WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Теоретичні аспекти обліку матеріалів
1.1 Поняття матеріали, їх загальна характеристика та значения
Оскільки матеріали є складовою частиною запасів, то розгляд даногопитання доцільно розпочати з їх економічної сутності.
Запаси - є оборотними активами підприємства, які використовуються переважно в одному операційному циклі діяльності підприємств або в період до одного року. Виробничі запаси складають основу виготовлюваної продукції (сировина і основні матеріали), сприяють процесу її виготовлення або покращують властивості готової продукції.
Методологічні засади формування інформації про визнання, оцінку запасів, їх розкриття у фінансовій звітності визначено у П(С)БО 9 "Запаси".
За П(С) БО 9 запаси - це активи, які:
" утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності (товари, готова продукція);
" перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва (незавершене виробництво);
" утримуються для споживання під час виробництва продукції та надання послуг, а також для управління підприємством (сировина, основні і допоміжні матеріали, малоцінні ташвидкозношувані предмети).
До окремих груп запасів підприємства відносять:
- виробничі запаси - сировина і основні матеріали, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування та адміністративних потреб;
- незавершене виробництво - це продукція (робота, послуги), що не пройшли всіх стадій обробки на даному підприємстві;
- готову продукцію - предмети, обробка яких завершена на даному підприємстві, відповідають визначеним стандартам і технічним вимогам та призначені для продажу;
- товари - матеріальні цінності, придбані підприємством з метою подальшого продажу;
- малоцінні та швидкозношувані предмети - це засоби праці, що використовуються в процесі виробництва чи для адміністративних цілей не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший одного року;
- молодняк тварин і тварини на відгодівлі, якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації запасів.
Схематично групи запасів підприємства відображено на рис.1.
Рис.1. Групування запасів
Норми П(С)БО 9 "Запаси" не поширюються на такі запаси:
- незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними;
- фінансові активи (цінні папери, що утримуються з метою продажу тощо);
- молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Одиницею обліку запасів є їх однорідна група або вид. Деталізацію об'єктів обліку запасів підприємство здійснює самостійно, виходячи з управлінських потреб та витрат на ведення обліку. Як правило, облік запасів ведеться за їх видами, які відрізняються від інших видів хоча б однією ознакою (розміром, кольором та ін.). У окремих випадках, коли деталізація за видами не важлива, декілька видів запасів для цілей обліку можуть об'єднати в групи (особливо в умовах ведення обліку вручну).
Для правильної організації обліку матеріалів підприємству доцільно сформувати номенклатуру-цінник.
Номенклатура - систематизований перелік назв матеріалів, напівфабрикатів, запасних частин, палива та інших матеріальних цінностей, що використовуються на даному підприємстві Номенклатурний перелік матеріальних цінностей підприємства повинен містити таку інформацію про кожний тип або групу матеріалів: технічно правильну назву; повну характеристику (вид, марка, сорт, розмір, одиниця виміру та ін.); номенклатурний номер - цифрові умовні позначення перерахованих ознак матеріалу; ціна кожного виду або групи матеріалів. Номенклатурні номери в процесі ведення обліку проставляються на усіх документах і в облікових регістрах, у яких відображається облік матеріалів, що сприяє зростанню точності обліку запасів та зменшенню затратна його ведення.
Основні завдання обліку матеріалів наступні:
- раціональне визначення одиниці обліку матеріалів та формування номенклатури-цінника;
- організація складського господарства;
- достовірне визначення первісної вартості матеріалів;
- визначення умов переоцінки матеріалів на дату балансу та методів їх оцінки при вибутті:
- відображення на рахунках обліку операцій з надходження і вибуття матеріалів та точне визначення їх залишків;
- розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності та примітках до неї.
З метою раціональної організації складського господарства та аналітичного обліку сировина й матеріали класифікуються за певними ознаками:
" за способом включення у собівартість - основні й допоміжні;
" за групами матеріалів - лісові, текстильні, чорні метали, кольорові
метали, електротовари, лаки й фарби тощо;
" за вартістю - дорогоцінні, високої, середньої та низької вартості;
" за способом зберігання - відкритого і закритого зберігання;
" за частотою використання - масові, часто й мало використовувані.
Запаси є однією з найбільших складових активів підприємства. Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та збереження самих запасів. Цей облік хоч не складний, але, як правило, дуже трудомісткий, оскільки до складу запасів можуть входити сотні видів найменувань, за кожним з яких для забезпечення кількісної та якісної інформації слід вести аналітичний облік. Облік запасів ведеться в натуральному та грошовому вимірниках.
Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємства здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства.
Важливою умовою правильної організації обліку матеріалів є розробка номенклатури номерів. На підприємствах кожна група матеріалів може скалдатися із сотень і тисяч назв, сортів, розмірів. Для раціонального обліку матеріалів необхідно розробити деталізоване групування матеріалів. З цією метою на підприємствах перелік найменувань окремих видів матеріалів класифікується за визначеною ознакою. Матеріали поділяються на групи. Кожна група на підгрупи. У межах кожної підгрупи матеріали в свою чергу групуються за профілем, маркою, сортом, а потім за розміром, ціною та інше.
За кожною назвою, сортом, розміром матеріалів закріплюється

 
 

Цікаве

Загрузка...