після чого всі реквізити, необхідні для введення в документ, автоматично заповнюються з довідника "Необоротные активы".
Для обліку операцій по основних засобах та нематеріальних активах використовується система "Инвентарная картотека", призначена для
" ведення обліку окремо по кожній одиниці основних засобів,
" збереження інвентарних номерів та інших індивідуальних характеристик основних засобів,
" ведення обліку залишкової вартості інвентарного об'єкту на обліковий період,
" розрахунку амортизаційних відрахувань,
" збереження історії переоцінки, амортизації.
Структура інвентарної картки
В інвентарній картотеці реєструються парні картки - по одній на кожен інвентарний об'єкт, тобто на об'єкт обліку (матеріальну цінність)), який обліковують по рахунку, для якого в Плані рахунків програми встановлено типову норму аналітичного обліку "Основные средства", а також аналітичний облік "Товарные запасы", "МБП", має номенклатуру, зареєстровану в довіднику "Номенклатор", закріплений за матеріально відповідальними особами, зареєстрованими в довіднику "Контрагенты" (рис. 4.36, 4.37 і 4.38).
Кожна зареєстрована в інвентарній картотеці інвентарна картка складається із заголовку та історії інвентарного об'єкта.
Заголовок інвентарної картотеки містить всі дані по інвентарному об'єкту його номер, номенклатуру, матеріально відповідальну особу, за якою числиться інвентарний об'єкт, рахунки, на яких обліковується інвентарний об'єкт і відображається сума нарахованої амортизації, вартість об'єкта (первісна і залишкова, дані про нарахування амортизації тощо).
Всі операції з інвентарним об'єктом реєструються в історії інвентарного об'єкта. Інформація, що в ній зберігається, дозволяє відмінити виконану операцію, тобто видалити а з бази даних програми.
Над інвентарними об'єктами можуть бути здійснені наступні дії:
" реєстрація і введення в експлуатацію інвентарного об'єкта,
" переміщення інвентарного об'єкта,
" переоцінка інвентарного об'єкта,
" нарахування амортизації,
" списання інвентарного об'єкта.
Облік введення в експлуатацію необоротних активів
Реєстрація інвентарного об'єкта в інвентарній картотеці нічим не відрізняється від реєстрації будь-якого іншого об'єкта обліку. Скориставшись функцією "Добавить" чи "Размножить", можна створити нову інвентарну картку, в яку заносяться основні характеристики інвентарного об'єкта. Інформація про інвентарний об'єкт повинна бути відображена і в peгістрах залишків коштів по рахунках і залишків активів. Залежно від того чи був об'єкт введений в експлуатацію до чи після початку використання програми, дії будуть відрізнятися.
1) якщо об'єкт інвентарного обліку був введений в експлуатацію до початку використання програми, його дані будуть введені бсзпосередньо при заповненні регістрів залишків (при підготовці програми до роботи),
2) якщо об'єкт інвентарного обліку вводиться в експлуатацію вже після переходу на автоматизований облік, то його відображення в peєстрах залишків здійснюється шляхом реєстрації господарської операції і по введенню об'єкта в експлуатацію.
Незалежно від того, коли відбулося введення інвентарного об'єкта в експлуатацію, він повинен бути відображений в інвентарній картці за допомогою функції "Введение в эксплуатацию", в результаті якої в інвентарній картці відображається відповідна оцінка і заноситься рядок в історію інвентарного об'єкта. Одночасно можна зареєструвати і господарську операцію по введенню об'єкта в експлуатацію. Однак, якщо інвентарнийоб'єкт був введений в експлуатацію до початку використання, або якщо господарська операція по введенню об'єкта в експлуатацію була зареєстрована без інвентарної картотеки (наприклад, шляхом заповнення відповідного документа), то варто відмовитися від автоматичного створення господарської операції.
Для введення в експлуатацію інвентарного об'єкта необхідно виконати ряд послідовних дій:
1) встановивши курсор на відповідний інвентарний об'єкт в рядку списка і обрати пункт контекстного меню:
"Операции над объектом" - "Введение в эксплуатацию".
На екрані з'явиться форма для встановлення умов введення об'єкта в експлуатацію і значень деяких характеристик господарської операції.
2) заповнити поля форми, обравши при цьому зразок господарської операції, що буде сформована для відображення факту введення інвентарного об'єкта в експлуатацію. Якщо така господарська операція вже була зареєстрована раніше, то потрібно встановити параметр навпроти надпису "Создавать хозяйственную операцию".
В результаті виконання операції введення об'єкта в експлуатацію в історії інвентарного об'єкта з'явиться новий запис, а в журналі обліку господарських операцій буде зареєстрована господарська операція (якщо було встановлено параметр "Создавать хозяйственную операцию"). Для того, щоб проконтролювати правильність господарської операції і в разі необхідності відкоригувати її, на екран виводиться вікно журналу обліку господарських операцій, в якому курсор знаходиться на новоствореній операції.
Облік руху необоротних активів
Реєстрація переміщення необоротного активу відображається в інвентарній картотеці, і в журналі обліку господарських операцій у результаті виконання функції "Внутреннее перемещение". Переміщення необоротного активу може бути відображене в бухгалтерському обліку шляхом введення відповідного документу. При цьому слід відмовитись від автоматичного створення господарської операції. Для виконання операції переміщення необхідно виконати наступні дії:
"Операции над объектом" - "Внутреннее перемещение".
Облік переоцінки необоротних активів
Переоцінка можлива лише для інвентарних об'єктів, що знаходяться в експлуатації.
Переоцінка в програмі може бути виконана одним із двох способів: множенням початкової вартості об'єкта на заданий коефіцієнт або безпосереднім зазначенням нової початкової вартості інвентарного об'єкту.
Для виконання операції переоцінки необхідно, встановивши курсор на відповідний об'єкт рядка списку інвентарної картотеки, вибрати пункт контекстного меню:
" для дооцінки:
"Операции над объектом" - "Изменение стоимости объекта";
" для переоцінки:
"Операции над объектом" - "Переоценка".
На екрані з'явиться форма для визначення умов переоцінки об'єкта і значень деяких характеристик господарської операції.
В результаті переоцінки зазначені в інвентарній картці первісна вартість об'єкта, нарахована амортизація і залишкова вартість об'єкта будуть перераховані, в історії інвентарного об'єкта з'явиться новий запис, а в журналі обліку господарських операцій будуть зареєстровані дві господарські операції.
Операцію по переоцінці можна виконати одразу над декількома інвентарними об'єктами. Для цього необхідно позначити в списку їх картки і вибрати в контекстному меню пункт:
"Операции над объектом" - "Переоценка".

 
 

Цікаве

Загрузка...