WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів (на прикладі зат ”Птахофабрика ”Снятинська нова” (ди - Реферат

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів (на прикладі зат ”Птахофабрика ”Снятинська нова” (ди - Реферат

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено Наказом Міністерства фінансів Украни від 30.11.99 р. № 291. // Все про бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 26. - с. 11-57.
7. Податкове роз'яснення про застосування підпункту 4.1.1 пункту 4.1 ст. 4 підпунктів 5.2.14 підпункту 5.2 ст. 5 і підпункту 8.2.1. пункту 8.2. ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" при здійсненні платниками податку на прибуток операцій із земельними ділянками та об'єктами незавершеного будівництва.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доходи",затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. за № 27/4248.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.07.2000 р. № 193.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989 // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 12. - С. 33-36.
14. Лист від 12.01.2001 р. № 286/7/15-1117 // Податки та бухгалтерський облік. - 2001 р. - № 9.
15. Н. В. Чабанова, Ю. А. Василенко. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К.:- Видавничий центр "Академія", 2002 р. - 672 с.
16. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : навчальний практичний посібник за ред.. С. В. Голова - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс Клуб", 2000 р., 768 с.
17. Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча Організація і методика аудиту. К: "Каравела " 2004 р., 568 с.
18. Лист від 29.07.2003 р. № 04230-04108. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 71.
19. Лист ДПА "Про амортизацію основних засобів, внесених до статутного фонду" від 06.03.2001 р. № 1087/ 6/15-1116.
20. Анализ й диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. / Под. ред. П.П. Табурчака, В.М. Тушина, М.С. Саприкина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 352 с.
21. Бабій В. Роль основних засобів у процесі виробництва // Наукові записки . - серія: економіка. - 2002 р. - № 10. - с. 200-202.
22. Балабайченко Е., Муштоватый И. Компьютер для бухгалтера. - Ростов-н/Д "Феникс". - 2003 г. - 319 с.
23. Барр Р. Политическая економия: в 2-х т. - М.: Международниэ отношения, 1995. - Т.1. - 592 с.
24. Барышников Н.П. Организация й методика проведення общего аудита. - М.: Филин, 1996. - 134 с.
25. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпритация / Пер. с англ.; Научн. ред. перевода чл. - корр. РАН И.И. Елисеева - М., 1996. - 624 с.
26. Бєлоусов А. Особливості обліку витрат на поліпшення і ремонт основних засобів. // Вісник податкової служби України. - 2002 р. - № 4. - С. 48-53.
27. Бібліотека "Фактора". Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. І.С. Ільяшенко. - Х.: Фактор, 2001. - 252 с.
28. Большой бухгалтерский словарь: 1000 терминов / Под. ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Ин-т новой економики, 1999. - 1510 с.
29. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 2 - ге вид, перероб. та доп. - Житомир: ЖІТІ: ПП І "Рута", 2002. - 672 с.
30. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. - Вид. 3-є, перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.
31. Бутинець Ф.Ф. Горська Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 560 с.
32. Бутинець Ф.Ф., Усач Б. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. - Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2001 р. - 411 с.
33. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001 р.
34. В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. Теорія економічного аналізу: Підручник / За ред. Р.В. Федоровича. - Тернопіль: "УКрмедкнига", 2002. - 324 с.
35. Велш Глен А., Шорт Даніел Гю Основи фінансового обліку / Пар. з англ. О.Мінін, О.Ткач. - К., 1997. - 943 с.
36. Дьяконов О. Навіщо перепродавати основні засоби. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 32 (590). - С. 45.
37. Верхова О. Незавершене будівництво. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 100(658). - С. 51-53.
38. Верхова О. Оподаткування прибутку. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 85 (643). - С. 53-54.
39. Верхова О., Костюк О. Основні фонди, як сформувати первісну вартість об'єкта. // Податки та бухгалтерський облік. - 2004 р. - № 1-2 (663-664). - С. 55.
40. Вінцевич О. Амортизація і внесення основних фондів до статутного фонду товариства. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 64 (622). - С. 50-52.
41. Голенко О. Початок амортизації: ...а там воно й піде? // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 30 (588). - С. 38-41.
42. Голенко О. Пропорції поліпшень та поліпшення пропорцій. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 18. - С. 35-40.
43. Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000 р. - № 1. - С. 66.
44. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: Практичний посібник. - К.: ЛІбра, 2001. - 354 с.
45. Городянська Л. Організація первинного обліку основних засобів на підприємстві. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 6. - С. 26-35.
46. Горщар В. 1С: Облік придбання основних засобів. // Бухгалтерія. - 2004 р. - № 5 (576). - С. 69-73.
47. Гриб Ю. Щодо відображення в податковому обліку витрат на поліпшення безоплатно отриманих основних фондів. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 84 (642). - С. 16.
48. Громова Р. Амортизація основних засобів: методи обділення. // Додаток до тижневика "Дебет-Кредит". - 16.10.2000 р. - Нова бухгалтерія 3. - С. 161-167.
49. Дегтяренко Н. Нарахування амортизації. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 23(581) - с. 49-50.
50. Дорош Н.І. Аудит методологія і організація. - Київ, 2001 р. - 402 с.
51. ДПА України. // Все про бухгалтерський облік. - 2003 р. - № 51. - С. 4.
52. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 2002 р. - 768 с.
53. Замазій С. Облік необоротних активів. // Податки та бухгалтерський облік. -

 
 

Цікаве

Загрузка...