WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

матеріаль-ного виробництва
25 Напівфабрикати За видами напівфабрикатів Промисловість
26 Готова продукція За видами готової продукції Промисловість, сільське господар-ство та ін.
27 Продукція сільськогосподарського виробництва За видами продукції Сільське господарство
28 Товари 281
282
283
284
285 Товари на складі
Товари в торгівлі
Товари на комісії
Тара під товарами
Торгова націнка Усі види діяльності
29 .....................
КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ
30 Каса 301
302 Каса в національній валюті
Каса в іноземній валюті Усі види діяльності
31 Рахунки в банках 311
312
313
314 Поточні рахунки в національній валюті
Поточні рахунки в іноземнійвалюті
Інші рахунки в банку в національній валюті
Інші рахунки в банку в іноземній валюті Усі види діяльності
32 ....................
33 Інші кошти 331
332
333
334 Грошові документи в національній валюті
Грошові документи в іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі Усі види діяльності
34 Короткострокові векселі одержані 341
342 Короткострокові векселі, одержані в національній валюті Короткострокові векселі, одержані в іноземній Усі види діяльності
35 Поточні фінансові інвестиції 351
352 Еквіваленти грошових коштів
Інші поточні фінансові інвестиції Усі види діяльності
36 Розрахунки з покупцями і замовниками 361
362 Розрахунки з вітчизняними покупцями
Розрахунки з іноземними покупцями Усі види діяльності
37 Розрахунки з різними дебіторами 371
372
373
374
375
376
377 Розрахунки за виданими авансами
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки по нарахованих доходах
Розрахунки за претензіями
Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків
Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
Розрахунки з іншими дебіторами Усі види діяльності
38 Резерв сумнівних боргів За дебіторами Усі види діяльності
39 Витрати майбутніх періодів За видами витрат Усі види діяльності
КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
40 Статутний капітал За видами капіталу Усі види діяльності
41 Пайовий капітал За видами капіталу Кооперативні організації, кредитні спілки
42 Додатковий капітал 421
422
423
424
425 Емісійний дохід
Інший вкладений капітал Дооцінка активів
Безкоштовно одержане майно
Інший додатковий капітал Усі види діяльності
43 Резервний капітал За видами капіталу Усі види діяльності
44 Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 441
442
443 Прибуток нерозподілений Прибуток, використаний у звітному періоді Непокриті збитки Усі види діяльності
45 Вилучений капітал 451
452
453 Викуплені акції
Вилучені вклади і паї
Інший вилучений капітал Усі види діяльності
46 Неоплачений капітал За видами капіталу Усі види діяльності
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 471
472
473
474 Забезпечення оплати відпусток
Додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення гарантійних зобов'язань
Забезпечення інших витрат і платежів Усі види діяльності
48 Цільове фінансу-вання і цільові надходження За об'єктами фінансування Усі види діяльності
49 Страхові резерви 491
492
493
494
495
496
497
498 Резерви незароблених премій
Резерви збитків
Інші страхові резерви
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій
Частка перестраховиків у резервах збитків
Частка перестраховиків в інших страхових резервах
Результат зміни резервів незароблених премій
Результат зміни резервів збитків Страхова діяльність
КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
50 Довгострокові позики 501
502
503
504
505
506 Довгострокові кредити банків у національній валюті
Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків в національні й валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Інші довгострокові позики в національній валюті
Інші довгострокові позики в іноземній валюті Усі види діяльності
51 Довгострокові векселі видані 511
512 Довгострокові векселі, видані в національній валюті Довгострокові векселі видані в іноземній валюті Усі види діяльності
52 Довгострокові зобов'язання за облігаціями 521
522
523 Зобов'язання за облігаціями Премія за випущеними облігаціями
Дисконт за випущеними облігаціями Усі види діяльності
53 Довгострокові зобов'язання по оренді 531
532 Зобов'язання з фінансової оренди
Зобов'язання оренди з майнових комплексів Усі види діяльності
54 Відстрочені подат-кові зобов'язання За видами зобов'язань Усі види діяльності
55 Інші довгострокові зобов'язання За видами зобов'язань Усі види діяльності
56 .......................
57 .......................
58 ......................
59 ......................
КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
60 Короткострокові позики 601
602
603
604
605
606 Короткострокові кредити банків у національній
Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
Прострочені позики в національній валюті
Прострочені позики в іноземній валюті Усі види діяльності
61 Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях 611
612
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання-ми в національній валюті
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання-ми в національній валюті Усі види діяльності
62 Короткострокові векселі видані 621
622 Короткострокові векселі, видані в національній валюті Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті Усі види діяльності
63 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками 631
632 Розрахунки з вітчизняними постачальниками
Розрахунки з іноземними постачальниками Усі види діяльності
64 Розрахунки за податками й платежами 641
642
643
644 Розрахунки з податків Розрахунки з обов'язкових платежів
Податкові зобов'язання
Податковий кредит Усі види діяльності
65 Розрахунок за страхуванням 651
652
653
654
655 За пенсійним забезпеченням
За соціальним страхуванням
За страхуванням на випадок безробіття
За індивідуальним страхуванням За страхуванням майна Усі види діяльності
66 Розрахунки з оплати праці 661
662 Розрахунки за заробітною платою
Розрахунки з депонентами Усі види діяльності
67 Розрахунки з 671
672 Розрахунки за нарахованими дивідендами
Розрахунки за іншими учасниками виплатами Усі види

 
 

Цікаве

Загрузка...