WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

сільсько-
господарським виробництвом 21 "Тварини, на вирощуванні і відгодівлі"
Продукція сільського і лісового господарства (якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації) Матеріальні цінності, призначенні для продажу (постачання третім особам), або для внутрішнього споживання Сільське господарство 27 "Продукція сільсько-господар. виробництва"
ДЛЯ промислових підприємств характерною ознакою є висока питома вага у загальній структурі запасів таких цінностей, які призначені для процесу виробництва. Через це вони (цінності) отримали свою назву - "виробничі запаси". Для їх обліку призначений рахунок 20 "Виробничі запаси", на якому узагальнюються дані про наявність невикористаних запасів на складі, їх надходження та витрачання протягом певного періоду. На практиці прийнято за доцільне виділяти запаси в окремі групи. Відповідно до цих групорганізовується аналітичний облік за субрахунками до рахунка 20 "Виробничі запаси":
201 "Сировина й матеріали" (в т.ч. в дорозі та переробці);
202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби";
203 "Паливо";
204 "Тара й тарні матеріали";
205 "Будівельні матеріали";
206 "Матеріали, передані в переробку";
207 "Запасні частини";
208 "Матеріали сільськогосподарського призначення";
209 "Інші матеріали".
На першому із субрахунків відображається наявність на складі (сальдо на певну дату) та рух (надходження й витрачання) як сума оборотів за дебетом і кредитом субрахунку "Сировина й матеріали".
На субрахунку 202 відображається наявність і рух покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, які придбані для комплектування готової продукції. Такі витрати включаються у собівартість продукції і вимагають додаткових витрат праці з їх обробки чи складання готової продукції.
Якщо напівфабрикати призначені для подальшого перепродажу, то вони не включаються до складу собівартості і повинні обліковуватись на рахунку 28 "Товари".
На субрахунку 203 обліковується наявність і рух усіх видів палива (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали), які призначені для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, отримання енергії, опалення приміщень тощо.
Субрахунок 204 призначений для тари й тарних матеріалів (скляної, пластикової, дерев'яної, полімерної, картонної, металевої тощо). На ньому ведеться облік наявності й руху тари й тарних матеріалів, а також матеріалів для виготовлення тари (деталі ящиків, дріт, картон) і ремонту.
Субрахунок 205 використовують підприємства-забудовники для обліку наявності й руху будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, устаткування та комплектуючих виробів, призначених для монтажу, а також інших матеріалів для проведення будівельних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.
На субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" ведеться облік матеріалів, які підприємство передає на сторону з метою переробки й отримання з них виробів, призначених для виробництва продукції.
На субрахунку 207 ведеться облік наявності й руху запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, призначених для ремонтів, заміни зношених частин машин, устаткування, транспортних засобів, інструментів, автомобільних шин у запасі та в обороті.
Субрахунок 208 призначений для обліку наявності й руху матеріалів сільськогосподарського призначення (мінеральні добрива, отрутохімікати, біопрепарати, насіння і корми, призначені для посіву і відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.
Субрахунок 209 використовується для обліку наявності та руху інших матеріалів (відходи виробництва - обрубка, обрізка, стружка, матеріали, отримані від остаточно забракованих виробів, цінності, отримані від ліквідації основних засобів (металобрухт, зношені шини та ін.)).
Крім виробничих витрат, на промислових підприємствах використовуються інші рахунки бухгалтерського обліку запасів. Так, окремі підприємства мають у своєму складі аграрні підрозділи, які займаються рослинництвом і тваринництвом, тому для обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі застосовується рахунок 21 "Тварини на вирощуванні і відгудівлі".
Для обліку продукції сільськогосподарського виробництва використовують рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва". У дебет цього рахунка записується оприбуткована продукція власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, а в кредит - списання для продажу, невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі для соціальної сфери (дитячі садки, школи, їдальні), споживання у якості кормів, призначених для висіву тощо). На підприємствах, які отримують напівфабрикати власного виробництва, котрі можуть бути реалізовані споживачам без доведення їх до стадії готової продукції, ведуть облік на рахунку 25 "Напівфабрикати" у розрізі окремих видів напівфабрикатів.
Багато промислових підприємств займається торгівлею, тому для обліку руху товарно-матеріальних цінностей відкривається рахунок 28 "Товари" з відповідними субрахунками: 281 "Товари на складі", 282 "Товари в торгівлі", 283 "Товари на комісії", 284 "Товари під товарами", 285 "Торгова націнка". Цей рахунок застосовується для обліку виробів, матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу.
До складу запасів відноситься також продукція, яка пройшла всі стадії обробки, прийнята відділом технічного контролю й оприбуткована на склад. Для її обліку призначений рахунок 26 "Готова продукція". У балансі відображаються залишки нереалізованої продукції.
Основні бухгалтерські проведення, які складаються при надходженні запасів на підприємство, наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Відображення на рахунках бухгалтерському обліку операцій з надходженням матеріалів

з/п
Зміст операції
Дебет
Кредит
1 2 3 4
1. Отримано рахунок від постачальника на сировину, яка надійшла на підприємство.
В тому числі ПДВ 20 "Виробничі запаси"
641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
2. Оплачений рахунок постачальника 631 "Розрах. з вітчизн,
постачальниками" 311 "Поточні рахунки в національній ваолюті"
3. Оприбутковано виробничі запаси, придбані підзвітною особою за готівку
Включено до складу под. кредиту ПДВ 20 "Виробничі запаси"
641 "Розрахунки за податками" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
372 "Розрахунки з підзвітними особами"
4. Суми комісійних для посередників
Включено до складу под. кредиту ПДВ 20 "Виробничі запаси"
641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрах. з іншими кредиторами"
685 "Розрах. з іншими кредиторами"
5. Вартість транспортних послуг сторонніх організацій
Включено до складу под. кредиту ПДВ 20 "Виробничі запаси"
641

 
 

Цікаве

Загрузка...