WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

використання.
До вимог податкового законодавства (при обчисленні податку на прибуток) рекомендовано використовувати метод ФІФO та ідентифікованої собівартості.
Запаси повинні бути достовірно оцінені на дату складання балансу. Для цього витрати на придбання запасу, які не можуть бути відображені як активи, повинні включатися до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати (це стосується проведення переоцінки у зв'язку зі зниженням ринкової ціни, різного роду втрат, псування, крадіжок).
Для обліку запасів за їх видами комірник веде "Картку складського обліку" (додаток 5, 6), "Лімітно - забірну картку" (додаток 4), "Лімітна відомість на відпуск" (додаток 7), "Оборотна відомість по товарно - матеріальних рахунках" (додаток 13). Для одноразового відпуску матеріалів зі складу у виробничі цехи, дільниці виписується "Внутрішня накладна" (додаток 8,) на основі "Вимоги" (додаток 9). На відпуск готової продукції оформляється "Накладна" (додаток 11) і "Довіреність" (додаток 10).
2.2. Документальне оформлення надходження та відпуску матеріалів зі складу.
Для документального оформлення руху матеріалів використовуються затверджені наказом Мінстату України від 21.06.96 р. №193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" такі типові форми первинного облікузапасів:
М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли";
М-2а "Акт списання бланків довіреностей";
М-4 "Прибутковий ордер";
М-7 "Акт про приймання матеріалів";
М-8 "Лімітно-забірна картка";
М-9 "Лімітно-забірна картка";
М-10 "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів";
М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів";
М-12 "Картка складського обліку матеріалів";
М-13 "Реєстр приймання-здавання документів";
М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на складі";
М-15 "Акт про приймання устаткування";
М-15а "Акт приймання-передачі устаткування до монтажу";
М-16 "Матеріальний ярлик";
М-17 "Акт про виявлені дефекти устаткування";
М-18 "Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу";
М-19 "Матеріальний звіт";
М-21 "Інвентаризаційний опис";
М-23 "Акт про витрату давальницьких матеріалів";
М-26 "Картка обліку устаткування для встановлення";
М-28 "Лімітно-забірна картка".
При оформленні запасів, які надійшли на підприємство від постачальників, підзвітних осіб, власних виробничих підрозділів, складається "Прибутковий ордер" (М-4) в одному примірнику.
При отриманні запасів безпосередньо від постачальників, доставлених їхнім транспортом сторонньої організації, оформляється "Товарно - транспортна накладна" (ф. №1-ТН) (додаток 1).
Матеріальні цінності, які надходять на підприємство без товаро-супровідних документів постачальника, називаються невідфактурованими поставками або матеріалами в дорозі. Вони оприбутковуються на підставі приймальних актів (ф. М-7) і відображаються записом:
У випадку надходження запасів із кількісними чи якісними відхиленнями від даних, вказаних у договорі та супроводжувальних документах, складається "Акт про приймання матеріалів" (ф. М-7). Для оприбуткування таких запасів за наказом керівника створюється спеціальна комісія, в яку обов'язково мають входити представники постачальника, а у разі виникнення суперечливих питань з метою з'ясування непорозумінь можна залучити відповідних спсціалістів-експертів (юристів, аудиторів). Акт складаться у двох примірниках і підписується членами комісії, після чого затверджується підписом керівника підприємства. Перший примірник акта передасться в бухгалтерію, а другий - в юридичний виділ для складання листа-претензії.
На складі комірник на кожний номенклатурний номер запасу має оформлювати "Матеріальний ярлик" (ф. М-16). Цей документ містить найменування, номер і повну характеристику кожного виду запасу. Ярлик розміщується безпосередньо на запасі або поблизу нього.
Для обліку запасів за їх видами комірник веде окремі документи за формою М-12 "Картка складського обліку матеріалів" (додатки 5,6). В ній проводяться записи по кожним фактом надходження та вибуття запасів. Підставою для запису в ф. М-12 є "Прибутковий ордер" (ф. М-4), "Акт про приймання матеріалів" (ф. М-7) і "Товарно-транспортна накладна" (ф. 1 -ТН) - по надходженню, а по видатку -Лімітно-забірні картки (ф. М-8, М-9. М-28а), "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів" (ф. М-10), "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів" (ф М-11) (додатки 8, 9), "Акт приймання-передачі обладнання у монтаж" (М-15а), "Акт про витрату давальницьких матеріалів" (ф.М-23) і "Товарно - транспортна накладна" (ф. 1-ТН).
Тільки після того, як запаси оприбутковані, допускається їх відпуск із складу. Відпуск цінностей із складу може здійснюватися тільки уповноваженими особами. Список цих працівників складається і затверджується головним бухгалтером та керівником підприємства. Підставою для відпуску матеріалів із складу у виробничі цехи, дільниці є: для одноразового відпуску - "Накладна вимога" (М-11) (додатки 8, 9), а для систематичного відпуску цінностей виробничим одиницям, є "Лімітно-забірні картки" (ф. M-8, М-9, М-28, М-28а) (додаток 4). Ліміт встановлюється для кожного підрозділу на підставі розрахунків економічного відділу підприємства і затверджується керівником.
Для багаторазового випуску запасів протягом місяця використовую "Лімітно-забірну картку" (ф. М-8). У випадку, коли матеріали відпускаються для виробництва чотири рази протягом місяця, складається "Лімітно-забірна картка" (ф. М-9) (додаток 4). Підставою для відпуску комірником запасів на об'єкти будівництва Є "Лімітно-забірна картка" (ф. M-28), яка представлена матеріально відповідальною особою - забудовником. Водночас комірник веде в себе облік відпущених на будову матеріальних цінностей у "Лімітно-забірній картці" (ф. M-28a). В момент відписку матеріал на об'єкти будівництва комірник ставить свій підпис у "Лімітно-забірнін картиці" (ф. M-28) виконавця будівельних робіт, а той в свою чергу підтверджує факт відпуску комірником запасів своїм підписом у "Лімітко-забірній картці" форми (ф. M-28а).
Відпускаючи запаси із складу на підставі "Лімітно-забірної картки", комірник зобов'язаний слідкувати за встановленим лімітом. Перевищення ліміту допускається тільки з дозволу керівника. В цьому випадку складається "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів" (ф. М-10) у двох примірниках, один з яких залишається у замовника, а інший - у комірника.
Наприкінці місяця на підставі даних карток складського обліку матеріалів (ф. М-12) комірником складається "Відомість обліку залишків матеріалів на складі" (ф. М-14). Підсумкові дані по цій відомості

 
 

Цікаве

Загрузка...