WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

"Розрахунки за податками" 685 "Розрах. з іншими кредиторами"
685 "Розрах. з іншими кредиторами"
6. Внесено до статутного капіталу матеріали 201 "Сировина і матеріали" 46 "Неоплачений капітал"
7. Безоплатно отримані виробничі запаси 20 "Виробничі запаси"
719 "Інші доходи від операційної діяльності"
8. Витрати на страхування ризиків перевезення запасів 20 "Виробничі запаси"
65 "Розрахунки за страхуванням"
9. Відображення мита, митних зборів 20 "Виробничі запаси"
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
10. Оприбут. запасів, виготовлених у власному виробництві 20 "Виробничі запаси"
23 "Виробництво"
11. Оприбутковано запаси, що надійшли з переробки 201 "Сировина і матеріали" 206 "Матеріали передані в переробку"
12. Оприбут. запасів, виявлених під час інвентаризації 20"Виробничі запаси" 719 "Інші доходи операційної діяльності"
13. Оприбут. матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів 20"Виробничі запаси" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
ДП МОУ "63 Котельно - Зварювальний завод" придбав упостачальників ВАТ "Ніко - Центрметал" (додаток 1) лист б6. ст. ЗПС і лист б4х150х6000 ст. ЗПС5, на суму 30685,60 грн. (без ПДВ). Витрати на транспортування матеріалів склали 300 грн. (без ПДВ).
У бухгалтерському обліку ці операції відображатимуться в таблиці 4.
Таблиця 4
Облік надходження запасів від постачальника

з/пП
Зміст господарської операції Кареспонденція
рахунків Сума,
грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
Перша подія - оплата
1 Здійснено оплату матеріалів 371 311 36822,72
2 Нараховано податковий кредит (ПДВ)
ІІЛІ1 641 644 6137,12
3
Оприбутковано матеріали 201
631
30685,60
4 Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту 644 631 6137,12
5 Відображено взаємне зарахування заборгованості 631 371 36822,72
6 Оплачено витрати на транспортування матеріалів 371 311 360
7 Нараховано податковий кредит (ПДВ) по транспортних витратах 641 644 60
8 Витрати на транспортування включено до первісної вартості матеріалів 201 631 300
9 Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту щодо ПДВ 644 631 60
10 Відображено взаємне зарахування заборгованостей, пов'язане з транспортуванням матеріалів 631 371 360
Перша подія - оприбуткування запасів
1 Оприбутковано матеріали 201 631 30685,60
2 Відображено податковий кредит щодо ПДВ
по оприбуткованих матеріалах 641 631 6137,12
3 Оплачено раніше отримані матеріали 631 311 36822,72
4 Суму витрат на транспортування включено до первісної вартості матеріалів 205 631 300
5 Відображено податковий кредит щодо ПДВ по транспортних витратах 641 631 60
6 Оплачено послуги за транспортування 631 311 360
Комірник Шеремета В. А. отримав 12.02.06 з каси ДП МОУ "63 Котельно - Зварювального заводу" 320 грн. для придбання миючих засобів. Миючих засобів було придбано на суму 288,60 грн. В касу 13.02.06 комірник повернув 31,40 грн.
Таблиця 5
Облік надходження запасів придбаних підзвітною особою

з/пП
Зміст господарської операції Кареспонденція
рахунків Сума,
грн.
Дебет Кредит
1 Отримано готівку з каси підзвітною особою для придбання миючих засобів 372 30 320
2 Оприбутковано миючі засоби придбані підзвітною особою
ІІЛІ1 22 372 288,60
3
Податковий кредит щодо ПДВ по оприбуткованих матеріалах 641
372
53,34
4 Повернена в касу невикористана готівка підзвітною особою 30 372 31,40
За результатами проведеної інвентаризації (додаток 13) на 5.01.06 інвентаризаційною комісією ДП МОУ "63 Котельно - Зварювального заводу" на складі №2 було виявлено надлишки кутника 40 х 40 ст. ЗПС. у кількості 10 штук на суму 44,80 грн.
Таблиця 6
Облік виявлення надлишків при проведенні інвентаризації

з/пП
Зміст господарської операції Кареспонденція
рахунків Сума,
грн.
Дебет Кредит
1 Оприбутковано запаси, які раніше не обліковувалися на балансі 20 719 44,80
2
791 719
Для обліку запасів на складах ДП МОУ "63 Котельно - Зварювального заводу" підприємства використовуються такі документи "Лімітно - забірна картка" (додаток 4), "Картка складського обліку" (додаток 5, 6). "Лімітна відомість на відпуск" (додаток 7).
2.1.2. Оцінка та облік матеріалів при їх відпуску у виробництво.
При продажу, відпуску запасів у виробництво та іншому вибутті оцінка здійснюється за такими методами:
1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
2) середньозваженої собівартості;
3) собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО);
4) нормативних витрат;
5) ціни продажу.
Розглянемо порядок застосування кожного з цих методів.
Метод ідентифікованої собівартості застосовується щодо тих видів виробничих запасів, які використовуються для виконання спеціальних замовлень і проектів значної вартості, а також стосовно тих видів запасів, що вони не замінюють один одного. Застосування нього методу передбачає ведення індивідуального обліку по кожному виду запасів. В результаті використання цього методу однакові запаси обліковуються за різною вартістю, що не завжди зручно. Залежно від того, який саме з однакових запасів використає підприємство, прибуток буде змінюватись відповідно до первісної вартості кожного запасу.
При веденні бухгалтерського обліку за допомогою спеціальних комп'ютерних програм використання цього методу можливе навіть для роздрібної торгівлі.
Метод середньозваженої собівартості дуже поширений. Суть його полягає в тому, що при різних цінах на запаси визначається середня ціна, за якою потім списується собівартість запасів.
При цьому визначають суму кількості одиниць запасів на початок звітного періоду та їх вартість і одиниць запасів, придбаних протягом звітного періоду, та їх вартість. Далі сума добутків кількості таких запасів та їх вартостей ділиться на кількість запасів, що в результаті дає нам середньозважену собівартість одиниці запасу на кінець періоду.
На 1 люте 2006р. на ДП МОУ "63 Котельно - Зварювальному заводі" в залишку значилося 1200 кг. листа б6 ст.3 ПС вартістю 2,02 грн. за 1 кг. на суму 2424 грн. (додаток 5). Підприємство протягом місяця придбала ще 1840 кг. за такими цінами і в такій послідовності:
11 лютого - 890 кг. по 2,05 грн., на суму 1824,50 грн. (ПДВ - 364,90 грн.);
22 лютого - 850 кг. по 2,12 грн., на суму 1802 грн. (ПДВ - 360,40 грн.);
29 лютого - 100 кг. по 2,13 грн. на суму 213 грн. (ПДВ - 42,60 грн.)
У тому самому періоді було відпущено з складу 2267 кг. з них:
12 лютого - 1456 кг.;
22 лютого - 811 кг.
За системою періодичного обліку:
((1200 кг. х 2,02) + (890 кг. х 2,05) + (850 кг. х 2,12) + (100 кг. х 2,13)) : (1200 кг. +890 кг + 850 кг.

 
 

Цікаве

Загрузка...