WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

відшкодованих фактичних видатків записують на зворотному боці.
Синтетичний облік ведеться в меморіальних ордерах №5, 6, 8,12, 13.
Малюнок № 2.2.2.
"Схема обліку фактичних видатків бюджетних установ".
Первинні документи Меморіальні ордери № 5, 6, 7, 8, 12, 13 Журнал-головна книга
Картки аналітичного обліку фактичних видатків
Звітність про виконання кошторису видатків
При здійсненні фактичних видатків дебетуються рахунки 801, 802 і кредитуються різні субрахунки залежно від роду здійснюванних фактичних витрат.
В кінці року всі накопичені фактичні витрати з наростаючим підсумком з початку року списуються в дебет субрахунку 681 "Внутрішні розрахунки за загальним фондом ", 701 "Асигнування з Державного бюджету на видатки установи та інші заходи" і 702 " Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи". Субрахунок 681 "Внутрішні розрахунки за загальним фондом" залежно від того, у розпорядника коштів якого ступеня він застосовується, може бути активним, пасивним і активно-пасивним.
У ПТУ-33, яке є нижчим розпорядником коштів третього рівня, тобто таким, що не має підвідомчих установ, субрахунок 681 "Внутрішні розрахунки за загальним фондом" пасивний і використовується для обліку сум загального фонду, отриманих від вищого розпорядника коштів.
Сальдо наростаючим підсумком протягом року показує отримані суми загального фонду, а сальдо на кінець року - суму невикористаних коштів загального фонду. Закривається рахунок Дт.431- Кт.801.
Якщо сума фактичних видатків за загальним фондом перевищує залишок фінансування, то списання здійснюють в сумі рівній залишку на субрахунках 681, 701, 702. Не списуються в кінці року, а переводяться в баланс наступного року, суми нарахованої зарплати за драгу половину грудня, якщо її виплата іде за рахунок асигнувань нового року.
Таблиця № 2.2.4.
"Бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків по загальному фонду ПТУ-33 за серпень 2002 року".

П.п. КЕКВ Зміст господарських операцій ДТ. Кт. Сума,
Грн.
1. 1110 Нарахована зарплата 801 661 5950.77
2. 1120 Нараховані внески в Пенсійний фонд та фонди соціального страхування 801 65 2564.73
3. 1130 Списано матеріали 801 23 212.33
4. 1135 Списано використане паливо 801 235 238.99
5. 1130 Списано МШП 801 221 386.09
6. 1130 Придбано матеріали 23 631 200
7. 1150 Використано матеріали на ремонт даху 801 23 7389.06
2.1.3. Розподіл та взаємозв'язок касових та фактичних видатків
Касові і фактичні видатки на практиці здебільшого не збігаються у часі, тому що в їх основу покладено різні принципи запису бухгалтерських операцій: касовий метод (коли запис доходів і видатків здійснюється в момент отримання коштів незалежно від періоду, до якого вони належать) і метод нарахувань (за яким запис операцій відбувається в момент їх здійснення).
В тих випадках, коли частина грошових коштів на рахунках у банку чи в казначействі обертається на поповнення запасів матеріалів, вважається у розрахунках (дебіторська заборгованість), залишається невитраченою у вигляді підзвітних сум і готівки в касі або використовується на погашення кредиторської заборгованості, що виникла раніше, фактичні видатки менші за касові. Якщо установа має в своєму розпорядженні запаси матеріалів, то фактичні видатки на здійснення планового обсягу робіт можуть перевищувати касові, оскільки витрата матеріалів не викликає зменшення грошових коштів на рахунках.
Якщо касові та фактичні видатки збігаються в часі, вони називаються прямими видатками. Наприклад, якщо кошти, отримані з банку чи казначейства, витрачені за прямим призначенням відповідно до кошторису (видатки за електроенергію, газ, воду, телефон, поточний ремонт та інші послуги), то фактичні видатки збігаються з касовими.
На практиці, як правило, здійснення касових та фактичних видатків не збігається ні в часі, ні в сумі.
Касові видатки відображаються в обліку в момент отримання готівкових коштів або перерахування грошових коштів із поточного бюджетного чи реєстраційного рахунка. Відшкодування касових видатків відображається в момент зарахування на такий рахунок сум, унесених, наприклад, за об'явою про внесення готівки або перерахованих дебіторами згідно з платіжним дорученням.
Фактичних - у момент їх здійснення згідно з актами списання, накладними, актами виконаних робіт, приймання-передачі, рахунками-фактурами тощо.
Наприклад, фактичні видатки в обліку ПТУ-33 за КЕКВ 1110, 1120, 1300, як правило, випереджають касові у часі, але однакові за сумою. Це пов'язане з тим, що нарахування зарплати, стипендії та внесків на соціальне страхування здійснюється раніше, ніж перерахування платежів та отримання грошових коштів до каси для виплати.
Касові видатки відповідатимуть у часі фактичним при придбанні основних засобів, оскільки вартість придбаних основних засобів відразу списується на фактичні видатки.
За іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету касові видатки найчастіше випереджають фактичні. Так, при придбанні бензину, канцелярських, господарських товарів, медикаментів, продуктів харчування спочатку, звичайно, відбувається оплата по рахунку (касові видатки), потім - оприбуткування оплачених цінностей, а вже потім - їх списання (фактичні видатки).
Наприклад: при придбанні матеріалів в квітні 2003 року у СП "Зодіак" спочатку ПТУ-33 оплатило постачальнику 430 гривень, після оплати оприбуткувало одержані матеріали, а вже потім відбулося списання на суму 430грн.
Якщо фактичні видатки перевищують касові, це свідчить про погашення дебіторської заборгованості, що значиться на початок звітного періоду, або про створення через отримання товарів, робіт, послуг без попередньої оплати кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду. Крім того, за статтями видатків на харчування, медикаменти, канцтовари, видатків на утримання автотранспорту, капітальний ремонт перевищення фактичних видатків над касовими може бути наслідком списання у звітному періоді майна, придбаного раніше.
Якщо фактичні видатки менше касових, це свідчить про погашення кредиторської заборгованості, що значиться на початок звітного періоду, або про створення через проведення передоплати дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду. [Здійснення передоплати бюджетними установами обмежено місячним терміном відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06.04.98 р. № 83].
Фактичні та касові видатки не тільки розподіляються, а й нерозривно пов'язані між собою та мають взаємне ув'язування. Отже, розподіл та одночасно взаємозв'язок дозволяють при аналізі видатків одержати чіткішу картину використання бюджетних коштів, контролю за їх цільовим використанням.
Пов'язати касові видатки з фактичними в розрізі КЕКВ можна за формулою:
Фактичні видатки за рік (період) + Кредитовий залишок на початок року (періоду) - Дебетовий залишок на початок року (періоду) - Кредитовий залишок на кінець

 
 

Цікаве

Загрузка...