WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів (на прикладі зат ”Птахофабрика ”Снятинська нова” (ди - Реферат

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів (на прикладі зат ”Птахофабрика ”Снятинська нова” (ди - Реферат

підприємство очікує отримати від їх використання.
Остаточна вартість - первісна або відновлена вартість основних засобів за мінусом зносу. На практиці для одержання поняття про наявність і рух основних засобіввикористовують балансову вартість, яка характеризується первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу. Вона береться з річного балансу і показує наявність і рух основних засобів на даний рік. До неї зараховують суму виробничих витрат на будівництво, одержання, доставку, установку і монтаж різних видів основних засобів, а також податок на додану вартість. Балансова вартість дозволяє також судити про величину неповерненого авансованого капіталу. Але при цьому слід мати на увазі, що частина основних засобів відновлюється за допомогою капітального ремонту, ціллю якого є відновлення технічного стану засобів праці до їх первісного рівня. У зв'язку з даною обставиною залишкову вартість можна розрахувати за формулою
ОЗ0 = ОЗП + ВК - (А ОЗПЧ : 100),
де ОЗ0 - залишкова вартість основних засобів, грн.,
ОЗП - первісна або відновлена вартість основних виробничих засобів, грн.
ВК - витрати на капітальний ремонт за весь час служби основних засобів, грн.
А - норма амортизації, відсоток,
Ч - час, протягом якого використовуються основні засоби, роки.
Таким чином, можна зробити висновок, що в бухгалтерському обліку для нарахування амортизації основних засобів доцільно застосовувати величину первісної вартості, і це буде правильним. Однак коли технічний прогрес і інфляційні процеси викликають необхідність в частих переоцінках, це не можна вважати аксіомою, і для нарахування амортизації починає виступати відновлювальна а не первісна вартість.
1.2. Особливості нормативно-правової бази з організації обліку та аналізу основ-них засобів
Із введенням П(с)БО 7 "Основні засоби" відбулося різке розмежування бухгалтерського і податкового обліків (див. табл. 1.1). Тому у суб'єктів господарювання треба вести окремо податковий облік основних засобів і, призначений для встановлення бази оподаткування прибутку, і бухгалтерський облік, метою якого є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про наявність, стан необоротних засобів та їх рух[17, c.321].
Таблиця 1.2.
Відмінності між бухгалтерським і податковим обліком ОЗ
Відмінність Бухгалтерський облік Податковий облік
Прийняті терміни основні засоби основні фонди
Групування об'єктів дев'ять субрахунків чотири групи
Нарахування амортизації за п'ятьма можливими способами окремо за кожним об'єктом щомісяця від сукупної залишкової варто-сті, об'єктів груп 2-4 раз на кв.
Віднесення витрат на поліпшення основних засобів, тощо віднесення витрат на ремонт у повній сумі до витрат звітного періоду (списання), адже вони здійснюються для підтри-мання об'єкта у робочому стані та одержання первинно визначуної суми майбутніх економічних вигод, і збільшення первинної вартості основних засобів на суму витрат на реконструкцію, модернізацію, модифікацію, добудову, обладнання, оскільки в результаті цього первинно очікувані економічні вигоди від використання об'єктів зростають до 10% будь-яких витрат на поліпшення основних фондів можна віднести до валових витрат, а решту приєднують до залишкової вартості об'єктів групи 1, сукупної вартості груп 2, 3 та 4
У податковому обліку, починаючи звітний рік, бухгалтери повинні з огляду на чинну нормативну базу з оподаткування і бухгалтерського обліку визначитися з початковими залишками та порядком нарахування амортизації.
Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР (зі змінами і доповненнями) суб'єкти господарювання, які мають на своєму балансі основні фонди, на початку звітного року, повинні:
1) визначити відповідно до підпункту 8.3.2. Закону про оподаткування прибутку балансову вартість груп основних фондів станом на початок року з метою нарахування амортизації за І квартал поточного року;
2) нарахувати амортизацію за І квартал поточного року, виходячи з балансової вартості груп (для групи 1 - виходячи з балансової вартості об'єктів) і норм амортизації, передбачених пунктом 8.6. Закону про прибуток. При перевірці правильності визначення балансової вартості основних засобів у податковому обліку необхідно пам'ятати, що з 01.01.04 р. у разі ліквідації основних фондів за рішенням платника податку або якщо з незалежних від платника податку обставин основні фонди (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних фондів з обставин загрози чи неминучості їх заміни, зруйнування або ліквідації платник податку у звітному періоді, у якому виникають такі обставини:
- збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого суб'єкта основних фондів групи 1, при цьому вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля;
- не змінює балансової вартості груп 2,3 і 4 стосовно основних фондів цих груп.
Норми амортизації основних фондів, віднесених до груп 1, 2 і 3 у 2003 році, залишились ті ж, що й у 2002-му.
Із 1 січня 2003 року основні фонди підлягають розподілу не на 3, а на 4 групи.
До нової, четвертої, групи виділені електронно-обчислювальні машини та інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, інформаційні системи, телефони (у т. ч. мобільні), мікрофони, рації, вартість яких перевищує вартість "малоцінки", які раніше включалися до гр. 2 (пп. 8.2.2).
1) визначити суму "ремонтного ліміту" на поточний рік, яка згідно з підпунктом 8.7.1. "Закону про оподаткування прибутку" повинна дорівнювати 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів на початок року;
2) перевірити, чи містять групи 2 і 3 основних фондів матеріальні цінності. Це в інтересах самого підприємства, оскільки підпунктом 8.4.7. "Закону про оподаткування прибутку" передбачено, що коли на початок звітного кварталу групи 2 і 3 основних фондів не містять матеріальних цінностей, балансова вартість таких груп відноситься до валових витрат звітного періоду;
3) визначитися із щорічною індексацією балансової вартості груп основних фондів: згідно з пп. 8.3.3 платники податку всіх форм власності мають право застосувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації;
4) перевірити, чи в складі групи основних фондів 1 немає об'єктів із залишковою вартістю 1700 грн і менше. Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 здійснюється до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вар-тість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля.
Амортизація основних фондів

 
 

Цікаве

Загрузка...