WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі щомісячно визначених Держкомстатом індексів інфляції;
ПДВ - сума податку на додану вартість;
Азб - сума акцизного збору.
Результати інвентаризації відображаються в обліку на основі протоколу інвентаризаційної комісії.
На рахунках бухгалтерського обліку операцій за результатами інвентаризації відображені в таблиці 6.
Таблиця 6.
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій за результатами інвентаризації.

з/п Зміст операції Дебет Кредит
1. На суму виявлених нестач 375 "Розрахунки за відшкодуванням збитків" 716 "Відшкодування раніше списаних активів"
2. Відшкодування винними особами нестач, псування цінностей 30 "Каса"
66 "Розрахунки з оплати праці" 375 "Розрахунки за відшкодуванням збитків"
3. Якщо сума нестач визначена із застосуванням коефіцієнта, то на суму різниці між балансовою вартістю і відшкодуванням із застосуванням коефіцієнтів складається запис 716 "Відшкодування раніше описаних активів" 642"Розрахунки за обов'язковими платежами"
4. На суму податку на додану вартість нестач матеріальних цінностей 375
"Розрахунки за відшкодуванням збитків" 641 "Розрахунки за податками"
5. Списання нестач у межах норм природних витрат 91 "Загально виробничі витрати" 20 "Виробничі запаси"
6. Перерахування до бюджету різниці в цінах матеріальних цінностей між балансовою та розрахунковою вартістю 642
"Розрахунки за обов'язковими платежами" 31 "Рахунки в банках"
7. Списання виявлених нестач на псування матеріальних цінностей за балансовою вартістю у випадку, якщо не встановлена винна особа 947 "Нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей" 20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
28 "Товари" та інші запаси
8 На суму податку на додану вартість
949 "Інші витрати операційної діяльності" 641 "Розрахунки за податками"
9. Оприбуткування лишків матеріальних цінностей 20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";
28 "Товари" та інші запаси 745 "Доход від безоплатноодержаних активів"
На складі №2 ДП МОУ "63 Котельно - Зварювального заводу" було виявлено нестачу матеріалів на суму 480 грн. (у тому числі ПДВ - 80 грн.) з вини комірника (додаток 13). Суму нестачі було утримано їз заробітньої плати комірника згідно з його письмовою заявою.
Отже, сума до відшкодування: (400 грн. х 1 + 80 грн) х 2 = 960 грн.
В бухгалтерському обліку це буде відображено в таблиці 7.
Таблиця 7
Облік списання недостачі понад норми

зп Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1. Списано облікову вартість запчастин, яких не вистачає 947 207 400
2. Віднесено на витрати звітного періоду суму податкового кредиту матеріалів, яких не вистачає 949 641 80
3. Списано недостачу на фінансовий результат 791 947 400
4. Списання податкового кредиту на фінансовий результат 791 949 80
5. Відображено в забалансовому обліку невідшкодовані нестачі 072 - 480
6. Відображення винекнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму відшкодування шкоди 375 716 960
7. Списано із забалансового обліку суму нестачі - 072 480
8. Відображено утримання суми відшкодування шкоди із заробітньої плати винної особи 661 375 960
9. Відображено суму, що підлягає перерахуванню до бюджету 716 641 480
10. Сплачено суму ПДВ до бюджету 641 311 480
11. Відображено дохід від раніше списаних активів на фінансовий результат 716 791 480
Висновок
Складське господарство на ДП МОУ "63 КЗЗ" виконує чи не найголовнішу роль, сутність якої полягає в оптимальній організації постачання з метою безперебійного забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами.
Раціональне використання матеріалів, мінімальний розмір витрат на їх зберігання, операційний контроль за рухом і залишками матеріальних цінностей великою мірою залежить від організації складського господарства.
Запаси є однією з найбільших складових активів ДП МОУ "63 Котельно - Зварювального заводу". Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та збереження самих запасів. Цей облік хоч не складний, але, як правило, дуже трудомісткий, оскільки до складу запасів входити сотні видів найменувань, за кожним з яких для забезпечення кількісної та якісної інформації слід вести аналітичний облік. Облік запасів ведеться в натуральному та грошовому вимірниках.
Запаси повинні бути достовірно оцінені на дату складання балансу. Для цього витрати на придбання запасу, які не можуть бути відображені як активи, повинні включатися до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати (це стосується проведення переоцінки у зв'язку зі зниженням ринкової ціни, різного роду втрат, псування, крадіжок).
Записи відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок - первинною вартістю або чистою вартістю реалізації (очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за мінусом очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію).
Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застарілі або іншим чином втратили первинно очікувану економічну вигоду. Чиста вартість реалізації визначається за кожною номенклатурою одиницею запасів.
Різниця між первинною та чистою вартістю реалізації повністю втрачених (зіпсованих, нестачі) запасів списується на витрати звітного періоду з її відображенням в забалансовому обліку.
При встановленні винних осіб, які повинні відшкодувати витрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості і доходу звітного періоду.
У випадках, коли чиста вартість тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату складання балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більшу від суми попереднього зменшення, робиться запис про попереднє зменшення вартості цих запасів.
Таким чином, існуюча методика оцінки запасів спрямовується на достовірне відображення активів у фінансовій звітності. На це й повинен звертати увагу головний бухгалтер.
Оцінка запасів проводиться за одним з таких методів:
" собівартістю перших за часом надходження запасів (FIFO);
" собівартістю останніх за часом надходження запасів (LIFO);
" середньозваженою собівартістю;
" цінами продажу;
" нормативних витрат;
" ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів.
Підприємство може вибирати одну із двох систем обліку: постійну або періодичну. Вибір системи має бути зазначений в наказі про облікову

 
 

Цікаве

Загрузка...