WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання".
З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних установ Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання
2. Державному казначейству внести до нормативно-правових актів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності бюджетними установами зміни, що випливають з цієї постанови.
3. Центральним органам виконавчої влади підготувати за погодженням з Міністерством фінансів і подати до 1 липня 2002 р. Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення або внесення змін до затверджених для відповідних галузей переліків платних послуг, які надаються бюджетними установами згідно з додатком
Розділ № 2. Облік видатків у бюджетній сфері
2.1. Видатки загального фонду
2.1.1. Облік касових видатків
При обліку виконання кошторису видатки поділяються на касові і фактичні.
Касові видатки - це кошти, перераховані Державним казначейством або фінансовими органами та видані безготівково або готівкою міністерствам, відомствам, установам.
Під касовими видатками розуміють суми, отримані установами з реєстраційних або поточних рахунків для використання.
Як приклад касових видатків можна навести такі операції: отримання готівки в касу на виплату заробітної плати, коштів на відрядження, для придбання матеріальних цінностей через підзвітних осіб, перераховані постачальникам тощо.
Порядок ведення обліку касових і фактичних видатків регулюється "Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" та "Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", затвердженими ДКУ 10.12.1999 р. № 114.
Облік касових видатків дає змогу контролювати загальний стан виконання бюджету і порівняння з фактичними видатками показує хід виконання бюджету за видатками.
Облік касових видатків ведеться на синтетичних рахунках 31 "Рахунки в банках" та 32 "Рахунки в казначействі" у розрізі відповідних субрахунків. По дебету фіксуються суми грошових коштів, що були отримані у вигляді фінансування і плати за деякі послуги, по кредиту фіксуються факти використання вказаних грошових коштів чи повернення плати, тобто здійснені касові видатки.
Облік операцій з руху грошових коштів при меморіально-ордерній формі обліку ведеться в меморіальному ордері № 2, 3, 3а (затвердженій наказом Державного казначейства від 27.07.2000 р. № 68. У випадку, коли установа має незначний обсяг операцій за вказаними рахунками, облік ведеться на картках ф. 292-а або в книзі ф. 292.
До касових видатків належать також суми грошових коштів, переведених з поточних чи реєстраційних рахунків для наступних розрахунків з постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.
Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок з поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих реєстрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках. Аналітичний облік касових видатків ведеться по кожному поточному чи реєстраційному рахунку в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації.
Касові видатки накопичуються по кредиту цих рахунків, а по дебету записуються суми, спрямовані на відновлення касових видатків, суми фінансування, що надійшли.
Аналітичний облік касових видатків ведеться у Картці аналітичного обліку касових видатків, затвердженій наказом Державного казначейства від 06.10.2000 р. № 100, у розрізі КЕКВ. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, щодо кожного виду грошових коштів спецфонду ведуться окремі картки.
Картка відкривається на місяць і заповнюється щодня на підставі виписок з рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записують на зворотному боці.
Малюнок № 2.1.1.
"Схема обліку касових видатків бюджетних установ".
Первинні документи, виписки банків (ДКУ) Меморіальні ордери №2, 3, 3а Журнал-головна книга
Картки аналітичного обліку касових видатків
Звітність про виконання кошторису видатків
Таблиця № 2.1. 3.
"Бухгалтерські проводки з обліку касових видатків згідно даних обліку ПТУ-33 за серпень 2002 року".

П.п. КЕКВ Зміст господарських операцій Дт. Кт. Сума, грн.
1. Надійшло фінансування від ДКУ на погашення заборгованості 311 681 91760
2. Перераховано заборгованість по внесках у Пенсійний фонд 651 311 22425
3. Перераховано до бюджету суми заборгованості по прибутковому податку 641 311 9659
4. Перераховано заборгованість по внесках в фонд соціального страхування. 652 311 2363
5. Перераховано профспілкові внески 666 311 693
6. Перераховано в касу грошові кошти для виплати зарплати. 301 311 56560
ВСЬОГО ЗА МІСЯЦЬ 183460
Отже загальна сума касових видатків за серпень 2002 року становила 183460 гривень.
2.1.2. Облік фактичних видатків
Фактичні видатки - це видатки, проведені за рахунок бюджету тим чи іншим установам. До них включаються видатки, які проведені, але не оплачені через відсутність коштів, і такі, які обліковуються за місцем проведення видатків. Фактичні видатки дають повну уяву про витратну частину бюджету.
Під фактичними видатками розуміють дійсні видатки установ для виконання кошторису. Ці видатки повинні бути підтверджені відповідними первинними документами. Прикладами фактичних видатків є: нарахована заробітна плата працівникам; витрати на продукти харчування; затверджено авансовий звіт по видатках на відрядження та ін.
Фактичні видатки обліковуються на рахунку 80 "Видатки із загального фонду", а також на рахунку 81 "Видатки спеціального фонду" у розрізі відповідних субрахунків. Обидва рахунки є активними. По дебету фіксуються суми фактичних видатків, проведених протягом року, по кредиту наприкінці року відбувається списання сум фактичних видатків за рахунок джерел їх фінансування.
Облік видатків із загального фонду ведеться на субрахунках 801"Видатки з Державного бюджету на утримання установи та інші заходи" та 802"Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи".
Аналітичний облік фактичних видатків за рахунком 80 "Видатки із загального фонду" в установах, що здійснюють облік виконання кошторису самостійно, ведеться за кожним субрахунком в Картці аналітичного обліку фактичних видатків, затвердженій наказом Державного казначейства від 06.10.2000 р. № 100, у розрізі КЕКВ. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, щодо кожного виду фактичних видатків спецфонду ведуться окремі картки.
Картка відкривається на місяць і заповнюється щодня на підставі даних меморіальних ордерів і доданих до них первинних документів.Суми

 
 

Цікаве

Загрузка...