WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

помилку, оскільки перевірці підлягає не весь масив карток, а лише картки певної групи. Якщо, наприклад, номенклатура матеріалів становить 5 тис. найменувань, то виділивши п'ять груп (для кожної групи у середньому 1 000 найменувань матеріалів) і локалізувавши помилку в одній із них, роботу можна скоротити у 5 разів.
Запаси промислових підприємств становлять значну частку в активах балансу (додаток 16), тому від їх правильної оцінки та обліку залежать показники фінансового стану, на підставі яких приймаються управлінські рішення.
Відповідно до стандарту бухгалтерського обліку 9 "Запаси" запасами визнаються такі активи, відносно яких існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому матеріальні вигоди, пов'язані з їх використанням, а вартість таких запасів може бути достовірно визначена. З цього визначення можна зробити висновок про те, що при відсутності впевненості щодо отримання економічних вигод (матеріали швидко псуються, тривалий цикл виробництва знецінює матеріали, невпевненість у реалізації продукції та ін.) або застосуванні недостовірної оцінки при надходженні та списанні матеріалів достовірність активів у балансі викликає сумніви. В той же час необхідно забезпечити точність даних про запаси у фінансових звітах. Звідси й випливають завдання обліку:
- забезпечення точності оцінки запасів на будь-яку дату;
- періодичне уточнення вартості запасів;
- проведення інвентаризацій матеріальних цінностей з метою виявлення непотрібних та таких, що втратили свою цінність;
- точне визначення вартості придбаних матеріальних цінностей;
- точність оцінки спожитих та реалізованих матеріалів;
- своєчасне документування операцій, пов'язаних із рухом матеріалів та їх залишків.
Підприємство може вибирати одну із двох систем обліку: постійну або періодичну. Вибір системи має бути зазначений в наказі про облікову політику. При застосуванні періодичної системи облікунадходження та вибуття запасів їх залишки під час складання звітності групуються на певну дату (місяць, квартал, рік). Постійна система обліку надходження та вибуття запасів характеризується тим, що облік за рухом та залишками запасів відображається станом на кінець робочого дня. Ця система обліку є точнішою, оскільки надає оперативну інформацію. Проте її недоліком є велика трудомісткість.
2.5. Інвентаризація матеріалів на складі та відображення її результатів в обліку.
Інвентаризація запасів проводиться з метою порівняння облікових даних з фактичними. За допомогою інвентаризації знаходять нестачі або лишки цінностей, які можуть утворитися внаслідок проведення операцій на складі без відповідного документального підтвердження, втрат у межах норми через природні процеси, які відбуваються при зберіганні запасів (усушка, розпилювання), крадіжки, стихійні лиха та інші причини.
Проведення інвентаризації регламентується Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.
Проведення інвентаризації визначається планом, затвердженим керівником підприємства і головним бухгалтером. Проте є випадки, у яких інвентаризація проводиться обов'язково: перед складанням річного звіту; при зміні матеріально відповідальних осіб; при виявленні фактів крадіжок, зловживань, псувань цінностей; при ліквідації підприємства, чи його структурного підрозділу; після катастрофи, стихійного лиха тощо; при передачі майна в оренду; при приватизації державного майна; за рішенням слідчих чи судових органів.
Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться спеціально створеною комісією за наказом керівника з обов'язковим включенням до неї головного бухгалтера. Очолює інвентаризаційну комісію керівник підприємства або його заступник. Результати проведеної перевірки матеріальних цінностей подають у формі 21 - М "Інвентаризаційний опис".
Інвентаризаційна комісія починає свою роботу не раніше ніж бухгалтерія обробить всю документацію щодо руху і залишків матеріальних цінностей на день проведення інвентаризації.
Завідувач складом повинен підготувати матеріали до інвентаризації з таким розрахунком, щоб легко було визначити наявність матеріальних цінностей, їх техніко - економічні характеристики та порахувати кількість, масу, міру. Матеріально відповідальні особи повинні дати розписку про те, що всі документи передані в бухгалтерію і "на руках" ніяких документів немає. Комісія працює у присутності завідувача складу, в кінці дня склад опломбовується. Необхідно слідкувати, щоб на склад у дні інвентаризації не надходили і не списувалися матеріальні цінності.
Дані фактично перевірених за кількістю, мірою, масою матеріальних цінностей заносяться в інвентаризаційний опис (додаток 13) у двох примірниках, при зміні матеріально відповідальних осіб - у трьох примірниках, підписуються головою та членами комісії. Матеріально відповідальна особа на кожному аркуші пише розписку про те, що у її присутності цінності внесені в опис, до роботи комісії претензій немає, а цінності знаходяться на її відповідальному збереженні. На виявленні непридатні або зіпсовані цінності складається акт із зазначенням причин, ступеня й характеру псування, а також відповідальних осіб.
Інвентаризаційні описи разом з висновками робочої комісії здають у бухгалтерію для виявлення наслідків інвентаризації. Для цього на цінності, в розрізі яких є відхилення від облікових даних, складається порівняльна відомість.
Працівники бухгалтерії виконують такі роботи: роблять взаємозалік нестач і лишків, якщо вони обумовленні пересортицею; проводять розрахунок природних витрат матеріалів; визначають кінцевий результат (лишки чи нестачі).
Від матеріально відповідальних осіб вимагають пояснення лишків чи нестач у письмовому вигляді. Висновок щодо причин виникнення врегулювання нестач центральна інвентаризаційна комісія оформляє протоколом, який затверджує керівник підприємства протягом п'яти днів після закінчення інвентаризації.
При виявленні нестач і втрат від псування, які виникли внаслідок зловживань матеріально відповідальних осіб, матеріали інвентаризації протягом п'яти днів після затвердження протоколу керівником передаються слідчим органам, а на суму нестач подається позов до суду. Виявленні нестачі відшкодовуються винними особами відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку визначення розміру збитків від крадіжок, нестач (псування) матеріальних цінностей, затверджених КМУ.
Сума до відшкодування розраховується за формулою:
Рз = ((Бв - А) х Іінф + ПДВ + Азб) х 2,
де Рз - сума збитків і нестач;
Бв - балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, знищення, псування матеріальних цінностей;
А - амортизаційні відрахування;
Іінф -

 
 

Цікаве

Загрузка...